Brendas Blog via Brenda Hoffman, 30 november 2021

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman

30 november 2021

Kära Ni,

Vi från Universum har flera gånger talat om hur kaotiska de närmaste veckorna kommer att vara – för alla entiteter på jorden och jorden själv.

Trots det känner ni det ofta som att ni har de rätta svaren och anvisningarna. Naturligtvis kan inget vara längre från sanningen, för dessa anvisningar har ännu inte skapats. Ert antagande om att ni har rätt är baserat på era 3D jord-upplevelser istället för en ny värld.

Ni har en liten aning om hur er nya värld kommer att vara. Ni drömmer om ett liv fyllt av frid, belåtenhet och glädje. Drömmar lite annorlunda än ert koncept om en himmel fylld med ängla-varelser klädda i vitt med gyllene glorior och en kärleksfull uppsyn.

Det ni nu definierar som frid och belåtenhet har lite att göra med hur er nya värld kommer att te sig.

Med det inte sagt att ni inte upplevt vad ni håller på att skapa, utan istället att ni bara gjort det i drömmar och sagor. För er sagor har mer att göra med ert nya varande än något av era jordeliv.

Era tankar går sannolikt tillbaka till den känslomässiga och fysiska smärta era sagofigurer upplevde, istället för deras lyckliga slut. Inte för att er syn är begränsad, utan för att ni sällan upplevde lyckliga slut i något av era jordeliv.

Många av er tänker på finansiellt överflöd som en stor del av er nya frid och belåtenhet. Så kan det vara. Men istället för att vara den primära belöningen eller det primära målet, kommer finansiell stabilitet att vara en del av denna belåtenhet.

Finansiella markörer har världsomfattande framhållits eftersom handel, utåtriktad makt och industri var maktfaktorerna genom hela 3D-jorden. Så ni tror att så snart ni får finansiellt överflöd, kommer ni att vara nöjda. Även om detta kan vara sant, är belåtenhet i 5D och bortom mycket mer än finanser. Det handlar om att varje dag vakna upp i spänd förväntan på de upplevelser som ligger framför er eller som ni skapat. Det handlar om kärlek till er själva och kärlek till andra – förbindelser av kärlek och glädje istället för maktkamper.

Pengar kommer att vara en minimal del av den ni blir.

Ni kommer inte att strunta i eller förneka finansiell frihet, utan istället acceptera den som en del av er nya värld. Inte något ni strävar efter, utan något som sker automatiskt då ni skapar det ni behöver, när ni behöver det.

Den gamla synen på världen var att ni kunde bli belönade med finansiell frihet om ni arbetade flitigt eller föddes eller gifte in er i en rik familj. Ekonomisk frihet var aldrig givet i 3D. Den friheten var en gyllene ring, nästan omöjlig att förstå då er 3D-karusell gick fortare och fortare, skapande stress och fysisk sjukdom i er.

Finansiell frihet kommer inte längre att vara ett mål, för den kommer bara att finnas. Som att ha luft att andas. Detta är en ny tidsålder i en ny tid med nya faktorer att assimilera eller åstadkomma. Finanser tillhör det förgångna. Att skapa en ny värld är er framtid.

De flesta av er som läser detta meddelande har svårt att föreställa sig ett liv utan finansiella mål, distraktioner eller rädslor. Ni är så indränkta i den ekonomiska sfären att ingen annan värld verkar vara möjlig.

Det kanske hjälper er att bättre förstå detta koncept om ni tittar på det i ett historiskt perspektiv. Initialt var de flesta människor intresserade av att upprätthålla sina fysiska kroppar genom jakt eller samlande. De som var bättre jägare eller arbetsammare blev ledare och så småningom, kungar och drottningar och liknande. I sin tur tvingade majoriteten dessa kungar och drottningar att tillåta en lite jämnare fördelning av makt och pengar. Några hundra år senare blev demokrati ett nyckelkoncept, även om den emotsedda fördelningen av makt och pengar aldrig blev helt genomförd. Det är sådant som ni i 5D eller bortom kommer att skapa.

Men finanser kommer att vara en del av er värld tills ni, i egen makt, förstår att, likt Dorothy i Trollkarlen från OZ, ni alltid haft makten att skapa ett liv i frid och glädje, ni har bara aldrig insett den sanningen. Eller, viktigare i detta meddelande – det var inte dags för er att inse den delen av ert varande.

Sådan är er historia, men inte er framtid.

Det är dags att avlägsna era förutfattade meningar om hur och när ni kommer att vara nöjda och i frid. För ni förstår ännu inte till fullo vad belåtenhet och frid betyder i er nya värld.

Minns ni hur persondatorer förändrade er värld? Multiplicera de förändringarna med 10 000, och ni kommer knappt att förstå hur annorlunda er värld kommer att vara inom några månader.

Så sluta bekymra er, planera eller göra något annat än vila och slappna av då er fysiska, känslomässiga och andliga varelse accepterar de ibland överväldigande energier som flyger genom er varelse och världen de närmaste veckorna. Förvänta er inget av er själva, annat än att anpassa er till och acceptera er snart kommande nya värld. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com), and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. 

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...