Brenda’s Blog via Brenda Hoffman, 24 juni, 2020

Mina Kära,

Vi vill adressera ert behov att vara allt för alla utom er själva. För dessa ovanliga tider verkar kalla er att ta hand om andra. Men om ni gör det, kommer ni att förlora balansen, er plats i denna nya jord.

Det betyder inte att ni måste isolera er själva, men istället, komma ihåg är ni är nu lika ömtåliga som de ni känner behov av att ta hand om.

Ni anpassade er att ta hand om andra, livstid efter 3D-livstid. Alltid redo att hjälpa andra medan ni försummade ”jag själv”.

Vissa av er kanske hävdar att ni var själviska i denna eller andra jordeliv. Sådant var för att balansera er varelse, lägga till självvårdselement under denna livstid.

Med tanke på ert 3D-behov att straffa er själva när ni har möjlighet att göra det, erinrade sig många av er tidigare liv eller händelser i detta liv som ger näring till ert behov av att straffa er själva.

Snälla, tillåt er själva att veta att ni behövde dessa upplevelser, eller så skulle ni inte ha skapat dem. Och nu fortsätter ni er 3D själv-gisslande pisk eftersom era vänner och familj har ont. Er benägenhet är att gå med dem. Inte nödvändigtvis för att uppleva samma rädsla eller smärta, utan att stoppa och trösta dem trots att ni behöver vara någon annanstans.

Sådant är inte synd (det finns inga synder), utan istället en onödig aktivitet för er och de ni tror att ni hjälper. De är lika starka och kapabla som ni. För om de inte var det, hade de inte valt den här gången att gå in i jordelivet.

Detta är inte ett jordeliv för svaga hjärtan.

Ni förberedde er i eoner att ni skulle vara av jorden just denna tid. Bravo! Men så gjorde alla. Detta är inte ett jordliv där en eller två människor fungerar så annorlunda än andra människor att de noteras i historieböcker. Ni är en Olympisk Stjärna, för ni hjälpte till att med skiftet på jorden och gör nu samma sak med er inre varelse. Men se, så gör alla andra. De av vågorna av era följare har ett annat fokus. Ni är en stjärna i detta magnifika jordskifte, och de följande kommer att vara en stjärna av något annat.

Om ni slutar eller saktar ner för att hjälpa dem, gör ni det från ert fokus, inte deras. Sådant skulle vara motproduktivt för er båda. För ni skulle uppmuntra de följande att fokusera på ert område och tvinga dem att förneka sitt. Och hela tiden kanske ni känner er utan balans, kanske till och med arga för att ”tvingas” in i deras dilemma.

Ni kanske tror att 3D-samhället gjorde samma sak för er när ni inledde er övergångsprocess. De gjorde det. För ni var en konstighet, någon de inte helt kunde förstå. Detta uppmuntrade dem att försöka föra tillbaka er till sina 3D-lådor.

Skillnaden är att ni är kraftfullare än era dåtida 3D-nejsägare. Ni är starkare i er kärlek och ert behov av att andra ska vara som ni. Så det är era försök att driva andra – genom vad ni tror är omtänksamhet – som är mycket mer skadligt för er båda än vad som var sant för 3D personer när ni började er övergång.

Naturligtvis, era hjärtan krossas ibland när andra gråter av rädsla och smärta. Sådant kan förväntas eftersom era hjärtan har öppnats på sätt som ni aldrig tidigare upplevt på jorden. Men sådan omtänksamhet är inte produktiv nu. Ni två har olika roller att spela. Och om ni känner behov av att driva eller dra någon in i er värld, kommer de att försumma sin.

Det är dags för er att genomföra er självkärlek, för ni kan inte leva någon annans liv trots att ni båda önskar att det var möjligt.

Ni är annorlunda nu. Klokare, starkare och kraftfullare än ni förmodligen förstår nu. Det är dags för er att tillåta de i andra och tredje vågen hitta sin kraft. Att bära dem eller uppmuntra dem att ömka sig själva är inte produktivt för någon av er.

Ni har inte tillräcklig energi eller tillräcklig jord tid för att hjälpa dem klättra sina berg, att vada genom deras själars mörka nätter. Ni har slutfört dessa faser före dem av en anledning. Ni är den abstrakta instruktören. Ni har slutfört de nödvändiga stegen för att vara där ni är – inte i 3D-vård för alla utan istället upptäcka er själva.

Vet att andra har eller kommer att ha samma kraft och styrka som ni, bara inte på samma arena. Så ni kan inte mer lära dem hur man ska vara än det är troligt att en maskiningenjör kan undervisa en lärare i första klass hur man bäst samverkar med sina elever. Även om både läraren och ingenjören har unika styrkor, kommer dessa styrkor sällan överens. Så är det nu.

Ni är ni i all er härlighet. De i andra och tredje vågen gör vad de behöver göra för att vara på samma plats så snabbt som möjligt. Låt dem utvecklas utan er inblandning.

De föräldrar som kontinuerligt jollrar med sina barn upptäcker ofta att deras barn har svårt att ta ansvar, för deras barn har inte lärt sig hur eller har en anledning att göra det.

Vår sista punkt är att ni kommer ihåg att älska er själva. För dessa är verkligen prövande tider. Ni anpassar er till ert nya ni. Medan de som följer gråter för er att ta hand om dem. Och energierna fortsätter bara att puckla på alla, var och en.

Ni behöver en paus, vila, glädje och fred. Inget av det är möjligt om ni fortsätter att bekymra er över andras behov utan tankar på era egna.

Öppna era hjärtan för er själva, och ni kommer att veta vad som är det rätta handlandet för er och era nära och kära. Sörj för andra, trots era egna behov, och ingen av er kan vara i själv-kärlek.
Så varde det. Amen.

Översättning: Mats

Brenda’s Blog via Brenda Hoffman, July 24th, 2020

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.
Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

Du gillar kanske också...