Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 19 oktober

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

19 oktober 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Mina Kära,

Många av er anser sig stå över triviala besvär såsom att betala räkningar eller att interagera med dem ni inte gillar eller inte kan relatera till. Inte för att ni tror att ni är bättre än andra, utan att ni känner att ni inte längre behöver vara aktiva i sådana 3D handlingar. Utan att ni ska sväva genom himlarna eller välkomna ert nya liv.

Även om det är sant till viss del – ni skapar det som gör er mest bekväma på er Nya Jord – ni är en del av den Nya Jorden. Ni kommer inte hoppa från 3D till att sväva genom himlarna – som ni skulle formulera det – förrän ni övergår från jorden i detta livet. Så ni behöver vara uppmärksamma på jordliga behov eftersom ni är av jorden.

Kanske skrämmer den tanken er, för ni tror att de obehagliga aspekterna av era jordiska liv skulle försvinna då ni skapade ert nya jag på den Nya Jorden. Det är inte en rättvisande bild av er jordliga verklighet.

Även om ni kombinerar himmel och jord, är ni av jord tills ni övergår. Så småaktiga aspekter av era liv måste åtgärdas – inte som ett straff, utan som en skapelse av era jordeliv.

Ni har skapat det liv ni lever nu eller är i färd med att skapa. Det finns ingen ond gud som straffar er för tidigare elakheter. Inte heller är ni mindre begåvade än andra som skapar liv i sina drömmar.

Det liv ni har nu skapades av er för ett skäl – om det nu är glädjefyllt, skrämmande eller smärtsammt. Er logiska åtgärd skulle vara att förstå varför ni skapade det här livet. Men, logik gäller inte längre med ert Nya Jags varande. Logik är i sinnet. Kärlek till sig själv och andra är i hjärtat.

Ni utvecklas från logik till hjärtat med varphastighet.

Och ert hjärtas varelse måste älska er så mycket som någon annan. Ni är värdefulla. Troligtvis, mer värdefulla än ni tror. För ni är spejarnas mästare / pionjärer / vägvisare av Nya Jorden.

Ni lärde er att kärleken är nyckeln till ert Nya Jag och Ny Jord. Nu lär ni er att tillämpa den kärleken – som börjar med er själva. En del som är ganska svår – inte att förstå, men att handla efter. Ni undrar om egenkärlek är fel eller själviskt. Eftersom handlande utifrån egenkärlek ofta känns fel, även om resultatet är att ni acceptera er själva för vilka ni är.

Ni tror att ni kan älska er själva lite, men om någon begär det eller det och i samtycke tar bort något ni vill ha eller behöver, känner ni er fortfarande obekväma att förneka deras begäran. Sådant är inte att älska någon, det är värdera dem mer än er själva. Kanske tror ni att den entiteten är viktigare eller mindre kraftfull än ni eller för ung eller för gammal för att ta hand om sig själv. För de ljus till jorden? Betyder det att ni spelar Gud eller accepterar en världsförälders roll?

Allt är fråga om kontroll. Men olikt det som ni kanske tror, nämligen ​​kontroll över er själva. Insisterar på att ni är starkare, bättre eller mer kraftfull än andra så ni måste förneka er själva något av glädje, förnöjsamhet och fred TILLS andra mindre underbara än vad ni är tas hand om.

Återigen, en vårdares roll – en som ni var säker på att ni lagt åt sidan. Och så har ni, på mer synliga nivåer, men ert behov av att ta hand om andra på er bekostnad fortsätter på så många små sätt under hela dagen.

Ni är inte ansvariga för de jordliga eller för att vara en duktig flicka eller pojke för Universum. Ni är unga Universella varelser som lär er att manövrera i Ny Jord med ett nytt fysiskt varande. Ni har inte energi att ta hand om andra. Inte heller är detta ens i närheten av ert nya jags roll.

Hur kan ni projicera egenkärlek till andra om den egenkärleken bara är en annan vårdares roll?

Den uppenbara frågan är hur kan spädbarn, funktionshindrade eller mycket äldre personer vårda sig själva? Hur? Är det inte dags för er att notera deras styrkor och att vara bredvid dem när de utvecklas till sina nya väsen, i stället för att tvinga dem i den boxen som ni känner är rätt för dem? För när ni bestämmer vad de behöver och försöker att tillgodose dessa behov, flyttar ni från en kärleks-roll till den rollen av en vårdare.

Ingen på jorden kräver en vårdnadshavare trots att en sådan tjänare – och det är den korrekta termen – visas som en underbart kärleksfull roll. Det betyder inte att säga att spädbarn måste vara klara sig själva, utan att ni i stället agerar med kärlek och värdighet för er själva såväl som för andra.

Att älska sig själv så mycket som andra, är en gåva till jorden. Att sätta andra före sig själv är en upprepning av allt ni lärt dig under eoner. Om ni inte bor i glädje, kan ni inte ge den känslan till någon inklusive era barn.

Barn har ännu inte lärt sig att dölja sina känslor eller andras känslor. De vet när ni är ledsna, arga eller frustrerade, även om de ännu inte kan sätta ord på sådana känslor. Att låtsas annat förvirrar bara och lär dem att maskera sina känslor är korrekt för jordelivet. Ni är deras förebild. Detsamma gäller för de som är mycket äldre, de funktionshindrade, de ofria.

När fler jordväsen tillåter sig att känna och uttrycka sina känslor,, kommer 3D-varelser, de som förblir oärliga att bli mer och mer obekväma då andra kommer att känna att deras ord och handlingar inte synkroniseras.

Det blir svårare att låtsas vara någon ni inte är eftersom ni verkligen börjar att älska er själva. Och då ni gör det, upptäcker ni att ta hand om andra – att låtsas vara den de vill att ni ska vara eller som ni tror att ni borde vara – är varken rätt eller bekvämt för er eller dem.

Så ni lär er hur man ska vara ärlig mot sig själva och andra. Även om er ärlighet inte nödvändigtvis uppfyller samhällets 3D förväntningar, kan ni inte göra mindre och fortsätter att växa i att älska er själva. Så blir det. Amen.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Du gillar kanske också...