Brenda’s blogg via Brenda Hoffman, 15 maj 2020

Brenda’s blogg via Brenda Hoffman, 15 maj 2020

Kära källor,

Hjärtesorg verkar utstråla från hela era varelser. Ni känner er förmodligen ensamma, ledsna, kanske till och med arga för ert liv borde inte vara så här. För mycket av er dag kretsar kring oro för covid-19 eller upprördhet med dem som är berörda. Detta skulle vara era liv av glädje och frid. Så kommer det också att bli.

Vad ni nu upplever liknar till en del era personliga själars mörka nätter som förstoras flera gånger av dem som ni är sammankopplade med. Kanske förstår ni inte vår sista fras för att ni antog att era jordkopplingar inkluderade familj, vänner och medarbetare. Vilket är sant. Men det finns ytterligare en grupp – era jord återuppbyggande kader.
Det spelar ingen roll om ni har träffat jordens återuppbyggande skaror, knutna till er via er frekvens och roll. För ni är så nära intonade, ni känner deras smärta.

Era gruppbindningars erfarenheter är lite som influensa. När ni har influensa, hela era varelser känns trötta och håglösa, även om endast vissa delar av era fysiska kroppar är påverkade. Så det är så eftersom er fysiska varelse är en. Så är det för alla i allt. Ännu viktigare, för detta meddelande, så är det särskilt för dem i era ombyggnads grupper.

Några i er återuppbyggnadsgrupp kommer att vara ledarna, demonstranterna, om ni så vill. Men det subtraherar inte från bidragen från alla som ingår i gruppen.
Eftersom många medlemmar i er ombyggnadsgrupp nu befinner sig i sin mörka natt i själen, upplever ni en del av deras rädslor och smärta.

Kanske är det dags för er att placera er själva i en säkerhetsbubbla. Sådan är er valsituation beroende på er nivå av obehag och ert behov av att skapa något som inte är en del av er ombyggnads grupproll.

Vi har länge profeterat att närsom 3D-strukturerna förstörts, kommer ni att återuppbygga med kärlek och glädje. Så är det, ni har era personliga roller, samt en grupp-återuppbyggnads roll. För utan denna gruppprocess kunde jordens återuppbyggnad inte hända under er livstid eller många jordiska livstider.

I 3D placerade varje generation en byggsten tills processen var klar. Ni, som kollektiv, var inte intresserade av en långsiktig ombyggnad. Så är det, ni bestämde före födseln vad ni ville skapa både personligen och globalt. De som ville delta i er globala återuppbyggnad hittade sina frekvenser och bifogade sina tankar och handlingar till återuppbyggnaden.

Ni dras åt minst två håll. Era personliga behov och er återskapelsegrupp, skapar. Samtidigt har många i er ombyggnadsgrupp just börjat sin själens mörka natt. En förvirrande tid. För ni har ett behov av att köra med nya idéer, även om ni känner er håglösa, kanske utmattade.

De energier som nu pumpas på jorden lägger till er förvirring. För dessa nya energier betonar kärlek och acceptans, men ni känner er stympade för varje gång. På grund av COVID-19, kan ni göra det ena, men inte det andra. Er värld verkar begränsad även om detta driftstopp gör att ni kan anpassa er inre varelse till er nya värld.

Ni är som en tävlingshäst som inte är tillåten att tävla.

Ni kommer att åstadkomma och förverkliga allt ni vill åstadkomma och förverkliga – både personligen och inom era återuppbyggnads team så snart ni är redo att göra det. För om ni utvecklar er långt före ert team, kommer ni att förlora en del av ert ombyggnads intresse. Och om ni dröjer för länge med att skapa era personliga önskemål och behov, kommer ni att förlora intresset för allt.

Så är det, vi föreslår att ni visualiserar vad ni vill skapa personligen. Ert gruppbyggande är ännu inte förverkligat.

Belöna er själva med en kreativitets kick om ni vill. Liknande att tillåta en tävlingshäst en full galopp rusning runt banan utan några andra hästar. Kör fritt med era personliga skapelser. Ni kan behöva isolera er från ert team för att göra det.

För dessa återuppbyggnads teammedlemmar som upplever sin själens mörka natt har lite att göra med er. De är i en fas ni avslutade för länge sedan. Det finns ingen anledning för er att återgå till den fasen för att blidka de medlemmar som vill att ni ska bära deras bördor.

Bära andras känslomässiga bördor hindrar er från att skapa era personliga drömmar. Gruppens ombyggnadsarbete kommer att ske när det är dags att göra det.
Sluta ta hand om era ombyggnads gruppmedlemmar.

Fokusera på era belöningar, och ni kommer att vara på rätt plats. Fokusera på gruppens rädsla och ni kommer att förlora era kreativa förmåga och sannolikt också intresse.

Njut av ert liv. Ignorera COVID-19 rädslorna – men inte i termer av självbevarelse, men i skapandet av ert nya liv i en ny varelse. Belöna er själva. Det är hög tid att göra det. Så må det bli. Amen.

 

Översättning: Mats

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by incluerag the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

Du gillar kanske också...