Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 10 december, 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

10 december, 2016

 

Kära Ni!

Ni har tagit er igenom ytterligare en slöja, för att få förnimma bitar av er själva, vilket för bara några dagar sedan inte var möjligt. Det är så att ni gör skillnad mellan samhället och er själv – kanske för första gången, alltsedan ni trädde in på jorden flera livstider före ert nuvarande liv.

För vissa innebär denna hågkomst av er helhet i denna fysiska kropp att ni känslomässigt och fysiskt känner er annorlunda. För vissa innebär det en djup förståelse av ert nya jag. Och för ytterligare andra, innebär det en förnimmelse av att ert 3D-liv inte är allt som existerar.

Var och en av er närmar sig denna övergång på det sätt som är bäst för er. Den enda sensationen som är gemensam för alla, är att ni är annorlunda och att ni vet att ni är annorlunda, jämfört med hurudana ni var före denna övergång, fastän ni kanske inte förstår på vilket sätt ni är annorlunda.

Ni känner er starkare och större inom ert varande. Det är mycket mer: ”Jag vill inte göra det så jag tänker inte ta det längre” än: ”Jag vill inte göra det, men jag gör det om du säger att jag borde.”

Ni är en annorlunda varelse för att ni anpassar er till den kraft som har funnits med er alltsedan er tillkomst innan tiden började.

Ni återvänder till tankar i era tidigare jordsegment och en vetskap om att ni kombinerar fler segment än någonsin tidigare medan ni befinner er på jorden.

Fastän detta stämmer, så kräver denna sanning en definition i termer av omfång och vidd. Innan tiden tog sin början var ni en komplett varelse som införlivade samtliga segment inom er. Ni var inte uppdelad eller kluven mellan att vara en fysisk varelse och de varelser som var ni, vilka härstammande från etern eller andra dimensioner, frekvenser eller platser. Som helhet var ni en.

Med anledning av ert intresse för att utforska så mycket ni kunde inom er varelses helhet, delade ni upp er i flera segment – vilka alla svarade till er centrala varelse eller själ. Er själ i sin tur, svarade till alla Universa inom den nivå eller gruppering som var mest lämplig. Och så pågick det i eoner av jordisk tid, eller en bråkdels sekund enligt Universell tid.

Ni har bestämt er, efter mycket experimenterande och refererande, att ni åter en gång är på väg att återvända till en större helhet av er själv. Därför är det så att er större helhet upplever ett förenande av de aktiviteter som ni har haft alltigenom dessa eoner av jordisk tid och jordiska platser. Fastän vissa av dessa upplevelser inte var så trevliga, var alla lärdomar som ni önskade slutföra. Och det har ni gjort, genom att låta er kombinera dessa bitar i era uppnådda upplevelser till en ny helhet.

Denna helhet av slutförda upplevelser var som en förberedelse för denna övergång och det var hur ni blev en olympisk stjärna av episka proportioner.

På ett sätt slutförde ni era kurser på högskolenivå medan ni befann er i gymnasiet. Därför är många som håller på att vakna upp inte lika färdiga som ni inom denna livstid.

Det betyder inte att ni är bättre än andra, utan i stället att ni hade ett annorlunda fokus – och var förberedda för denna fokusering i stället för de studier som gäller för många som precis håller på att vakna upp. Och det är varför vissa fortsätter med att slutföra 3D-bitar, trots att ni tillhandahåller välvilja och öppningar för dem, för att snabbare kunna ta sig igenom denna övergång.

Ett flertal av dem som inte är av första eller andra vågen liknar gymnasie-elever som inte vill ha avancerat kursarbete, för de vill plugga en eller flera gymnasiekurser mer ingående.

På ett sätt är ni mycket skickliga generalister och de är i hög grad fokuserade på detaljfrågor. Fastän ingetdera är bättre eller sämre, gör skillnaden det lite svårare för er att förstå dem och därför även acceptera och tycka om dem för vilka de är.

Precis vad som gäller för er, den mycket skickliga generalisten, så äger de specifika egenskaper som behövs för denna övergång.

Samtliga som nu befinner sig på jorden hör till denna underbara väv som rör livet/övergången. Var och en har en annorlunda tråd, som skapar en kärleksfull helhet när man väver ihop dem.

Men när ni väl börjar tro att er tråd är starkare eller bättre, eller att de omöjligen kan vara en del av er väv, så försvagar ni det hela. För inga misstag inträffar på jorden just nu – och har aldrig gjort det.

I det förflutna fokuserade ni på olikheterna på ett rädslobaserat sätt. Nu börjar ni acceptera olikheterna, med vetskap och visdom från era eoner av den flitiga och ofta svåra olympiska träningen.

Ni skapade den olympiska träningen för er själva för denna specifika tid. Nu när ni minns vilka ni i sanning är, så låter ni er själva acceptera er kraft och visdom.

Visdom och kraft som låter er acceptera andra såsom viktiga trådar i den jordiska väven och därför, inom er. Fastän ni kan vara arga på andra, så upptäcker ni att den rädsla som bifogas denna ilskna känsla för var dag krymper. Ni upptäcker mer av en ’lev och låt leva’ – förnimmelse både för er själva och andra. Detta kommer nödvändigtvis inte att inträffa över en natt, för det är en process. När ni alltmer accepterar er själva, får ni ett BEHOV av att acceptera andra. Precis som ni en gång hade ett behov av att frukta andra. Inga misstag inträffar på jorden. Det förekommer bara speglar för självkärlek och acceptans.

Låt er själva utvidgas in i er helhet, så kommer allting att uppnås enkelt och utan möda, i vetskapen om att ni inte kommer att skifta på samma sätt som andra – eller ens på sätt som ni förväntar er. Personlig och individuell frihet råder. Tillåt er själva vara och ni kommer att upptäcka att ni tillåter samma frihet för andra.

Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...