Rådet, 24 April 2015

Ni är en Varelse som är en facett och barn av det Gudomliga.

Punkt slut.- Rådet

Kanaliserat genom Ron Head

24 april, 2015

Michael och Råden av Era Högre Jag

Vi sade i vårt senaste meddelande att vi skulle ta upp samtalsämnet för mjuk makt, om er makt, om vad och hur ni bäst kan använda energin i de fantastiska varelser som ni håller på att bli. Vi ska göra det. Nu bör kanalen vara medveten om att detta inte är ett enkelt och kort ämne. Det finns ingenting helt nytt som vi ska berätta här, vill vi täcka mycket mer än vi brukar göra i dessa korta stycken.

Det har varit de underbara fallet att det är många som läser dem, som är relativt nya i raden av uppvaknande, som behöver mer information än de av er som redan som är väl tillsammans i er förståelse av ljus, energi, och hur ni själva använder den. Vi litar dock på att ni kan läsa något ni inte hade tänkt eller som kommer att vara en välkommen påminnelse.

Först, låt oss förklara att när ni använder orden ljus, energi, vibration, ljud, etc, talar vi om olika manifestationer av samma sak. För oss finns det ingen inneboende skillnad. Faktum är att för oss verkar ni som alla dessa saker själva. Ni har ett unikt ljus, en unik energi, en unik frekvens, ett unikt ljud som är ni. Vi kommer att diskutera de sätt som ni kan använda det här till bästa effektivitet för er själva, för kollektivet, och för hela självmedvetna universum.

Nu, för att börja, låt oss påpeka för er att, och era fysiker kommer inte att argumentera om detta, det finns ingenting, ingen sak, i universum som är gjord av något annat än energi. Er Einstein tillbringade en livstid för att bevisa det. Egentligen var er Tesla inte andra fiolen i fältet heller. Så det finns ett universum där ni bor, där allt ni observerar består helt av energi, och energi är vibrationer, är frekvenser. Låt oss titta på vad det betyder. Och det kan överraska er även om det är ganska uppenbart.

Det betyder att det inte finns någonting som inte påverkas av varje förändring ni gör i er egen energi. Allt ni behöver för att göra era egna experiment för detta är ett par stämgafflar, även om det finns mycket annat ni skulle kunna göra. Ni vet redan att en stämgaffel kommer att sända iväg vibrationer till en annan, och att om de är kompatibla, klingar man på en kommer det att orsaka att en annan också klingar. Funderar ni på ljudet fortfarande, vet ni att det expanderar i alla riktningar från dess källa, men ni måste inse att det orsakar förändringar i allt det berör. Detsamma gäller för all energi. Det orsakar förändring i allt det berör. Och detta kommer att ligga till grund för allt vi diskuterar.

Vi kommer att lägga ytterligare en kort anteckning här. Ni är medvetna om att i er dimension producerar avstånd från källan nedsatt styrka i dessa förändringar. Med andra ord avtar ljudstyrkan med avståndet. Och vi kommer nu att säga, i motsats till det uppenbara, den energi som produceras av förändring inte någonsin upphör att expandera utåt, inte heller någonsin når noll. Ni kan ändra tillstånd av energi, men ni kan inte göra det ogjort. Så är det bara. Nu kan det vara en överdrift att säga att en fjäril som lyfter sina vingar i Asien kan orsaka en orkan i Florida, men det illustrerar saken fint. Varje tanke, varje ord, och varje handling har en effekt på allt, överallt.

Allt det här är mycket trevligt att tänka på, men vad betyder det när vi för det tillbaka till er personligen? Låt oss ta lite tid att tänka på det.

Låt oss börja med en förändring ni gör i er själva, kanske i hur ni reagerar på något, kanske i era övertygelser, i vad ni accepterar som sant, eller er uppfattning om ert egenvärde. Egentligen skulle detta ha ett samband. Det skulle skapa en förändring i er personliga frekvens, i er energi i sig. Det skulle skapa en förändring i era DNA. Det skulle skapa eventuell fysisk förändring. Allt detta är lätt att förstå av många idag.

Inte så lätt att förstå men ändå är det så, på grund av enighet, eftersom tid och rum verkligen är illusoriska, ni kommer faktiskt ändra alla era aspekter, era andra jag dessutom. En del av dem lever vad ni uppfattar som tidigare liv. Nu är det lätt för er att förstå att man kan ha en effekt på sin framtid, men om ni har följt vad vi just sagt, skulle ni se att de ändringar ni gör i er själva också påverkar ert förflutna. Det strider mot den accepterade ”kunskapen”, men inte desto mindre är det sant.

Låt oss vidare ta in tanken att allt som existerar, även all materia, består av energi. All energi är medvetande. Därför är allt medvetet och intelligent. Ni kan lätt förstå att allt ni uppfattar ger erfarenhet och därmed förstärker, motsäger eller undervisar nya koncept för er. Därav följer att allt det ni eller någon annan gör, framkallar detsamma i allting som uppfattar det, och det är allt. Det gör er till stora förändrings-skapare, ett banbrytande inlärningsverktyg för universum. Har ni någonsin tänkt på er själva på det sättet?

Nu kan ni vara något skrämda av sådana begrepp, men vi är nästan säkra på att ni inte är det. Nästan alla som börjar begrunda dessa tankar börjar också förstå att de är en ovärderlig och oersättlig del av Allt-Som-Är. Det spelar ingen roll vad ni gör, hur mycket ni har, eller någon annan måttsticka som ni har trott gäller er. Ni är varelser som är en aspekt och barn av det Gudomliga. Period. Slut på dagens ganska långa diskussion.

Den gudomliga anden som vi är, saluterar den gudomliga anden i er denna dag.

Namasté.

Översättning: Mie Fjällvide  – www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head.   http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Du gillar kanske också...