Brendas Blogg, 21 april 2015

Brenda´s Blogg

21 april, 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Mina Kära,

Ni har övergått långt bortom er ålderdom. Ändå blir ni kvar inom ramarna för många 3D-handlingar och reaktioner. Ni arbetar, betalar räkningar och så många andra bitar som har lite att göra med nya er. Åtminstone hur ni definierar era nya er.

Många av er förväntar er att resa genom dimensioner, frekvenser och tid med liten hänsyn till dagliga 3D nödvändigheter såsom jobb eller att betala räkningar. Och detta, Jorden och ni kommer att övergå så snabbt att era mindre behagliga aktiviteter kommer att försvinna över en natt. Medan sådant är möjligt, är er verklighet att ni inte är i himlarna, ni är av jord.

För vissa av er verkar det sista uttalandet hårt. Ni är trötta på er dag till dag rutin. Ni vill ha lite spänning, en del extrem glädje i era liv. Sånt verkar inte möjligt om ni behöver handla mat eller interagera med dem som gör er obekväma.

Hur kombinerar ni himmel och jord som ni önskar innan ni stiger in i Jorden i denna livstid? Har ni inte proklamerat att himmelriket på Jorden är ert mål? Ändå känns inte era dagliga uppgifter som om de är en del av ert himmelrike på Jorden. Var är er glädje?

Så är det ni börjar definiera vad NI menar med himmelriket på Jorden. Kanske har ni skrattat åt bilden av himlen där alla bär vita klänningar och spelar harpor. Men för några är den bilden glad.

Ni skapar er verklighet – inklusive era nya jag och du miljöer.

Ert nuvarande övergångsstadium bearbetar vad som är möjligt för er. För var och en av er har ett unikt liv på eller av Jorden i åtanke. Kanske en sådan tanke verkar kaotisk, men det är rätt och sant. För ni kan inte skapa det liv i era drömmar från vad ni har upplevt på Jorden hittills. Inte heller kan ni skapa det liv från vad ni upplevt i etern/himlarna  eller vilken term ni vill använda.

Nya du är din skapelse. Nya du är din dröm.

Ni förstår att en del vill leva i en liten strandhydda, medan andra vill leva i en herrgård. Men ni kan ännu inte begripa att ni är kapabla att skapa något på eller av Jorden som ännu inte har definierats eller skapats.

Era aktuella bilder av himlen på Jorden är inte mer logiskt än era bibliska bilder av änglar eller himlen. De är alla förmodanden. ” Om jag tycker eller känner detta eller ökar detta, då kommer jag att skapa den perfekta miljön för mig.” En sådan kan vara sann. Invändningen är att ni försöker skapa ett liv av vad ni vet – ett annan 3D-liv.

Det är dags att falla fritt. Och det är därför inte alla era segment ännu är förälskad i nya er. De intar en vänta och se-attityd, för de vet att era nuvarande antaganden och skapelser – medan mer än bara några dagar sedan – begränsas till vad ni har upplevt i 3D.  Kanske ni drömmer om ett nytt jobb, en semester eller en ny bil. Alla underbara, men begränsande idéer.

Istället för att försöka skapa en särskild sak som verkar för att matcha era nuvarande behov, skapa resultat baserade på er avsikt. Sådant kommer att dra era tveksamma segment till nya dig.

Återigen, väntar era tveksamma segment tills ni drömmer större än 3D – vilket för många kommer att vara skrämmande.

Vad är bortom ett nytt hem? Vad händer om ni inte skapar något som verkar av värde nu? Tänk om drömmen betyder att ni måste zooma till nya dimensioner när ni vill uppleva det hemma?

Vi kan inte tala om för er vad er dröms syfte kommer att betyda för er. Bara att replikera era livs drömmar i 3D termer inte kommer att skapa ert himmelrike på Jorden.

För att verkligen skapa ett nytt liv, måste ni våga gå bortom era 3D visioner om vad som är möjligt eller vad som kommer att ger er glädje. Sådan är ny mark – utforskningsområde. För ni vet inte ännu vilka alternativ ni har tillgängligt, när ni flyttar era drömmar från vad ni vet till vad som är möjligt. Kommer ni att vara mer glada av att göra så? Självklart. Kommer ni att vara mer rädda av att göra så? Förmodligen – eftersom er nya avsikt inte har en logisk slutsats. Ni vet inte vad ni ska skapa själva, mer än vi gör. För vi är i himlen – som ni kallar det – och ni är på Jorden.

Skapa drömmar om 3D Jorden för era liv eller Jorden framåt. Att skapa det ni ännu inte förstår, driver er framåt på ett sätt som ännu inte är definierbart.

Kanske det kommer att hjälpa er att förstå om ni tänker på er dator. Skulle ni ha trott att ert nuvarande beroende av era datorer hade varit möjlig för 40 år sedan? Ändå har någon vågat drömma utanför det förväntade. Så är det när ni tillåter er själva att flytta era drömmar från en viss komfort till avsikten att ”Även om allt är möjligt, är detta vad jag vill känna,” kommer ni att smälta ihop era alla segment i era nya jag.

Visst, det finns 3D, 4D, 5D jordsegment av er som kommer att behålla bron till nya er, men för det mesta är era segment inte längre av jorden i helhet. Låt oss förklara.

Ni skapar himmelriket på Jorden i denna livstid. Inte en ny 3D jord med några fler objekt. För att göra det måste ni inse er begränsade potential – drömmar bortom drömmar – så era 3D, 4D, 5D jordsegment faller så småningom bort, som är sant för den första etappen för rymdraketer. Slutprodukten är att ni zoomar här och där, återvänder till Jorden med nya tankar, åsikter och avsikter.

Jorden återskapar sig själv – med er hjälp. Och ni återskapar er själva – med Jordens hjälp. Vad som inte längre är lämpligt för antingen er eller Jorden att bara belägga ert gamla liv med lite mer glitter eller förväntade aktiviteter. Ni är verkligen nya och så är Jorden. Så är det. Amen.

Översättning: Mie Fjällvide – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...