Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 17 februari 2017

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

17 februari 2017

Kära Ni

Det kan kännas som om ni inte kan ta bort ert ilskna skal. För just som ni skiftar till lycka händer något som skickar ner er i en känsla av obehag och rädsla.

Sådant är att förvänta i dessa tider. För ni rensar djupt liggande rädslor, som så många gör – ni känner inte bara er egen ilska utan också andras.

Då ni går djupare in i denna omvandling får ni större förmåga att uppfatta känslorna hos andra. Även om ni nu troligen tycker att sådant är en plåga, är det bara en indikator på hur långt ni kommit på en kort tid.

Naturligtvis är ni trötta på att rensa. Ni vill ha era belöningar för ett väl utfört arbete. Det räcker inte längre med att vi talar om för er hur modiga ni varit. Ni är trötta på 3D-rädslor. Ni är trötta på till synes falska morötter. Ni är bara trötta.

När ska ni äntligen få känna den glädje ni blivit lovade?

Ni håller på att upptäcka fler svar på förra veckans fråga, ”Vem är jag?”. Men de svaren har inte nödvändigtvis fyllt er med glädje. De öppnade bara några obekväma platser som ökar eller kvarhåller era rädslor – och därför, er ilska.

Vad ska ni göra? Ni kan inte återvända till 3D – det alternativet stängdes när ni gick in i 5D. Precis som ni inte kan ”olära” att läsa. Men, framtiden verkar tung och dyster för de flesta av er, på grund av världshändelserna och personliga bekymmer.

Ni har provat många tekniker för att röra er genom era nuvarande rädslor – bara för att upptäcka något nytt som återför er till djup rädsla. Ni kan förstås isolera er hemma, men inte ens det verkar skapa den glädje det en gång gjorde. Det är som om ni inte någon plats att gå och gömma er i.

Så ni låter, kanske till och med tvingar, er själva undersöka vad som orsakade det senaste mörka hålet av rädsla. Är det er familj? Minnen från tidigare liv? Politik relaterat till tidigare rädslor? Eller bara en allmän ilska som verkar finnas runt er varelse utan någon speciell plats.

De närmaste kommande dagarna kommer den rädslobubblan att spricka på sätt ni inte kunnat föreställa er. För de politiska, personliga och globala rädslorna ni nu upplever kommer till sin spets mycket snabbt.

Förra veckan antydde vi att ni släppte på trycket. De kommande dagarna kommer ni att ta av höljet på den produkt ni föreställer er i er tryckkokare. Det betyder att ni får en Aha-upplevelse om hur denna rädsla direkt relaterar till er – att det inte är en global rädsla som känns av alla, utan istället en unik rädsla som är er, och bara er.

Ni som läser dessa ord upplever högst sannolikt djupt dolda – personliga rädslor, inte globala rädslor. Era politiker, familjemedlemmar och samhället som helhet, arbetar tillsammans för att hjälpa er utrota den rädsla ni nu upptäcker.

Olyckligtvis kommer er omvandling att fortsätta kännas som en kontinuerlig rensning. Att ni upplever glädje i några dagar men får den glädjen er fråntagen eller störd. Så det blir så att ni börjar frukta denna omvandling. För vilka andra djupa rädslor måste ni rensa innan ni får uppleva långsiktig glädje?

Vi vet inte svaret på den frågan mer än er. För ni har omvandlats så snabbt och så långt bortom våra förväntningar att vi inte längre har koll på huvudplanen. Men vi vet att ni aldrig kommer att skada er själva genom att gräva för djupt i rädslor ni känner är nödvändiga att utrota, varje gång ni rör er djupare in i nya ni.

Vilket för upp er ilska rörande belöningar för ett väl utfört arbete. Era liv förefaller vara annorlunda jämfört med när ni började denna omvandling. Och för några av er, till och med mindre tryggt innan ni började. Var är er glädje?

Kollektivt bad ni om att detta senaste utbrott av energi skulle exponera de rädslor ni nu utrotar. Ni har alla nu begärt en vila, en period av frid, så att säga. Det är så att när ni väl avlägsnat locket på er tryckkokare, kommer allt att verka falla på plats, lätt och ledigt.

Denna senaste omgången av rensning gör er inte till en bättre människa, utan istället till en djupare människa. En som har förmågan att utforska större djup av 5D och bortom.

En del av det 5D djupet och bortom är lätthet av skapande. Det blir så att några av er upptäcker andra som vill skapa nya sociala sfärer med er. Några andra vill skapa mer personliga saker eller en kombination av de båda. För de sociala sfärerna inkluderar vetenskapliga upptäckter, nya former av socialt umgänge, healing, ledning, utbildning etc. Och de personliga sfärerna inkluderar allt från ett nytt hem till nya eller mer konkreta relationer.

Ni har aldrig varit begränsade till vad ni kunnat skapa under er tid på Jorden. Men eoner av betingning har begränsat er skaparförmågor till några få, efter mycket arbete. Nu är det så att ni förelöpare slutligen rensar denna betingning. Och när ni bestämmer er för att öppna er tryckkokare för att utforska er färdiga produkt, kommer ni att uttrycka samma häpnad över er förmåga som vi hela tiden gör.

Ni är mitt uppe i era känslor av rädsla så ni kan inte förstå hur vi kan vara så glädjefyllda i vår beskrivning av er nya utveckling, för ni känner det som om ni tagit tjugo steg tillbaka. Istället har precis ni skapat en ny produkt, ett mer 5D kompetent ni, genom denna tryckkokare av rädsla. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:   http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...