Brendas Blogg

Brendas Blogg

15 december 2014

Kanal: Brenda Hoffman

Kära Ni,

Det verkar som att ni inte inser hur mycket ni förändrar Universum. Även om ni fortsätter att tro er själva vara en mycket liten del av jorden, så överstiger er makt vida era övertygelser.

Eftersom det är troligt att ni ser er själva som en cell eller atom i totaliteten av allt, är det dags för er att förstå hur en cell, en atom kan ändra Universum. Kanske accepterar ni, cellen, en cancermutation i er totalitetet. Att en mutation lockar (lika attraherar lika) andra celler som också önskar att uppleva en cancermutation. Då går de likasinnade cellerna samman för att skapa tillräckligt med cancerenergi för en sjukdom inom er helhet.

Så är det för er nu. Ni lockar likasinnade varelser eller celler, om ni så vill, till den grad att ni muterar jordvarelser, och därigenom Universum, från rädsla och till kärlek. Kärlek har alltid varit en Universell nyckel.

3D jorden var på sätt och vis, en cancercell som blev mycket större än väntat av Universum. Jordens cancer lockade fler och fler Universella väsen som ville uppleva nöjet av rädsla – det vill säga, tills de blev insnärjda i rädslans täthet och glömde Universell kärlek.

Ni, som grupp, beslutade att det var dags för nya jordliga lektioner i glädje och kärlek.

Kanske tror ni att eftersom det var dags för sådant att ske, skulle kärlek ha blivit dominerande på jorden oavsett om ni var en del av den grupplanen eller inte.

Vi håller inte med.

Jorden blev så tätt insnärjd i rädsla att de som frivilligt valde att ändra ståndpunkter, uppfattningar och handlingar försvann i träsket.

Faktum är att trots att enskilda frälsare frivilligt försökte att ändra jorden till en mer rädsla / kärleks balans, lyckades de inte. Inte för att deras ord och handlingar inte märktes, utan för att deras ord och handlingar blev förvrängda för att passa i en värld av rädsla.

Ni tillhör de Universella entiteter som bestämde att detta skifte krävde ett arbete i grupp. Så det är som så, att ni är på jorden nu och accepterar ändring på ändring av energi  – stolta över era prestationer individuellt, men förstår eller accepterar ännu inte hur värdefulla era tjänster är.

Ni tror att ni måste göra eller skapa något utöver vad ni har åstadkommit så här långt. Som att ni måste på något sätt göra er markering i denna övergång.

Ni behöver inte göra någonting annat än att lysa upp vägen för att hjälpa återvändande jordentiteter till kärlek.

Förväntar ni er att tidigare cancerceller ska utföra en cirkuskonst om de håller sig kvar i ert varande? Eller är ni så upphetsade av att ha utrotat cancer att ni inte förväntar er något mer av dessa celler annat än att förbli cancer-fria?

Det finns de bland er som accepterade en större roll för att uppfylla ERA behov. Universum kräver inget annat än att skifta från tyngden av jordlig rädsla till lättheten av kärlek och glädje.

Men rädslan är inte helt borta från era väsen eller någon annans, lika lite som att ni kan ta bort alla celler från era fysiska kroppar och ersätta dem med nya celler – åtminstone inte just nu i er historia. Istället är era rädsloceller omgivna av kärleksceller som utrotar effekterna av 3D jordens kompakthet.

Er stora nya uppgift på jorden är att bara VARA er själva i kärlek. Om ni frivilligt erbjuder er för ytterligare uppgifter, är det bra och gott. Men många av er tror inte att det är tillräckligt att bara vara ni utan att ni måste rädda världen eller förkunna en ny jord på en talarstol. Absolut inte.

Tillkännagivelser, löften, garantier är Ålderdomligt. Skrattar ni inte åt tv-reklam och de som lovar er allt, men som ändå inte producerar någonting eller motsatsen till sina löften?

Att ni tror att ni måste förändra någon till den nya jorden är ålderdomligt.

Den nya jorden är att leva er dröm och låta andra att se era drömmars uppfyllelse. Det är allt som krävs av er. Det handlar inte om att förkunna er visdom eller verbalisera löften som ni kan eller inte kan hålla.

Era drömmar skiftar för varje ögonblick av varje dag. Då ni läker från er rädslocancer, blir era drömmar större och mer i samklang med kärlek och Universum. Det som var viktigt för er att förkunna som svar igår, kan tyckas tråkigt eller föråldrat idag.

Inget mer krävs av er än att vara ni. Fria från den försvagande cancern av rädsla som har förföljt era  jordliga väsen under eoner.

Visst kommer ni bevara en del rädsloceller för att komplettera era väsen, för att behålla en fullständig palett av skapelsens målarfärger. Men era rädsloceller är mycket mindre levande och aktiva än vad som var sant för sex månader sedan – och kommer att vara mindre aktiva om ett halvår.

De av er som lämnat er kokong tillåter era väsen att vara mer cancer / rädsobefriade för varje dag. Visst, vissa dagar vill ni testa era framsteg genom att återgå till fruktan. Men dessa dagar, dessa minuter blir färre och färre när ni börjar lita på och älska ert nya jag. Så blir det. Amen.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

You may also like...