Brenda’s Blogg via Brenda Hoffman, 17 maj 2019

Brenda’s Blogg via Brenda Hoffman, 17 maj 2019

Kära Ni,

Även om ni är kraftfulla skapare, så verkar det som om jorden går bakåt och er egen värld verkar vara som den alltid har varit. Eftersom ni inte får se eller uppleva era framsteg, så känner ni er misslyckande, som om ni aldrig kan göra tillräckligt för att slutföra er övergång.

De underbara upplevelser som andra berättar om känns inte möjliga för er. För ni oroar er fortfarande för hyran, matkostnaderna, relationerna, familjen, bilamorteringar och så vidare och så vidare. Medan andra, som inte verkar vara av ljuset, lätt skapar det liv ni drömmer om.

Som följd av den plågan börjar ni agera som om ni misslyckats, som ni gjort större delen av ert jordliv. “Andra får det jag inte kan få.”

Så håller det på dag efter dag, med några få glimtar av hopp, efter att ha läst eller hittat något som höjer er andligen i någon timme eller så, bara för att följas av en återgång till er till synes dystra verklighet.

Ni har bett, mediterade, kontemplerat, och hoppats mest av allt, att ert liv skulle bli som ni önskar, istället för hur det verkar vara.

Vi kan inte säga att allt är bra i ert liv, för i många fall är det inte det. Inte för att ni inte är kapabla till mer, utan för att ni gör som ni gör. Ni är som barn i det personliga skapandets färdigheter, något som era storebröder och storasystrar i Universum tar för givet.

Tidigare pushade vi er bortom era förmågor. Mycket så som när ett äldre syskon missbedömer sina yngre bröder och systrars färdigheter. I åratal informerade vi er om att ni var fullt kapabla att göra det eller det. Även om ni upplevde det som sanning inom er, så hade ni ännu inte brutit er igenom rädslans barriärer och jordens tyngd. Något ni nu gör.

Så vi i Universum missbedömde hur djupt insnärjda ni var i jordens tyngd. Vi missbedömde också, att på grund av att ni under eoner fungerande som följare istället för ledare, att det då skulle fördröja er nya färdighetsutveckling. Vi ber om ursäkt för det här.

Vi önskar verkligen att ni börjar om med nya förväntningar och ageranden. Vad drömmer ni om? Kan ni ta ett litet steg i den riktningen, och nästa och nästa och nästa?

Precis som det var när ni var småbarn. Först lärde ni er stå, sedan gå och slutligen att springa med självförtroende. Ni började inte med att springa, utan tränade er i etapper till det här strålande ögonblicket, som ibland verkade vara omöjligt, men ni gjorde det ert inre berättade, om vad som behövdes för att kunna ta er till nästa steg.

Det är dags för er att återvända till era inre direktiv, istället för att försöka följa de från Universum. För även om ni har uppnått mycket de senaste åren, så är ni fortfarande i spädbarnsfasen av personligt skapande. Vi peppade er att springa igenom de mänskliga kraven – fastän ni inte kunde. Så därför känns det som om ni misslyckats, istället för att känna den fantastiska framgången i skapandet ni verkligen haft.

Ert klot förändras på sätt ni inte kan tänka er. Men den tanken väcker inget intresse i er, om er egen värld fortsätter att kännas tung och förtryckt. Tänk istället att ni skapar er nya personliga värld bitvis, istället för de stora elementen vi ledde er att tro vara möjligt, innan vi verkligen förstod den mänskliga förmågan.

Ännu en gång, tar vi på oss ansvaret för att vi betedde oss som äldre upprymda syskon, och att vi skulle kunna leka med er som jämlikar, utan att helt förstå hur många steg ni behövde ta er igenom, innan ni nådde den nivån.

Det betyder inte att ni kommer att irra runt i åratal eller ens månader. I stället kommer ni att utvecklas i en takt och i en tid som passar er. Koppla av i ert personliga skapande, istället för att tro att ni inte utvecklas tillräckligt snabbt.

Även om ni strävar efter att skapa, så händer det inte mycket för att ni hoppar över några steg. Steg som är era steg – inte broderns, vännens eller guruns någon annan stans.

Ni är specialister i Universums skiftesteam. Därför är ni helt bekväma med att förändra dynamiken, eller skapa planeter och andra former, men ni är bara i inlärningsfasen av hur ni fokuserar den energin till er själva. Något som vi i Universum tycker är ganska enkelt, men, vi har aldrig utvecklat de planetskapande färdigheter ni tar för givet.

Ni skapar från makro till mikroformat, något de flesta i Universum aldrig har försökt.

Det är dags att återvända till flödet.

Flöda och ni kommer att skapa det ni drömmer om, när det är rätt för er att göra det. Att tvinga fram skapande kommer bara att göra er själva och andra frustrerade. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Översättning: Maggan

You may also like...