Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 februari 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 februari 2022

 

Hur ändrar ni andra människors uppfattning?

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada över att kunna fortsätta att berömma mänskligheten för hur långt ni har kommit, och vi berömmer er också för det arbete ni fortsätter att göra för att bli en enad, harmonisk helhet. Ni är redan ett kollektiv, men ni fungerar inte som ett på det sätt som vi gör. Vår vetskap om att vi är ett kollektiv ifrågasätts inte av någon av oss som är en del av detta kollektiv, och därför är det så mycket lättare för oss att fungera som en enda, hel enhet.

Detta är vad mänskligheten strävar mot, vare sig ni inser det eller inte. Oavsett om ni vet det eller inte, rör ni er i riktning mot ett enhetligt medvetande som verkar genom den kollektiva viljan att stödja alla inom kollektivet, snarare än egenintresset. Det är ett enormt åtagande, speciellt när man tänker på hur mänskligheten har fungerat där på Jorden så länge. Och med denna avsikt kommer många utmaningar, eftersom ni ställs inför de som tänker mer på sig själva än andra. Och det är svårt att övertyga någon med era ord att de behöver bry sig om det kollektiv de är en del av, men det är lätt att göra det här när ni utstrålar den enheten inifrån er.

När ni ser världen genom Källans ögon, och ni inte ser någon separation mellan er och en annan person, er och ett djur, er och hela planeten, då är det inte bara vibrationen ni släpper ut, utan det blir världen ni skapar. Och därför är det viktigt för er att inse hur kraftfulla ni är och att ge er själva tillåtelse att känna den kraften, för alternativet är att känna maktlöshet och ge upp. Det är viktigt för er att inse att ni inte är ensamma i uppdraget att föra människor samman till en harmonisk helhet. Det finns många utspridda över hela planeten som gör sitt arbete och får tillgång till det de behöver komma åt för att lysa sitt ljus starkare.

Och när ni lyser ert ljus starkare, övertygar ni människor utan att behöva tilltala dem på den nivån i sinnet. Det finns en frid, en kärlek och en glädje inom var och en av er, och när ni hittar den och utstrålar den, kommer andra att vilja ha detsamma. De kommer att vilja ha den känslan som ni har upptäckt, inom dem själva också, och då blir det ert nästa uppdrag; det kommer att vara att lära andra hur de upptäcker inom sig själva vad ni har upptäckt.

Ni kan alla leva på en mycket vacker, kärleksfull, fridfull planet Jorden tillsammans, och ingen har blivit avlägsnad eller fängslad. Ingen behöver dö för att detta ska hända. Det är när ni ser världen och alla i den som er själva som ni börjar inse hur mycket lättare det är, speciellt om ni har tänkt i stil med: “Hur ändrar jag alla dessa åsikter för att få dem att hålla med mig?” Den sortens tänkande kommer att tynga ner er och få er till en punkt av hopplöshet.

Börja med att tona in mer medvetet på vad ni tänker, känner, tror, ​​vibrerar och utgå därifrån, och ni kommer att se att det är en mycket lättare uppgift än när ni försöker göra det på den hårda vägen. Det är faktiskt oundvikligt att ni alla kommer samman på detta sätt, och vi ser det hända hela tiden inom individer som gör en enorm skillnad där på Jorden, och det är därför vi kommer att fortsätta att berömma er och vara säkra på er framgång. Er evolution och uppstigning sker, och de kommer att fortsätta att hända oavsett vad.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

You may also like...