SaLuSa via Mike Quinsey, 14 augusti

SaLuSa

14 augusti, 2015

Channel: Mike Quinsey

 

Som många av er är medvetna om så är september i år en kritisk punkt för när vibrationerna kommer att öka kraftigt. Hur det kommer att påverka dig beror på din existensnivå, men nettoresultatet blir att många kommer att uppleva ett upplyftande. Den allmänna effekten blir en märkbar förändring som för med sig ett mer fredligt synsätt, och en önskan för upphörandet av alla krigsliknande ageranden. Önskan för fred kommer i själva verket att kraftigt tillta och de i positioner av auktoritet blir bundna att införa förändringar som åstadkommer det. Det finns ingen väg tillbaka till de gamla sätten och då inflytandet från Illuminati är beskuret så kommer folket att frigöras från deras kontroll. Önskan om förändring har vuxit med tid, och punkten då det inte längre kan förnekas har nåtts. Många själar står redo att agera då det är tryggt att göra så, och denna tidpunkt har nästan nåtts. De kommer att stödas av grupper av Ljuset som kommer att säkerställa att deras ageranden kan fortgå utan inblandning. Som ni kan tänka er så finns det många som är djupt engagerade i att behålla saker och ting såsom de är och avskyr att ge upp sin rika livsstil för att ge en rättvisare distribution av rikedomar. Ingen kan dock förhindra att förändringarna manifesterar, så se förändringarna med tro på framtiden, då alla löften ni har fått kommer med tiden att manifestera. Tillåt tillräckligt med tid för att förändringarna skall implementeras, vilket bör ske relativt snabbt när det hela väl har startat.

Så mycket sker bakom kulisserna och ni har hållits i mörker och förnekats att ta del i och åtnjuta framsteg som skulle ha gynnat alla, istället för ett fåtal privilegierade. Denna situation börjar dock förändras och när de som håller er tillbaka inte längre kan diktera hur ni skall leva så börjar förändringarna införas. Under en lång tidsperiod så har ni fått uppfattningar om vad det betyder för er, och därigenom vet ni att en enorm upplyftning väntar er. Många nya framsteg har blockerats och satts på hyllan av Illuminati, men snart finns det inget som stoppar dem från att frisläppas. De är av en typ så att ni till slut kommer att bli mycket oberoende och inte längre behöver hållas gisslan till livets nödvändigheter. Till och med nu så finns det uppfinningar som väntar på att introduceras som kommer att göra era liv så mycket lättare, men de i största nöd måste lyftas upp först.

De av er som är medvetna om den nuvarande situationen på Jorden är i en bra position att hjälpa era medmänniskor att vara lugna och så att säga rida ut stormen. Då det kommer att bli svåra tider för en del av er beroende på var ni bor, och vem som för närvarande styr ert land. Vi känner till de rätta personerna och de kommer att installeras så snart som möjligt, med det kräver en diplomatiska och laglig process. Som ni börjar förstå så finns det mycket att göra för att ändra på ordningen som så länge har hållit er fast i de mörkas grepp. Vi vill dock betona att deras tid är förbi och under de närmaste åren så kommer de att mindre och mindre kunna utöva sitt inflytande. Så ni kan planera för framtiden med kunskap om att ni kommer att återgå till er rättmätiga plats som fria själar.

Under tiden polis-patrullerar vi ert solsystem för att se till att inga ovälkomna besökare tillåts blanda sig i er slutliga återförening med Ljuset. Det finns andra civilisationer som skulle vilja kontakta er, men tills att tiden är rätt måste de hålla sig på avstånd. De flesta kommer i fred och är ivriga att dela sin kunskap med er, men en del har bakomliggande motiv. Var säkra på att vi är här för att trygga er fullständiga resa såsom ni önskar, och att till slut återgå till friheten ni har fått genom att återigen bli Galaktiska Varelser. I själva verket kan ni aldrig stå stilla då runt omkring er så fortsätter utvecklingen och då Gud ”Andas In” så går ni in i högre och högre vibrationer. Den tredje dimensionen är avslutad, såsom ni känner till den, och det är anledningen till förändringar äger rum runt omkring er.

För er som är redo att föra er in i de högre dimensionerna så är det mer än någonsin nödvändigt att fortsätta att fokusera er på vägen framför er. En del av er kanske blir distraherade av vad som pågår runt omkring er, så försök hela tiden att låta negativa situationer passera er förbi. Vid detta stadie måste ni låta andra följa sin egen väg, men för all del så erbjud hjälp till de som närmar sig er först. När tiden är rätt så kommer er kunskap att kallas på och det är vist att frisläppa den enbart där andra kan gynnas av den. Kom ihåg att era Guider ger er utomordentliga idéer som kommer att säkerställa att ni fullbordar detta liv såsom ni hade planerat. Det kan involvera att finna en nyttig källa av information, eller att träffa en kontakt som kan ge er råd då det gäller den bästa vägen att ta. Alla avvikelser kommer att betyda att vissa lektioner kanske behöver läras om, men i så fall blir det alltid lättare nästa gång.

Då tiden går kommer ni att få vet mycket om er resa igenom, och varför den har involverat erfarenheterna som ni har haft. Som ett resultat av det har ni utvecklats mycket snabbare än ni annars skulle ha gjort, och ni för vidare er kunskap till andra. När tiden är inne att ta ett steg framåt så får ni alltid hjälp med att göra det, även om ni föredrar en annan väg som ni då får hjälp med att hitta. Ni kommer dock att uppmuntras att följa den mest gynnsamma så att ni inte slösar tid. Oberoende av vilket val ni gör finner dock alla själar Vägen mot Ljuset. Er gåva av fri vilja är respekterad och som ett resultat av detta lär ni er alltid på ett sätt som helt säkert kommer att hjälpa er personliga utveckling.

Sakta men säkert får ni information om andra livsformer, då ni snart kommer att träffa andra typer av Varelser, och en del är ganska annorlunda från er mänskliga form. De kommer trots det vara liknande i vissa avseenden, men viktigast av allt är att de är intelligenta Varelser som i många avseenden är mer utvecklade än ni är. Inte alla äldre arter är dock nödvändigtvis mer utvecklade än ni är, då en del har tillbringat mer tid med sin personliga utveckling till skillnad mot sin spirituella utveckling. Då ni går framåt in i de högre dimensionerna kommer ni till slut att finna att ni har mindre behov av en permanent kropp. Men då ni behöver en, så för ni fram en med kraften av er tanke. Då ni utvecklas spirituellt så kommer ni att finna en hel del skillnader mot er jordliga erfarenheter då de lägre vibrationerna tenderar att hålla er tillbaka.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad att så många själar på Jorden nu vaknar upp till sanningen. Ibland är det svårt att göra sig av med uppfattningar som visar sig vara inkorrekta, men om ni skall utvecklas har ni inte råd att vara alltför stelbenta. Var alltid redo att acceptera den större sanningen om ni önskar växa med era erfarenheter. Ingen kan stå stilla värst länge, särskilt under era nuvarande förhållanden då förändringar sker runt omkring er. Försiktighet måste dock utövas eftersom missinformation fortfarande sprids för att förvilla er, så lita på er intuition så mycket som möjligt. Jag önskar er en stor framgång i era åtaganden och min kärlek når er som alltid.

 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

You can subscribe to the mailing list for these messages by going to www.treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html Left click on the heading “Subscribe to the Tree of the Golden Light Weekly Messages” and it will take you to the Subscribe pages – go to the bottom and under the heading “etfirstcontact” enter your Email address twice as requested. You will receive a confirmation if you are successful. You can also “unsubscribe” from the same page.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...