Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 29 mars, 2019

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

29 mars 2019

Kära Ni,

Sannolikt känner ni som att alla är arga på alla, trots några få nyheter om kärleksfulla handlingar. Men också dessa kärleksfulla handlingar är befläckade med en känsla av att inget kommer att förändras. Jordelivet verkar i sanning vara värre än det var innan ni startade detta sista övergångsryck.

Ett sätt för er att kanske förstå er nuvarande övergångsfas är att ni föreställer er hur skrämmande det var att födas till detta eller tidigare jordeliv. Före födseln befann sig er varelse i en varm, mysig miljö som tillät er flyta med en känsla av lätthet. Födelseprocessen förändrade det till smärta, tryck och kyla. Från olika dimensioner och tidigare platser av kärlek och värme gick ni över till jorden, en plats som kändes kall och oförsonlig, utan förmåga att ta hand om er själva eller språkkunskaper.

Så känns världen för några av er – kall och oförsonlig. Mänskligheten verkar inte vara så viktig för de flesta då finansiella frågor i olika samhällen får företräde. Vissa av er hävdar att sådant bara är ett övertagande från någon okänd mörk makt. Andra säger att det är så samhället fungerar. Och andra ändå är förargade över att ni inte är del av olika finansiella aktiviteter. Mycket få ser bortom det som presenteras för er.

Detta är bara en fas. Istället för att bli del av en grym familj, vilket ofta skedde i 3D, föds ni nu in i en kärleksfull värld. Det är något ni ännu inte kan förnimma eller känna. För ni är en utlänning i denna nya värld. De enda saker ni känner är de i den värld ur vilken ni utvecklades.

Innan ni föddes på jorden var ni spända på att få uppleva jorden med alla dess känslor och sinnesförnimmelser. Jordelivet är och var fysiskt vackert, men känslomässigt dränerande. Nu när ni blivit återfödda är det svårt för er att tro på att jorden har förändrats. Så ni fortsätter att uppleva jordelivet som det var i 3D, istället för hur det är för er nu.

Ni repriserar era minnen av det som var – vilket media bara alltför gärna förstärker.

Ni har ännu inte ord och känslor för att utforska er Nya Jord, precis som det var för alla som föddes på jorden tidigare.

Istället för ett laboratorium för känsloupplevelser, är jorden nu av Universum. Och genom hela Universum är kärlek nyckelfaktorn.

Att ni tänker på jorden som otrevligare än innan er övergång är bara ert behov att se något vettigt i det nya land ni nu befinner er i. Eftersom ni aldrig upplevt Universell kärlek här på jorden, fortsätter ni att betona den rädsla med vilken ni känner er bekväma.

Ni har precis börjar ta bort era rädslo-bindlar, som miljoner andra på jorden nu. Så, när ni väl anpassar er till Nya Jorden och nya ni, kommer ni inte längre att bry er om media eller andra rapporter, bara om det ni upplever.

Det kanske verkar som om de som är av jorden försöker återskapa någon mycket otrevlig historia. Försöker är nyckelordet. För då ni blir mer bekväma på Nya Jorden kommer ni att upptäcka att gångna historier har lite att göra med er eller med någon annan på jorden som inte längre vill fokusera på rädsla.

Skillnaden mellan den födsel ni nu upplever och den vid tidigare födslar på jorden är att även om ni förväntar er att födas i smärta, som vid tidigare födslar, så föds ni in i kärlek.

Sådan kärlek är en förvirrande aspekt. För även om jorden var smärtsam var ni starka nog att kringgå mycket av den smärtan med det inre vetandet att ni förberedde er för denna övergång. Nu när ni uppfyllt både personliga och globala förväntningar glömmer ni att ni befinner er i en ny värld.

Detta är en ny jord av kärlek. Ni är nya varelser av kärlek. Det som var finns inte längre.

Många av er hänvisar till de inhumana, jord-fientliga aktiviteter som ledare i alla aspekter av livet på jorden ägnar sig åt. De verkar vara större och elakare än någonsin. Egentligen blåser de bara upp sig själva och hjälper er och alla andra att röra er mot kärlek. För utan deras överdrivna handlingar skulle nya ni kanske inte tillåta det att ske, för de flesta av dessa handlingar påverkar inte er direkt. Men med pågående mediabevakning av många av era ledares grymma aktiviteter blir ni mindre och mindre betagna av någon som helst handling som inte fullbordas i kärlek.

Detta är födelseprocessen för er och jorden till Universell kärlek.

Och några fås handlingar – inhumana ledare är i minoritet – är inte allas handlingar.

Tidigare gav ni mer makt till era ledare än till er själva. Ni behöver inte längre någon som talar om för er hur ni ska agera eller vem ni är. I sanning lär ni er hur ni ska fungera på denna Nya Jord i er nya varelse när ni bortser från era så kallade ledares filosofier och handlingar.

Ni är nya i all er kärleksfulla glans då ni föds på denna Nya Jord av kärlek. En födelse som skiftar ert obehag vid varje födelse på jorden till en härlig sång av glädje och kärlek. Det är bara det att ni glömmer era nya förmågor då ni trycks genom Nya Jordens födelsekanal och hemfaller till minnen av vad som tidigare var. Så är det inte nu, som ni och miljontals jordvarelser kommer att bekräfta när ni väl inser hur annorlunda ni är.

De ledare som skrämmer och gör er ilskna bara blåser upp sin egen betydelse, som de kom överens om före födelsen i denna livstid. De är mer lika karikatyrer än kärleksfulla individer. Det blir lätt för er att se och ignorera dem. För detta liv handlar inte om att följa någon annan än er själva.

Det innebär inte anarki, utan istället frihet att älska och vara kärleksfull. Något som varit beskuret på jorden under dess experimentella status. Jorden är nu av Universell kärlek och följaktligen kommer era karikatyr-ledare att snabbt falla eller misslyckas.

Precis som en nyfödd snabbt utvecklas från komplett omhändertagande till att gå och tala, så är det för er nu. NI har fötts eller kommer snart att födas – inte till smärta som varit vanan på jorden, utan till kärlek. Och då fler och fler av er gör så, kommer era ledare att blekna bort i bakgrunden, för de är inte längre viktiga element i livet på jorden. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...