Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 29 maj, 2017

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

29 maj, 2017

Kära Ni

Smärta och rädsla fortgår- inte för att de måste det utan för att ni ännu inte anpassat er till ett liv utan smärta.

De av er som känner djup fysisk eller känslomässig smärta ber om förändring. För det ni mässade om, mediterade kring eller försökte få tillgång till, har ännu inte givit det resultat ni önskade. Det är kanske att förvänta för ni är nybörjare på att skapa ett liv i glädje.

Att tänka i termer av att lära sig cykla kanske kan hjälpa er att förstå. Var det inte så att ni längtade efter att cykla utan stödhjul då ni såg den glädje era äldre syskon eller vänner upplevde när de susade förbi med handtagsvimplar flygande i vinden? Till slut togs era stödhjul bort. Åh, den glädjen, den friheten, så roligt – tills ni gjorde er första av många vurpor när ni lärde er att manövrera på två hjul istället för fyra. Då var ni säkra på att ni aldrig skulle uppnå era äldre syskons skicklighet – tills ni gjorde det och glömde era första stapplande försök.

Ni är nu i en liknande situation. När ni först erkände ert inre behov av att hitta nya ni, var ni, i allt väsentligt, cyklande på en trehjuling. Ni avancerade nyligen till en tvåhjulig cykel med stödhjul. Och om ni inte redan har gjort det, provar ni nu er skinande tvåhjuliga cykel.

Naturligtvis kommer det att bli en del vurpor. Naturligtvis kommer ni att tro att alla utom ni bemästrar de nya förmågorna. Men ni kommer att besegra den tron redan några timmar eller dagar efter ert första försök.

Det är nu hög tid att ta bort era stödhjul. Även om den tanken känns överväldigande så är det dags. Ni är nu för stora för att vara beroende av stödhjul. Vår definition av stödhjul är en fortgående förväntan att någon eller någonting skall rädda eller fånga upp er varje gång ni faller. Viktigare för var de flesta av er utvecklingsmässigt befinner er är att ni är för STORA och MÄKTIGA för att använda stödhjul. Ni håller på att växa upp, så er förmåga måste ställas om för att möte den tillväxten.

Det är så att ni upptäcker nya förmågor utan att förstå vad dessa förmågor är. Ni fortsätter att tro att ni är 3D-människor med lite nya ideer. Istället är ni nya människor med ett extremt stort antal nya förmågor ni bara behöver göra anspråk på.

Precis som att önska att kunna cykla en tvåhjulig cykel, som de stora barnen gör, inte skapar en tvåhjulig cyklist så gäller samma för bara önskan att använda nya förmågor, det gör er inte skickligare. Testa era förmågor dagligen. Vilken förmåga intresserar er? Vad hindrar er från att spela med de stora barnen?

Detta är vad ni nu upptäcker och förhoppningsvis utforskar. Många av er önskar att ni kunde kanalisera, få helande händer, resa i tid, dimension eller frekvens, och/eller skapa vadhelst och närhelst ni vill. Allt detta är nu ni. Ni behöver bara tro på det.

Många av er är negativa. ”Jag mässade detta, mediterade här, tog en speciallektion, men ingenting fungerade”. Men har ni gått in för att lära er dessa nya förmågor – utan instruktörer, utan den förmåga andra har? För det är verkligen mycket likt att betrakta andra som cyklar utan att själv cykla för att skapa sin egen teknik.

Även om andra har lärt sig använda sina nya förmågor så har de gjort så baserat på sina egna fysiska, känslomässiga och mentala varelser – inte era. Så vad de lär er baseras på vad som är rätt för dem men inte nödvändigtvis för er.

Med det återgår vi till att acceptera hur STORA och MÄKTIGA nya ni är. Ni behöver inte andra för att lära er någonting. Ni behöver bara ta tag i era nya förmågor. Och det kommer ni att göra när ni är redo. Kittlar tanken på tidsresor er fantasi? Sätt då detta som er intention och när tiden är den rätta händer det automatiskt. Kanske finns det andra saker ni vill utforska innan ni gör hopp i tid eller dimension. Bara vet att det som intresserar er är del av er nya repertoar.

Många av er är frustrerade för ni tror att det MÅSTE finnas en manual eller entitet som ska lära er hur ni ska göra det som intresserar er. Vilket betyder att ni tror att det finns någon utanför er själva som är klokare eller skickligare än er. Det finns det inte.

Ni är en fulladdad nya ni dator med alla de förmågor som intresserar er. Och det enda sättet för er att INTE få tillgång till dessa förmågor är att vara beroende av att någon – av jorden eller eterisk – vet mer än er om hur det är att vara ni eller hur ni får tillgång till era förmågor.

Ni är en komplett entitet. Tillåt er själva att tro på det, för tills ni gör det kommer ni att fortsätta vänta på någonting ni redan har. Lite som Dorothy i Trollkarlen från Oz som sökte vägen hem men som upptäckte, efter många försök, att hon bara behövde slå ihop sina klackar, att hon var den kraftfulla varelsen. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...