Saul via John Smallman, 18 maj 2020

Saul via John Smallman

18 maj 2020

Det är absolut nödvändigt att ni älskar och hedrar er själva.

Vi närmar oss fullbordandet eller slutpunkten av mänsklighetens uppvaknandeprocess! Förmodligen ser det inte ut att vara fallet från ert perspektiv då nyhetsmedierna översvämmar luftvågorna och internet med mer desinformation om den världsvida pandemin, tillsammans med nyheter om därav följande dramatik. Emellertid är mänskligheten på väg mot ett nytt sätt att leva som totalt kommer att förändra det sätt på vilket ni relaterar till varandra, då er uppfattning om meningen med livet som människa utvecklas till andlig medvetenhet om det verkliga syftet med era liv som människor i form. Minnet av er sanna natur återvänder, och därför ser ni era mänskliga liv i ett helt nytt LJUS!

Kärlekens Ljus stiger upp i er medvetna medvetenhet och sätter i fokus det verkliga syftet med mänskligt liv, nämligen att alltid erkänna, hedra och uttrycka er Sanna Natur. Och, som ni alla vet, er Sanna Natur är KÄRLEK. När ni börjar göra detta, även om ni först kan känna er motvilliga, kommer ni att upptäcka att ni möter och interagerar med andra som också gör det. Det bekräftar för er att detta är det enda meningsfulla sättet att leva, och väcker inom er tillförsikt – som alltid finns där men som ni inte litar på, på grund av känslan att tillförsikt i er själva kändes otryggt, oklokt – och modet att sätta och praktisera avsikten att bara var kärleksfulla i varje ögonblick, och att alltid låta Kärlek vägleda era tankar, ord och handlingar.

Detta är vad upplysning betyder, det betyder inte att man är utanför den här världen och upplever den intensiva känslan i det oändliga fältet av gudomlig Kärlek som omsluter och omfamnar er, som det rapporteras av många som haft Nära Döden Upplevelser – vilka naturligtvis är helt giltiga. Det betyder att man lever i världen som människor i frid med sig själva, vad som än händer, och inte blir indragen i drama som andra skapar ur sina starka känslor av tycke eller misstycke för människor, mat, aktiviteter, organisationer och övertygelser och åsikter de förbinder till dem. Det är ett tillstånd av frihet från oro, ängslan eller rädsla för vad andra kan tycka om er, därför att ni vet att den ni är, är den som ni, med stor visdom, valde att vara innan ni inkarnerade för att uppleva det här livet i denna stund, för att lära er de lektioner det presenterar er.

Kom ihåg, alla kännande varelser, utan undantag, är gudomligt skapade i Kärlek och som Ett med Källan, från Vilken de aldrig ens för ett ögonblick varit separerade. Att vakna upp är att veta detta och alltid uppleva Verkligheten i det. Ja, saker kommer fram som är röriga, otrevliga och smärtsamma, men eftersom ni vet vem ni verkligen är och hela tiden lever den sanningen, kommer inget som kommer fram att förvirra er till den grad att ni inte kan hantera det och sedan sjunker ner i depression eller offerkänsla. Istället kommer det att komma upp som en utmaning som ni välkomnar, vetande att det är en av de lektioner ni valde på er mänskliga livsväg före inkarnationen, och ni kommer därför att med spänning lösa den och uppnå en djup känsla av tillfredsställelse.

Ni är gudomliga varelser som har en tillfällig upplevelse i form, men när livet verkar behandla er orättvist eller ovänligt, känns det inte så tillfälligt. Livet bara är, det är varken bra eller dåligt, utom i er egen värdering av det. Livet händer, livet utvecklar sig, ögonblick för ögonblick då ni, i mänsklig form, upplever det medan ni spelar spelet eller drömmer den dröm som livet i form visar er. Dessa stunder kan förefalla korta – ett ögonblick av intensiv glädje eller njutning – eller ändlösa när ni lider eller känner smärta. Ett ögonblick är bara ett ögonblick, men hur ni upplever det beror på de val ni gör – i det ögonblicket!

Ni känner eller har träffat människor som nästan alltid är optimistiska, glada och entusiastiska angående sina liv, och andra som aldrig verkar vara lyckliga, utan istället hela tiden klagar på någon aspekt av det, eller på någon annan person. Båda sorterna lever de val de gjort för sig själva. Orsaken till deras val är för det mesta baserat på livserfarenheter de stött på från tidig barndom fram till denna dag, och de som genomlidit en uppsjö av otrevliga eller allvarligt skadliga händelser och relationer behöver högst definitivt er medkänsla och kärlek, fri från dömande och skam. Då vi alla är Ett påverkar allt ni tänker, säger eller gör också er liksom dem mot vilka ni riktar era tankar, ord eller handlingar. Därför är det absolut totalt bortkastat att ägna sig åt något som helst slag av kärlekslöst beteende – tankar, ord eller handlingar – eftersom ni då riktar det mot er själva.

När ni gör det medvetna valet att behandla er själva kärleksfullt, rättvist och med medkänsla, då blir det omöjligt för er att behandla andra mindre positivt. Det är därför mycket, mycket viktigt, faktiskt helt nödvändigt att ni älskar och hedrar er själva. Ett enormt antal människor bär en tung börda av ovärdighet, av oälskbarhet, och det uttrycks ofta som ogillande av andra som för det mesta bara fungerar som speglar för dem, därför att ni förstås alla speglar varandra, och det ni ser i andra är mycket ofta en spegling av det själv ni visar dem – Kärleksupplevelser eller möter Kärlek, hatupplevelser eller möter hat. Ni har alltid ett val angående hur ni ska tänka, tala eller handla, men många är antingen omedvetna om det eller väljer att ignorera det, och låter sina känslor styra sina reaktioner eller svar på situationer de befinner sig i. De som väljer kärlek är alltid mycket lyckligare och mer i frid än de som väljer sådant som inte är i linje med Kärlek.

Alla som inte är kärleksfulla ropar faktiskt desperat efter Kärlek. Men ofta är dessa människor så fulla av känslor av skam, ovärdighet eller själv-hat, att de inte kan eller tycker det är extremt svårt att acceptera Kärlek när den erbjuds dem. De kan tydligen inte komma ur detta tillstånd utan hjälp, men tills de är villiga att erkänna att deras problem ligger inom dem och väljer att söka och acceptera hjälp, då är den enda och mycket effektiva sak ni kan göra för dem att hålla dem tyst, stilla och fridfullt i era hjärtan, då ni sänder dem Kärlek, när ni tänker på eller minns dem.

Så, för att upprepa, det finns bara Kärlek, Moder/Fader/Gud, Källan, med Vilken alla kännande varelser är Ett. Att sända Kärlek till någon annan är därför som att sända den till er själva, och det är därför som ni för närvarande är inkarnerade som människor just nu i mänsklighetens uppvaknandeprocess. Var Kärlek, uttryck Kärlek, dela Kärlek och njut av den frid och belåtenhet detta ger er om ni kan sätta en avsikt att göra det ovillkorligt, och sedan faktiskt göra som ni avser genom att sätta det i verket. Ofta sätter människor en avsikt, men misslyckas med att genomföra det, och när de inte inser detta så undrar de varför det inte sker.

Ha tillit till er själva, lita verkligen på er själva, fungera från er fulla personliga integritet då ni sänder Kärlek till alla – utan några som helst undantag – och vet att det är orsaken till att ni för närvarande är inkarnerade, hjälpande att framgångsrikt och högst magnifikt föra mänskligheten genom er kollektiva uppvakningsprocess.

Med så mycket kärlek, Saul

 

 

 

Översättning; Markku

 

 

Du gillar kanske också...