Aisha North, 7 februari 2015

Aisha North

7 februari 2015

En kort uppdatering om energierna

Här är vi då igen, redo att vidarebefordra ett nytt meddelande in i ert system, för som ni redan vet vid det här laget så är dessa budskap inte bara ett gytter av ord, de innehåller också lager av information som kanske inte märks för ett otränat öga, men som kommer att vara mycket märkbart för den som väljer att knyta an till det som vi försöker förmedla.

Låt oss förklara. Det är inte av en slump som ni har blivit dragna till den här sidan, utan för att er signaturfrekvens matchar mycket väl med de inneboende frekvenserna i det här meddelandet – de två är gjorda för varandra på alla sätt. Ni förstår, för att kunna hjälpa er igenom denna ständigt pågående prövning – som denna fortlöpande process med att höja frekvenserna på den här planeten kan liknas vid – är det verkligen nödvändigt att det vi förser er med, kommer att ge er det stöd ni behöver för att uppfylla er del i denna multiskiktade och ytterst komplicerade operation.

Även om ni alla ibland kan känna det som att ni står ensamma i det här enorma energihavet, oförmögna att hitta en väg antingen framåt, uppåt eller åt sidan, så är ni faktiskt när som helst i nära kontakt med vår sida av slöjan. Som vi har påpekat många gånger tidigare, är ni inte singulära individer som existerar i ett vakuum, ni är snarare ett fragment av en helhet som vid denna tid är inrymt i det skickligt utformade fordon ni kallar människokroppen.

Ni är inga främlingar för oss, och det är inte vi för er heller, men för att den här gigantiska planen ska gå som planerat, har det varit absolut nödvändigt att skydda de mänskliga delarna av ert medvetande från full kännedom om vilka ni verkligen är, och vad ni faktiskt är kapabla till. Vid en flyktig blick kan det låta väldigt motsägelsefullt, och vi klandrar er inte om ni tycker så, men det har verkligen varit avgörande för att garantera att ni har full nytta av er vistelse på den här planeten vid denna mycket speciella tid. Utan detta steg för steg-avslöjande om vilket kraftpaket ni verkligen är kunde mycket ha gått snett, först och främst er förmåga att uthärda det ökade trycket som det energetiska avslöjandet skulle ha, inte bara på er fysiska kropp, utan också på er mentala förmåga.

Ni behövde gå igenom det steg för steg för att till fullo kunna absorbera och smälta allt som har förts in i ert system av dessa livliga och energiska budbärare, som knackar på i en allt snabbare takt i dessa dagar. Inte bara det, dessa budbärare kommer bärande på en mycket tyngre nyttolast än vad de brukade använda för att interagera med ert fält, och i och med det har ni nu blivit förberedda för att ännu en gång gå vidare till en helt ny nivå av ömsesidig samverkan.

För att ta oss tillbaka dit där vi började; de här budskapen spelar en viktig roll i dessa ”uppgraderingar”, för genom dem lyckades vi få ert redan installerade system att börja fungera i en allt högre del av er kapacitet. Och nu kommer ni ännu en gång att utsättas för en ökad nivå av interaktivt energetiska utlösare, som kommer att tjäna till att öka er förmåga att omvandla dessa inkommande energier till något som i sin tur kommer att gynna inte bara ert personliga fält, utan också det kollektiva fältet.

Så återigen säger vi – gör er redo att översvämmas av ett enormt ljusflöde, ett ljusflöde som än en gång kommer att tränga igenom allt dolt motstånd som kan finnas på er planet, och när det ansluter till de hittills inaktiva delarna kommer de att sändas in för att triggas igång, vilket kan göra att ni känner er alltför förvirrade för att kunna förklara för andra, och ännu mindre för er själva, vad det är som håller på att hända!

För den här processen är och kommer alltid att vara en som är alldeles för komplicerad för att verkligen förstå, och därför finns det ingen anledning att ens försöka göra det heller. Den här processen kommer att fortsätta med att utvecklas i sin avsedda takt, oavsett om ni är medvetna om det eller inte.

Ni är redan väl insatta i processen, för det är en process som ni blev noggrant informerade om innan ni ens trädde in i den kropp ni bor i den här gången, så redan då visste ni allt som finns att veta. Ni kan bara inte ta det i beaktande med era ”normala” mänskliga sinnen.

Hur som helst kommer ni återigen att få hjälp med allt detta genom budskap som det här, och genom det medföljande kollektiva fält som kommer att hjälpa till med att minimera alla typer av obehag. Vi vet redan att för många av er kommer den ökade stressen också att öka påfrestningarna på er kropp. Vi är också fullt medvetna om det faktum att för en del av er kan det här resultera i en omgång av till synes ändlösa försämringar av några underliggande symptom, som ni redan är mer än förtrogna med.

Därför ber vi er alla att komma ihåg att be om hjälp och att tillåta dessa inkommande energier att fritt ta sig in. Vi vet också mycket väl att för en del kan detta tyckas vara för mycket begärt, men var medvetna om att ni hela tiden är fullt övervakade, och vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa er genom nästa omgång av integrering.

Vi hör redan stönanden av förtvivlan, men vi hör också ljudet av förväntan som kommer från de djupare leden i er kropp, de delar som redan är väl bekanta med den här proceduren och som vet att den här gången kommer ni återigen att ta emot en ny dos av välgörande energier, som kommer att bidra till att föra er till en position av 100 % aktivering.

Ja, vi vet att det är lätt för oss att säga, eftersom det inte är vi som tar emot det här meddelandet, men vi vet också att djupt inom er är ni mer än entusiastiska när det gäller att uppnå ännu en nivå av möjligheter, eftersom ni vet att det kommer att förkorta processen avsevärt. Vi kan inte ge er ett ”slutdatum” för det här, och det är också något som ni var väl medvetna om innan ni kom hit, för det är ni som bestämmer takten och faktiskt ni som bestämmer riktningen.

Allt vi kan säga så här långt är att ni har mer än överträffat till och med era egna mest optimistiska uppskattningar, uppskattningar ni gjorde innan ni började medverka i hela den här proceduren. Även om ni kanske känner er misslyckade varje gång er kropp eller er hjärna ryggar tillbaka inför ännu en omgång av dessa intensivt energetiska bombardemang, så vet att ni är allt annat än det. Ni gör fantastiskt ifrån er och ni ligger faktiskt före tidsschemat på alla sätt, och därför bör ni ge er själva en rejäl klapp på axeln.

Det är just därför ni återigen kommer att samverka med de allierade, de allierade som är här för att hjälpa er alla att lära känna era egna kraftfulla förmågor. Som alltid kommer det bara att vara temporärt, för ni kommer återigen att känna hur er kropp justerar sig själv efter de nya frekvenserna.

Hur som helst tror vi att ni kommer att hitta ett sätt att ta er igenom dessa ganska turbulenta passager, och kom ihåg, be alltid om hjälp om ni behöver lite extra justering eller balansering och vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa er. När allt kommer omkring är ni lika mycket en del av oss som vi är av er, och även om vi kan tyckas vara långt borta är vi här i varje andetag ni tar, och vi kommer alltid att vara här för att hjälpa till att jämna ut så många gupp på vägen som vi bara kan.

Kom ihåg att på ytan kan det här kännas långt ifrån som en lugn seglats, men ju bättre ni är på att neutralisera störningarna som kan uppstå på de mer ytliga nivåerna i er kropp, desto bättre kommer ni att vara på att hitta det lugn som alltid finns bakom allt detta jäktande och ståhej. Vi hoppas att få se att alla tar sig igenom den kommande ljusstormen så lugnt som möjligt, men om ni märker att det inte blir så, tveka då inte att be om hjälp från oss eller någon annan.

Ni är ett formidabelt gäng nu och en kraft att räkna med, och ert kollektiva fält är tillräckligt kraftigt för att stödja var och en i denna underbara expedition om det behövs. Så lycka till, vi har höga förhoppningar om att ni alla kommer att kunna bemästra de höga vågorna, för ni har kunskapen och ni har alla nödvändiga resurser till ert förfogande.

Och kom ihåg, ni är gjorda av samma stoff som stjärnorna, och därför kommer denna extra press bara att få er att stråla så mycket starkare. Tack alla för att ni gör det ni gör, och för att ni är här för att assistera denna underbara planet genom Hennes återfödelse. För precis som ni kommer Hon att uppleva sina egna födslovåndor, och precis som ni vet Hon att Hon inte är ensam, och Hon uppskattar verkligen all hjälp ni i fortsättningen ger Henne.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...