Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 16 december, 2017

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

16 december 2017

Kära Ni

Ni känner er sannolikt som om ingenting någonsin kan bli rätt och helt igen, som om ert liv stagnerar med era drömmar obesvarade och världen i ett aldrig upphörande kaos. Även om ni börjar förnimma nya utvecklingar inom er verkar detta nya inte förändra någonting i er värld.

Ni dras till smärtan hos andra för ni känner detsamma. Ni är arga över att det utlovade livet i glädje aldrig verkar anlända. Och era drömmar förverkligas inte vad ni än gör, säger eller föreställer er. Men andra, som inte ser ur att vara med i förtruppen, uppnår det ni vill, och mera. Ni förlorar tro och hopp.

Var är era drömmar, er trygghet, er frid? Så ni börjar skrika ut er ilska mot himlen och alla som är villiga att lyssna. För någon måste få skulden för ert 5D, eller bortom, dårskap.

Vi antydde tidigare att de senaste energiutbrotten skulle förändra er varelse på många sätt. Det är vad som sker nu. Ni befinner er i ett mellanläge – mellan att skylla på andra som ni gjorde i 3D och att ta ansvar för nya ni och er nya inriktning.

Ni utvecklas så snabbt inom er själva att ni inte längre äger ett vilotillstånd mellan energiutbrott och övergångar – som om ni skiftar från ett litet barn till en ung vuxen inom några veckor. Era drömmar utvecklas i enlighet med det, precis som era handlingar och uppfattningar.

Ni är mitt uppe i en aktionfilm där allt verkar vara förlorat men som i så många filmer, vet ni djupt inom er att ni kommer att segra, att ljuset – speciellt ert ljus – kommer att vara förhärskande inom er varelse för alltid.

Men först måste ni anpassa er till era nya känslor och sinnesförnimmelser. Det är vad ni nu upplever.

Kan ni föreställa er den undran och rädsla som ett litet barn skulle känna om det förvandlades till en ung vuxen inom några dagar eller veckor? Så är det för er nu. Ni är inte längre ett barn, men ni är inte riktigt en vuxen heller. Ni är mitt emellan – vilket får er att tro att inget vackert eller gott någonsin kommer att bli ert igen.

Den känslan är rädsla för både era inre förändringar och för yttervärlden. För ni tror ännu inte att ni är annorlunda. Indikatorerna på 3D är borta, och de på 5D eller bortom har ännu inte trätt fram.

Vem är ni? Ni vet verkligen inte, och inte vi heller. Små barn leker lätt med varandra så länge som de har var sin sandhög att gräva i. Men när väl barnen börjar mogna förändras deras distinkta personligheter från den som är del av deras inre cirkel till vad och hur de vill leva.

Ni är i en liknande situation men eftersom er tidslinje är så ny och komprimerad så förstår ni inte er själva, vilket inte heller andra gör – minst av allt vi. För ni är en ny person i tillblivelse, med nya mål, vänskaper och prestationer. Allt det som finns i en nära framtid när ni väl fastlagt mer av nya ni.

De energier som nu pucklar på jorden är tillräckligt starka för att omvandla er från ett litet barn till en ung vuxen på bara några veckor.

Liksom vi ofta ser på film så förändras era stadier av belåtenhet och inriktning timme för timme. Tänk på filmer som visar hur tiden flyger iväg genom att kalendersidor fladdrar i vinden. Tillämpa samma bild av kalendern på er inre varelse vetande att ni ännu inte är en fast varelse, utan att ni istället snabbt skiftar mot den punkten.

Så interaktioner med vänner, romanser, arbeten, platser, skolor och släktingar förändras per timme. Vissa timmar är ni belåtna och andra känner ni det som att era liv är i total oordning och aldrig kommer att bli bekväma igen.

Det är lika med era olika 3D stadier. Skillnaden är att i 3D hade ni månader eller år på er för anpassning. Så är det inte nu. Att skifta från ett 5D barn till ung vuxen på några veckor tillåter bara minuter eller som mest några dagar i varje stadie. Det förvirrar er och alla omkring er.

”Jag vill ha det här. Nej, jag vill ha det där – tills jag inte längre vill det”. Den typen av beteende är svårt för er och för dem ni interagerar med. Likt en tonårings är era sinnesstämningar ombytliga. I ena stunden är ni glada för att i nästa stund vara extremt arga och oförstående till varför andra inte förstår er.

Så ni kränger in i julledigheten med röriga tankar och handlingar. Inte alls vad ni förväntade eller ville, även om ni alla begärt att er övergångsprocess skulle gå snabbare.

Ni är mycket närmare era drömmar än i juli även om ni inte ännu kan tro på det. För istället för att låta er övergång till 5D som ung vuxen förlängas med månader eller år bestämde ni er alla för att ni inte hade tålamodet att vänta.

Ert löfte från oss och andra som observerar er är att allt kommer att bli mycket bra trots nuvarande indikationer på motsatsen. Och det går mycket fortare än både ni eller vi förväntade. I början av ert nya år kommer det som verkat omöjligt, att börja skapas av nya ni. Och det som verkat ouppnåeligt kommer att inträffa.

För det är verkligen så, att även om vi inte kan ge er definitiva detaljer kring ert individuella framskridande så vet vi hur detta skifte slutar. Som i de flesta filmer handlar detta om att uppnå det omöjliga. Ni har redan gjort det, inkluderande att ni går framåt längre och snabbare än vi trodde var möjligt före ert inträde på jorden i denna livstid.

Denna tid ligger mitt i er film då allt tycks omöjligt men plötsligt görs några listiga och oväntade manövrer som åstadkommer allt ni önskar er i slutet. Och slutet på detta speciella skifte ligger nära början av ert nya år.

Med förlov sagt, er period av julledighet kan förefalla lite rörig detta år, men det är en liten eftergift för det som kort efteråt sker. Tillåt er själva att vara barn och unga vuxna samtidigt men ändå vid olika tidpunkter, då ni provar ut er nya varelse och era nya förmågor. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...