Hilarion via Marlene Swetlishoff, 14 februari

hilarion2

Hilarion, 14 februari 2016
via Marlene Swetlishoff

Kära Ni!

På den sublima nivån görs stora framsteg av varje person som vandrar i Ljuset. Ni ses och bekräftas av de högre rikena och de flesta av er har tagits i tjänst på ett sätt som er Gudomliga Essens lättast kan påverka, för att bli en större del av ert mänskliga vardagsliv. Det finns ett ökat fokus på att integrera anden i materien och era mänskliga former känner effekterna av detta på sätt som är kraftfulla och livstransformerande. Resultatet är att många gånger kan ni helt enkelt inte klara av bombardemanget av dessa energier, som är vanliga under vissa cykler som kommer. Det är i dessa tider som det är viktigt att komma ihåg vår grundläggande och pågående rådgivning, som är att komma ut i naturen, ansluta och grunda sig genom att placera fötterna på Jorden, andas djupt, eftersom en sådan vana hjälper till att mest effektivt flytta stangerade energier genom ert system. Drick minst 6 fulla glas rent vatten dagligen och förstärk detta vatten med era välsignelser och böner innan ni dricker.

Som alkemister som lär sig metoden att skapa den verklighet ni vill uppleva i ert dagliga liv, blir varje dag ett äventyr in i nya perspektiv. Nya sätt att se och göra saker omfamnas nu och vi hjälper er med detta. Det är helt acceptabelt under dessa tider att ta en paus när ni känner att ni behöver det, från de aktiviteter som ni har gjort i tjänst för andra. Era mänskliga kroppar är i en förvandlingsprocess som kan liknas vid processen hos fjärilen som kommer ut från sin puppa. Det är en brännande och krävande process som sker inom er, många delar av DNA aktiveras efter att i flera tusen år ha legat vilande i er arvsmassa. Det är en erfarenhet som känns intensivt men som är nödvändig för att gå framåt.

Var lugn i vetskap om att denna process sker för varje individ i den tajming som valdes innan man någonsin inkarnerat på planeten. Många justeringar har gjorts av denna process så att var och en av er kan påverka den större helheten på ett mer omfattande sätt, som bidrar till att väcka en större del av mänskligheten så att Ljuset ökar exponentiellt. Slappna av och njut av upplevelsen i stället för att oroa er för den. Allt utvecklas på det sätt som det borde. Ni dras in i att delta i de aktiviteter som bäst främjar denna process inom ramen för uppstigningsprocessen. Energin i de sista dagar på Atlantis, utspelas på världsscenen under denna tid, för att förändringarna i tänkande och attityd inom världens folk ska erkännas och ageras korrekt på.

Man kan vara säker på att ingen som lever på denna planet under dessa tider vill ha en upprepning av förstörelsen av civilisationen som ägde rum i tidigare epoker. Ni har alla kommit för långt för att gå bakåt ännu en gång och förhoppningen är att förstånd, förnuft och minnet av dessa tider med sina sorgliga resultat, kommer att råda inom varje själ när planeten och dess invånare väljer vägen de vill färdas. Varje själ har valt att uppleva skiftet till en större medvetenhet om de händelser som nu förekommer. Tillåt er att observera och fundera över vad som för närvarande sker i världshändelser, och bli tydlig i det som ni nu står inför. Säg ja till en ny verklighet och ett nytt liv, en ny gryning som är bräddad med obegränsade möjligheter.

Ni klarar det här! Ni har kraften inom er att ändra resultaten av aktuella frågor, till de högsta resultaten för det högsta goda för alla! Dessa förändringar har, och kommer att fortsätta att manifesteras på till synes mirakulösa sätt! Ni vet hur man överskrider mönstren av gamla sätt att göra saker och att injicera nya sätt och nya resultat in i dem. Genom era verk är ni känd över hela universum! Bra gjort!

Till nästa vecka!

JAG ÄR Hilarion.

View video by clicking here:

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. The Reason: Master Hilarion has indicated that the Scribe/Channel is a direct conniit for his energies as she speaks through the words and these energies go to all who are in need of them as they listen to the words and/or read the text message received by her.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...