Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 19 april, 2019

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

19 april, 2019

Kära Ni!

Ert behov av att vara en del av en samhällsgemenskap är utformat för att hjälpa er att hitta era universella släktingar – de med vilka ni har färdats genom eoner av platser och tider.

Många av er skiftar dessa i er gemenskap medan ni uppmärksammar att vissa kommer att förbli kvar, medan andra inte längre är av intresse för er. Det förhåller sig så för att ni har avslutat interaktionerna eller er karma med dessa.

En del kan tycka att sådana handlingar är elaka eller kalla, eftersom dessa varelser i eoner har färdats tillsammans med och älskat er. Men nu när era karmiska band är avslutade vill ni inte längre ha dem i ert liv.

Er varelse är en oändlig samlare av Universell information. Men på grund av att ni har fullbordat bitar med den ena eller den andra individen, så är det dags för er bägge att uppvisa aktiviteter som samlar ny information.

Ni har skapat kontrakt med varandra så att ni skulle kunna utforska vissa emotioner, fysiska aktiviteter eller dimensioner. Nu när ni har upphört med att utforska dessa bitar, så intresserar ni er för att experimentera med nya entiteter med olika aspekter av helheten.

På ett sätt skriver samtliga entiteter sina intressen på en stor whiteboard-tavla och de som har liknande intressen ansluter sig för att utforska denna aktivitet tillsammans med dessa varelser. För att utforska dessa emotioner eller gärningar, måste de båda koordinera dimensioner, platser, ålder, rastillhörigheter, kön osv. Fastän ett flertal entiteter vill utforska liknande aktiviteter eller emotioner, så kan det inte ske utan att man på flera likadana nivåer är eniga om det.

Det kan verka vara extremt svårt att finjustera på det sättet, men flödet sker relativt lätt. Därför samverkar många med varandra på samma plats, samtidigt, i samma aktivitet osv, i och med att man skapar ett flöde där entiteter utan större svårighet hittar varandra.

Många av dessa blandade liv tar slut – kanhända efter att ha samverkat med varandra i eoner – bara för att skapa nya interaktioner med annorlunda målsättningar. För de interaktioner ni avslutar i detta jordiska liv har varit baserade på rädsla. Era nya interaktioner baserar sig på kärlek.

De som inte förstår detta skifte kanske uttalar sig hårt gällande dem som har ”vuxit ifrån” dem. Ni behöver bara komma ihåg att andra en gång i tiden stod i centrum för er värld, för de var de som bidrog till att lära er hur ni skulle frukta. Detsamma sker nu i och med att ni lär er att älska.

Ni kanske vill tänka på dem som samverkade med er i fruktan som lika betydelsefulla som böckerna om Dick och Jane med vilka ni lärde er att läsa. Fastän dessa Dick och Jane-böcker erbjöd er läskunskaper som ni kommer att uppskatta under resten av ert jordiska liv, så fortsatte ni inte läsa dessa böcker när ni väl behärskade det skrivna ordet.

Likadant är det nu. Ni har bemästrat rädslan. Fastän dessa rädslor kommer att vägleda er till att älska, så behövs inte längre rädslan som en motvikt. För ni skulle inte helt ha förstått ett jordiskt liv av kärlek utan den motvikt av rädsla som ni alltigenom de gånga eonerna har fått bemästra.

Ni skapar en scen för eoner av jordisk kärlek som ni under andra jordeliv sannolikt kommer att besöka. Men om och när ni gör det, så kommer ni bara att samverka med dem som vill uppleva kärlek på det jordiska planet.

Därför har ni skapat en scen för kärlek – något som ni bara börjar uppleva genom nya tankar, gärningar och interaktioner.

Fastän ni kan sörja alla som ni i rädsla har lämnat bakom er, var medvetna om att de kan ansluta sig till er om de så önskar i detta liv eller i andra liv. För de Universella dimensionerna – av vilka Jorden nu är en del – badas i kärlek. Det var bara på Jorden och några andra platser som ni och de som var lika äventyrliga som ni, förmådde utforska rädsla och andra emotioner vilka inte badas i kärlek.

Resultatet av era kärlekslösa experiment blev till redovisningar som alla i Universum fick studera, överblicka, ta lärdom av samt skifta. Därför är det ni som är lärarna av den mest betydelsefulla och tappraste kalibern. När ni låter er utforska emotioner och gärningar som anda i Universum inte ville veta av, på grund av att man ådrog sig tunga bördor genom ett sådant utforskande.

Nu när ni har utvecklats bortom era utforskningar av rädsla, så uppmuntras ni till att utforska och belöna er själva med glädje. Denna glädje utforskas och uttrycks av majoriteten av de Universella entiteterna.

Med all säkerhet kommer de tider att komma när ni saknar rädslans eller den emotionella smärtans skärpa, kan man säga. Inte för att ni måste, utan för att detta under så många eoner har varit ert program. Men gradvis kommer ni att anpassa er till lättheten i att leva er nya sanning.

Fastän ni vill återgå till rädsla, så utvecklas era försök så som ni engång i tiden önskade att de skulle göra. Ni är en annorlunda person i en annorlunda värld. Smärta och rädsla finns fortfarande tillgängliga på Jorden, men det finns ingen anledning för er att utforska någondera såsom er nya lärdom, era nya lektioner handlar om kärlek, glädje och lätthet.

Att lära er de nya lektionernas upplevelser kommer till en början att verka obehagligt, men ack så underbart, när ni väl accepterar att ni inte behöver redovisa om smärta och rädsla. Era nya redovisningar handlar om att skifta era emotioner från rädsla till kärlek. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...