Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 30 juni 2017

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

30 juni 2017

Kära Ni

Det är en tid för glädje. Ni kanske inte känner det ännu – men det kommer ni att göra. För ni har fullbordat fler faser av denna övergång än ni ännu blivit medvetna om.

Även om denna tanke känns bra för några av er men långsökt för andra, inse att ni bara behöver skifta er uppfattning till att utan tvivel VETA att ni inte längre är den ni var igår.

Ni kanske tror att ert jordeliv i denna livstid har brister – men det är inte längre sant. För ni är inte längre av 3D eller av 3D:s uppfattningar. Det är sådant ni börjar uppleva i denna tid. För även om ni känner er bekväma med att känna er obekväma, noterar ni bit för bit att ert liv är mycket bättre än ni tidigare tänkte.

Några av er har inte kommit så långt i skiftet så ni fortsätter att tro att det fattas viktiga bitar i ert liv. Andra börjar känna – inte nödvändigtvis att ert liv är så annorlunda – men hur annorlunda era uppfattningar är. Att ni vaknar med ett leende och lägger er med liknande tankar.

Ändå undrar ni hur länge ni kan behålla en sådan ljuvlig uppfattning om livet – säkra på att något hemskt skall hända även om det inte gör det. Lite som att flyta fram på floden i en vacker båt i väntan på stocken som ska förstöra er båt trots att inga träd finns i sikte.

Ni kanske tror att ni inte skapat några drömmar – ändå känner ni er lyckliga. Om ni minns, känslor av belåtenhet och glädje var en del av era största drömmar. Så ni börjar skifta ert perspektiv mot er nya verklighet och hoppas emot vad ni känner är hoppet att detta nya perspektiv kommer att fortgå. På ett sätt förväntar ni er den stock som aldrig kommer.

Förstår ni inte att ni inte längre behöver vara rädda för den stocken? Att en sådan rädsla bara är er 3D-version av en lieman under er säng. Det finns inte längre någon lieman – och det har det aldrig funnits.

Ni mognar på ett sätt så att er säng, ert hem, liv och varelse är trygga. Precis som de alltid har varit – även om ni i eoner lagt barriärer framför er förmåga att veta det.

Så ni mognar både i er manifesteringsförmåga och 5D- och bortom vetande. För även om ni lagt undan vetskapen om att ni hade det bekvämt och tryggt i livstid efter livstid, börjar ni sakta förstå att era rädslor liknar ett barns rädsla för liemannen under er säng.

Många av er är upprörda för ni tror att vi sagt er en osanning – era liv är ännu inte så bekväma, ni är arga, ledsna eller rädda. Det är så för att ni vill att det ska vara så. För ni är på an annan plats i en annan tid.

Ni är inte längre barn av 3D utan istället mognande unga vuxna av 5D och bortom. Det är hög tid att ni lägger era barnsliga rädslor bakom er i full vetskap om att ni skapar era liv och er glädje.

Och en viktig del av den glädjen är att ni utan tvivel inser att ni skapat er rädsla för liemannen av skäl som inte har någonting att göra med ert nuvarande eller framtida liv.

Låt den tanken komma i resonans inom er och ni kommer utan tvivel att veta att bara ni kan föreställa er liemannen och att bara ni kan avlägsna liemannen från era drömmar och liv.

Ett sådant uttalande är inte avsett att klandra er för era tidigare eller nuvarande uppfattningar, utan istället poängtera för er att ni kan vara glädjefyllda och förvänta er det bästa av er själva och ert nuvarande jordeliv.

Det finns ingen anledning att förvänta sig det värsta, för ni har redan levt många liv genom det värsta – och lyckats förträffligt med det i rädsla. Nu är det dags att göra detsamma med glädje. Så blir det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

 

You may also like...