Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 26 april, 2019

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

26 april, 2019

 

Kära Ni!

Ni är inte längre de ni tidigare har varit.

Fastän ni har hört den frasen om och om igen, så vill vi belysa ett område som ni kanske ännu inte förstår. För nya gärningar och tankar bombarderar er, såväl som alla andra vilka öppnas upp till sina nya väsen.

Ni upptäcker troligtvis att ni kan ”höra” vad andra inte berättar för er. Eller så blir ni utan ord medvetna om någonting. Ingetdera är mer märkvärdigt för 5D än det att lära sig att läsa.

Men ni upptäcker dessa förmågor utan att förstå varför ni gör så, ifall informationen är korrekt. För er 3D-värld har varit en värld baserad på fakta, som inte har medgett för djupare känslor, sensationer eller det som många av er kallar ”flummiga meddelanden”.

En del av er bekymrar er över att ni genom att få tillgång till dolda tankar och känslor invaderar andras privatliv. Vi ska påminna er om att när ni eller någon annan väl har korsat Rubicon till 5D, så blev en öppen kommunikation er operativa samverkan. Därför har alla som ni förmår ”läsa” eller utan ord ”känner”, antingen gett er en outtalad tillåtelse till att bättre kunna förstå dem eller så har de accepterat öppenheten som en del av sin nya värld.

För vissa av er är en sådan öppenhet personligen skrämmande, för ni vet inte alltid vad andra känner till om er. Under era samtliga 3D-liv har ni gömt undan era innersta tankar och känslor, till och med från dem som ni innerligt har älskat. Som ett resultat fanns endast en liten del av er tillgänglig för alla med vilka ni har samverkat.

Därför är denna öppenhet, denna ärlighet en aning oroande för er. Inte för att ni är en hemsk person, utan för att era innersta tankar så länge har hållits dolda. Ni bekymrar er över att som ett resultat av att ni avslöjar dessa tankar, så kommer ni att stå utan vänner, bli ensamma, bestraffade, ledsna, eller få någon annan känsla som ni har förknippat med att exponera ert sanna själv, jordeliv efter jordeliv.

Ni har en inre rädsla som handlar om att ert sanna själv inte är acceptabelt, att ni kommer att isoleras ännu mer än vad många av er under de senaste månaderna har blivit.

Ni tror inte att era känslor är tillräckligt rena, tillräckligt kärleksfulla eller tillräckligt vänliga för att avslöjas för världen. Därför känner ni er nu obekväma i ett flertal miljöer. Inte för att ni agerar eller talar på ett oriktigt sätt, utan i stället för att andra kanske kan ”läsa” er bortom ord. Och oberoende av hur flitigt ni försöker utforska er värld och andra med kärlek, så överröstar era 3D-vanor ofta era 5D-avsikter.

Var vänligen medvetna om att ni alla håller på lär er tillsammans. Och precis när ni ”kommer på” er själva med att vara mer 3D är 5D i era tankar, så är andra det likaså.

Kanhända ni kan minnas hur nedvärderande termerna för raser, könstillhörigheter, eller andra som var annorlunda än ni ofta var ett vanligt förekommande språk för er och era vänner, tills det blev socialt oacceptabelt. Slutade ni inte i början upp med att använda nedvärderande beteckningar för att det var socialt oacceptabelt att göra så? Fastän ni till att börja med trodde att sådana sociala reaktioner var knäppa, så blev ni till slut obekväma till mods med de nedvärderande termerna, för ni tänkte eller handlade inte längre i dessa termer.

Någonting liknande äger nu rum för er. Till att börja med, med vetskapen om att andra kan ”läsa mellan raderna” i era påståenden, så kommer det att vara obehagligt – kanske till och med förargelseväckande. Men med tiden, så kommer sådana färdigheter och interaktioner verka vara de rätta och normala.

Ni alla är nybörjare som håller på lär er hur ni ska samverka utan ord. Det är tidvis andra som kommer att lägga märke till kärlekslösa tankar som strålar ut från ert väsen, precis så som ni kommer att märka detsamma hos dem. För ingen av er kan tillsvidare uttala er tillräckligt väl i denna uppsättning färdigheter för att samverka utan något obehag och några ursäkter.

Ni kan komma ihåg hur man ska vara fri. Fastän era 3D-tankar var fria, så kostar denna frihet er i termer av att dölja den som ni i sanning var – för behovet att passa in var mycket viktigare än behovet att vara. Detta gäller inte längre och det kommer aldrig mer att gälla. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...