Ivo från Vega via Sharon Stewart, 17 maj 2020

Ivo från Vega via Sharon Stewart, 17 maj 2020

Vad man ska leva för| Ivo från Vega via Sharon Stewart

17 maj 2020

Mitt inlägg idag: Har du någonsin lagt märke till att egona där ute måste fortsätta att kommentera din kommentar?

Jag kommenterade ett inlägg i morse och någon kommenterade. Hon gav mig en förklaring av hur hon kände om ämnet och jag svarade: ”Tro vad du vill.” Kommentaren riktades inte ens mot henne, men av någon anledning kände hon att hon borde inkludera sig själv i konversationen, vilket är en av de saker jag klagar på i sociala medier: det är gratis för alla och alla kan kommentera vad du säger. Hon kommenterade igen. Jag svarade inte. Så hon kommenterade igen och igen. Jag blockerade henne.

Jag har inget behov av att bevisa att vad jag säger är korrekt. Den här personen kan ha förstört ett argument genom att opponera mot mig. Okej, gör som du vill. Det är ditt liv. Jag skulle inte gett henne den tillfredsställelsen.

Vilket är EN ANNAN SAK som jag lärde mig när jag var i de 12 stegen: De säger: ”Ge upp behovet av att ha rätt.” Jag har gjort det. Jag kanaliserar många av mina inlägg och litar på att Ivo och Athena ger mig de orden jag ska uttrycka.

När du ger upp behovet av att ha rätt kan detta behov ersättas med en mängd andra behov som passar dig bättre och hjälper alla på jorden, till exempel:

– praktisera ditt behov av att sprida kärlek
– praktisera ditt behov av att sprida sanningen
– praktisera ditt behov av att ta hand om andra
– praktisera ditt behov av att behärska dig själv
– praktisera ditt behov av förbli fredlig
– praktisera ditt behov av att hjälpa andra (igen, vänta tills det efterfrågas)

OCH DET FINNS MER, dessa är de få som jag har kommit att tänka på just nu.

Vad är ditt behov när du interagerar med andra?

Jag: Ivo, kan du kommentera detta inlägg snälla? Jag tror att det här skulle bli en bra video. Att påminna människor om att de måste få sitt ego under kontroll om de vill höra sitt högre jag och att det finns mer att diskutera med andra människor än den perversa njutningen av att försöka dominera dem, vilket är vad behovet av att ha rätt är – det är behovet att äga alla du pratar med och vara bättre än de är.

Ivo: Min älskade, vi har diskuterat detta i andra videor, tror jag, den här frågan om arrogans och utöva makt över andras struktur.

Det finns många mål att sträva efter i samtal med andra i stället för behovet av att dominera dem eller att ha rätt. Du har tagit upp några exempel och vi kan diskutera dessa samt lägga till mer i mixen.

Jag: bra!

Ivo: Praktisera ditt behov av att sprida kärlek. Detta är en värdefull strävan. Människor är inte alltid mottagliga och andra är i det för att dra fördel av det, men förutom dessa problem, att vara kärleksfull mot andra är ett underbart sätt att använda din energi på. Energi bör faktiskt flyta utåt mot andra, inte inåt mot dig själv. Även när du samtalar och upprätthåller en inställning av kärleksfullhet även mot de som inte är samstämmiga, gynnar det dig såväl som världen i allmänhet.

Praktisera ditt behov av att sprida Sanningen. Detta är en mycket fördelaktig position i din värld idag. Om du är en som förstår sanningen om ditt vanliga dilemma, är du verkligen välsignad, och ärligt talat är du också skyldig att berätta det för andra också. Du fick denna information så att du skulle dela den, liksom den fjärde dimensionella inställningen för människan – att dela med andra, inte att fortsätta hålla fast vid denna kunskap för dig själv, eftersom det är en tredimensionell ståndpunkt.

Att vårda och hjälpa andra är nära besläktade, så vi vill tala om dem samtidigt. I själva verket faller detta under att älska andra, och ja, du måste fråga först om hjälp är önskvärd annars kommer du i konflikt med deras fria vilja och faller in i ”makt över andra”-strukturen igen. Att ge någon annan kunskapen, kärleken eller energin att gå vidare i sitt eget livs process är verkligen en vällovlig praxis.

Vi skall också diskutera behovet av att behärska sitt jag, samt att behärska behovet av att förbli fredlig under alla omständigheter på en punkt. Jag vill förklara att din kraft är kärlek och kärlek fungerar bäst när du är i ett högre tillstånd. Dessa högre tillstånd kan endast nås medan man är fredlig och lugn; annars sjunker energin i vibrationsfrekvensen och fungerar mot upplevarens och kollektivets bästa. Frid är det första steget till självbehärskning. Att inte reagera på provokation är ytterligare ett hälsosamt steg. Att behålla din egen självkänsla snarare än att förlora energi till en annan som skulle tänkas provocera dig, såsom din konversation i morse, min älskade, det indikerar att du har kontroll över din egen energi. Naturligtvis kommer det att finnas ytterligare tester.

Jag: Såklart. Vad är nästa steg? Inte att bli triggad av någon eller reagera på deras provokation när de försöker stjäla din energi. Vad är nästa, Ivo?

Ivo: Min älskade, du är på den perfekta platsen. Du ser kaos runt omkring dig, och du går som en fridfull person i en värld av rörelse och stress, inte orolig för de prövningar och förödelser du ser spelas ut omkring dig. Att behålla din frid trots alla bevis för att du kanske också bör bli sjuk, eftersom detta är det som att vara olycklig leder till – ohälsa.

Jag: Jag vet det.

Ivo: Och så skulle du leva i motsats till alla omkring dig. Att kunna hålla ditt eget tankesätt när alla andras tankesätt är på en stressande frekvens, att vara ögat mitt i stormen, att vara lugnet en blåsig dag, vara i fred med dig själv när allt runt omkring dig verkar falla samman… .. det är självbehärskning på din nivå.

Jag: Aha. Så det är nästa steg.

Ivo: Du är på väg dit.

Jag: Inte alltid.

Ivo: Jag gör dig medveten om när du har missat markören.

Jag: Jag vet. LOL

Ivo: Föreställ dig kraften hos den som går i frid när det runt omkring är fullt av stress, överväldigat med negativ energi.

Jag: Japp.

Ivo: När du har denna nivå av självkontroll är du en mästare och dina krafter att förändra livets natur kommer att öka. Vi arbetar nu med dig för att förändra vädret, men det kommer att finnas fler utmaningar framöver allt eftersom du behärskar dessa lektioner av självkontroll.

Ja, vilka andra metoder kan man själv använda när man stiger upp på morgonen?

Kanske behovet av att se alla som gudomliga delar av Gud

Kanske behovet av att se alla som En, inte åtskilda

Kanske behovet av att älska dem som du kanske tidigare har ansett som dina fiender (Ja, härförleden önskade du ditt ex. en trevlig födelsedag och han var en sådan fiende för dig.)

Jag: Ivo, jag kände honom för 40 år sedan.

Ivo: Och den inverkan han hade på dina kärleksförhållanden var skadlig, helt säkert. Han sände ett meddelande till dig som du har kämpat mot i så många år och du inser nu att känna honom stärkte dig. Ja, jag hör att du kallar honom ett skämt, men han var en bra lärare eftersom han lärde dig att stå i din kraft. Du tyckte att han var väldigt tjusande, attraktiv och åtråvärd, men du var tvungen att kämpa mot dessa känslor av attraktion eftersom du visste att du var tvungen att lära dig att säga nej och stå emot hans missbruk för din egen skull, och du gjorde det.

Jag: Sant.

Ivo: Det här var en man som du skulle vilja ha i ditt liv längre än vad som var fallet och mycket mindre slumpmässigt, men du var tvungen att säga nej till honom eftersom han inte var bra för dig och du visste det.

Jag: Sant.

Ivo: Du har alltid klagat över att det du hoppades att han skulle vara för dig var något annat än vad han var för dig, för du ville ha den här mannen. Det krävde mycket av dig att släppa honom men du gjorde det. Du vägrade hans övergrepp innan det blev extremt. Du ser inte dessa saker som vi gör. Vi känner att du gjorde det ganska bra. Det var inte så mycket att han var din svurna fiende, min älskade, det var för att han inte gav dig den kärlek du ville ha från honom. Han kunde inte älska dig och det var därför du var arg på honom.

Jag: Ja. Jag ser det.

Ivo: Andra behov som man kan arbeta med:

Behovet av att älska sitt jag

Behovet av att upprätthålla självdisciplin

Behovet av att sätta gränser för ens jag och andras där det är lämpligt.

Behovet av att hävda sitt jag och att säga nej när det är nödvändigt

Behovet av att sätta ens bästa intressen framför allt – att hedra jaget och släppa de som vanärar dig, som min älskade gjorde med hennes man för 40 år sedan.

Jag: Han var inte den enda.

Ivo: Ja, och du släppte kontinuerligt män som inte kunde och inte skulle älska dig. Det påpekades också nyligen för dig att dessa män hade en benägenhet att bli dina kontrollörer om du hade tillåtit att relationerna fortsatte. Trots hur du kände att du var omöjlig att älska fortsatte du att släppa dessa män som inte kunde älska dig, därför förstod du själv att du var värd att älska och inte skulle nöja dig med någonting mindre. Förstår du?

Jag: Ja.

Ivo: Och till alla de gudomliga feminina och maskulina som har släppt olämpliga partners eller friare, den här lektionen gäller även er. Anledningen till att du släpper dem är inte att du tror att du är omöjlig att älska, du förstår att du verkligen är det. Sharon har många gånger inte insett att orsaken till att hon uppförde sig var av självkärlek och det har varit min poäng att visa henne att den var där hela tiden.

Detta är alla vägar till självbehärskning. De kan alla praktiseras dagligen och i förhållande till andra människor. När man upplever ett misslyckande gäller det helt enkelt att försöka igen.

När man har makt över jaget väntar en värld av kraft.

Jag: Tack, Ivo.

Ivo: Min älskade, du är en modell för beundran för mig och andra som ser de utmaningar du har mött och har gått segrande igenom. Vi applåderar din styrka och din ständiga ödmjukhet som uppmuntrar andra att klara av sina utmaningar men knappast erkänner sina egna.

Jag: Är det ödmjukhet eller en form av försummelse, verkligen Ivo? Jag vet att jag gör det. Tja, kanske ännu en video.

(Han berättar för mig att man inte applåderar sig själv för saker som man inom sig vet hur de skall göras.)

www.sharonandivo.weebly.com

YouTube: SharonandIvoofVega

Skaffa din kopia av vår nya bok, ”Ashtar Sheran: Your Future on Eden” idag! Din nedladdning är tillgänglig nu på: https://www.smashwords.com/books/view/1010871

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...