Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 11 augusti

Brendas Blogg, 11 Augusti

Kanal: Brenda Hoffman

Kära ni,

Kanske är ni oroade över att ni inte färdas genom olika dimensioner eller frekvenser. Att ert liv verkar vara ganska likt hur det alltid varit. Även om detta inte är sant kan ni inte inse hur annorlunda er varelse är om man jämför med för sex månader sedan.

Första dagen på dagis eller i första klass kunde ni troligtvis inte läsa eller räkna. Så var det inte vid slutet av det skolåret. Ni hade utvecklats fysiskt, intellektuellt och känslomässigt, ändå kände ni er inte annorlunda.

Det är så det är nu. Ni utvecklas snabbt. Ni har bara inte bara inte något att mäta med, som att lära sig att läsa, att så är fallet.

Sakta – i ert sinne – men säkert, lär ni er att kommunicera utan ord. Ord som så ofta förvirrar er varelse. Kanske sådana indikatorer är minimala som när någon berättar för er att de tycker om er nya kostym och ni vet – utan att helt förstå hur – att de inte gör det. Så är det att ni tonar in er till ert nya jag och Nya Jorden.

Men många, om inte de flesta av er, förväntade er att zooma genom olika frekvenser, dimensioner och tider, liksom att förändra er varelse fysiskt, spirituellt och känslomässigt. Det hände för/med några. Även om de flesta av er nu tror att sådant är möjligt, har ni inte ännu inte gjort anspråk de delarna. Som gäller för de små, som lär sig läsa, kan ni ännu inte förstå olika ord eller böcker med paragrafer.

Ni övar och testar utan att förstå att ni gör det, för det finns inte någon som berättar för er att ni gör det. Kanske är ni skeptiska. Tror att ett sådant uttalande är en undanflykt för något som aldrig kommer att hända. Det är inte sant.

För även om var och en av er kommer att utveckla förmågor inom den fulla samlingen av möjligheter med er nya ”jag-mjukvara”, har alla ni liknande uppsättning förmågor. Ungefär som att ni alla lärde er att läsa, men ert läsintresse varierar mycket från science fiction till mysterier, vetenskap, medicin, historia och biografier. För när ni väl behärskade förmågan att läsa tog ert unika intresse över. Så är det nu.

Några av er är mest intresserade av lära er kommunikation utan ord. Andra att flyga genom och till andra dimensioner och frekvenser. Och ytterligare några använder era nya förmågor att granska nuvarande och gångna liv.

Ni har förmågan att granska och kommendera vilken tid, vilket avstånd eller plats ni vill. Det är bara ert intresse som avgör områdena ni fokuserar på. Det kommer att komma en tid när ert fokus förändras och ni använder andra förmågor. Men än så länge, notera vad som är intressant eller glädjefyllt och ni kommer att veta vilka förmågor ni bemästrar.

Detta kanske är svårt att förstå. För ni var förtjusta över att ni skulle kunna göra vad ni ville – flyga genom dimensioner, skapa olika frekvenser, resa i tiden, leva i glädje, ta bort en rädsla eller skapa något i 3D och så vidare. Och detta gör ni. Men er glädje väljer de förmågor som är viktigast för er just nu.

Ni har en full uppsättning förmågor, vilket stämmer för alla i frontlinjen i denna övergång. Ni väljer bara de delarna av er uppsättning förmågor som bäst möter era behov och intressen nu. Även om det kommer att förändras i framtiden, är det inte nödvändigt för er att använda alla era förmågor. Precis som var sant när ni gick i skolan.

Ni läste matematik, läsning, historia, naturvetenskap, kommunikation, samhällskunskap, etc, men ni använde bara de förmågor som behövdes vid det tillfället. Så är det nu. Ni introduceras till hela er uppsättning förmågor så ni fritt kunde välja de förmågor som intresserade er mest.

Ni behövde öppna er vision och perception. Utan en bred översikt över era nya förmågor/nya ”jag-mjukvara”, kanske ni hade trott att något sådant inte var möjligt eller att något var fel med er varelse.

Att hitta er glädje har betonats genom hela denna övergång – när ni öppnar er perception för möjligheter. Lite som att ta er till en affär fylld med vackra saker – kläder, heminredning, bilar och så vidare och så vidare – och uppmuntra er att välja de föremål som ger er mest glädje – inte de mest praktiska sakerna eller vad ni kanske behöver i framtiden – men sakerna som ger er mest glädje nu.

Så är det att ni har tillgång till vilken ny förmåga ni vill välja – ändå smalnar ni av er valprocess till det som är mest glädjefyllt för er.

Ni är exakt på den rätta platsen och testar exakt rätt del av era förmågor – tills den förmågan inte längre intresserar er och ni går till er nästa glädje. Fullt medvetna om era nya förmågor. Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...