Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 14 februari 2022

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

14 februari 2022

Kära Ni,

Ni har behov av att veta något om ert nuvarande liv, liksom om er framtid.

Det är förstås inte möjligt i stunden, lika lite som när ni var tonåring och undrade hur ert vuxna liv skulle te sig. Även om ni innan ni kom in på 3D-jorden visste vilka områden ni ville uppleva eller rensa, så visste ni inte hur dessa önske-scenarier skulle spelas ut.

Ni ser annorlunda på er framtid nu, för även om ni har saker ni vill utforska i detta liv, kan ni bestämma er för vilken av era framtida möjligheter ni vill göra anspråk på.

I ert utåtriktade liv var tillgången till, eller uppfyllnaden av, era önskningar innan ni kom till jorden, vaga rädslobaserade möjligheter. Ni skulle kunna uppleva finansiell förlust som barn, vuxen, eller gammal, eller interagera med andra under minuter eller år. Inget var tydligt utsagt.

I ert nya inåtriktade liv kombinerar ni ett flertal dimensioner till en mer komplett varelse än ni någonsin upplevt medan ni varit på jorden. Att göra det begränsar era möjligheter i detta jordeliv, för ni är mer fokuserade än i något tidigare liv.

Detta fokus är på det viset av en anledning. Ert nuvarande liv är dedikerat att skifta er själva och jorden till ett inåtriktat liv i kärlek och glädje. Det kan inte ske om ni skulle rotera i det lösa nätverket från era tidigare jordeliv. Ett nätverk utformat för att utforska mest möjlig rädsla på kortast möjlig tid, med minsta mängd av er totalitet.

Ni är mycket tätare andligt nu när ni gått över så här långt. Ni har inte längre ett brett urval av upplevelse-möjligheter. Med det inte sagt att ert liv är programmerat lika mycket som det är att beskriva hur era hängivna ansträngningar slutligen kommit att bära frukt, efter eoner av del-liv i förberedelse för denna livstid.

Så det är er intuition, er inre röst som, utan ansträngning, kommer att styra er till nya ni. Ni programmerade er själva för detta liv. Ett program som inte fullt ut bar frukt förrän nu, för detta jordeliv kombinerar mer av er totalitet än någon tidigare jordexistens.

De av er som återkommer till jorden i framtida liv kommer att vara mindre fokuserade än ni är nu, av olika orsaker, inte minst för att framtida jordeliv kommer att innebära att ni får uppleva det ni skapar i detta liv.

Ni kan inte göra något misstag i er styrning eller ansats. För er nya totalitet är fokuserad på slutprodukten av kärlek för både er och jorden. Detta liv är inte en semester, heller inte en personlig rensning. Ni är hängivna helheten på sätt ni aldrig tidigare gjort på jorden.

Samtidigt sammansmälte ni er inre varelse för att bilda denna nya varelse, som vet vad som ska göras och hur det ska göras. Ert beslut nu gäller vilken av flera riktningar ni vill gå i – som alla kommer att fullborda er övergång medan ni är på jorden i denna livstid.

Vill ni uppleva detta nya liv lätt och snabbt, eller mer slingrigt? Det är valet ni nu gör. Inget av dem är rätt eller fel. Bara en anpassning av era inre behov. Även om resultatet är detsamma, är er ansats och timing självstyrda.

Vissa av er tänker och handlar snabbt. Andra funderar mer innan handling. Ett sådant processande görs förmodligen för att bäst förbereda er för denna övergång – liksom för att få er att acceptera er nya plats och roll. Återigen, inget är rätt eller fel – bara er totalitets sätt att närma sig någon av er övergångs slutprodukter.

Så några av er upptäcker snabbt er plats, andra är mer tveksamma och väger möjligheterna. Detta är lite annorlunda från dem som väljer sina kläder snabbt och dem som provar många olika plagg innan de bestämmer sig för vad de vill ha på sig för ett speciellt tillfälle.

Ni har fullbordat den mest utmanande delen av er övergång och funderar nu på de mest spännande delarna av nya ni. Känner ni för blått eller gult, rutor eller ränder, eller prickigt?

Ert val kommer att vara perfekt för er då ni nu bara tillåter glädje och kärlek i ert nya varande. Allt mindre än det kommer automatiskt att läggas åt sidan. Inte för att det är dåligt för er, utan för att det inte känns kärleks- eller glädjefyllt. Samma val kan vara mycket kärleksfullt för någon annan.

I motsats till ert utåtriktade liv, är det som passar någon annan inte nödvändigtvis rätt för er. Ändå kommer många att försöka trycka sin syn på saker på er, på ett utåtriktat sätt. I det förflutna fick er skuld, rädsla, skam, eller behov av acceptans, er att acceptera allt de förde fram. Inte nu längre.

Ni har blivit en ny vuxen som ibland funderar på detta beslut och accepterar ett annat nästan omedelbart. Beslut korrekta för nya ni, inte för er gemenskap, vänner, familj eller medarbetare. Ni är inte längre en följare. Ni är er egen ledare – inte för någon annan. En ansats som förändrar världen, en varelse, ett ögonblick i sänder. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com), and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. 

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. All rights reserved. Share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...