Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 19 februari

Bild t Michaels text

Brendas Blogg, 19 februari 2016
via Brenda Hoffman

Mina Kära!

För många av er är det dags att fira. Ni har skapat er jordtrygghetsdröm. Drivkraften ni satt igång kommer att dra de likasinnade in i er virvelvind av glädje. Det är så ni kommer på plats i 5D.

Några av er är ganska arga och tror att ni gör fel eller någon annan övertygelse som antyder att ni inte är värd att skapa er jordtrygghetsdröm. Om ni läser detta och liknande stycken som framhäver glädje i stället för rädsla och ilska, tillhör ni förtruppen som visar era kreativa färdigheter med glädje och gnistor.

Även om några av er fortfarande är rädda för världshändelser börjar ni inse att den här övergången går från mikro – era övertygelser och handlingar – till makro – globala/Universella övertygelser och handlingar. I motsats till allt ni har vetat i eoner.

Den sista stora Tidseran av rädsla gick från makro – globala rädslor, samhällets måsten och borden – till mikro – era handlingar och övertygelser.

Denna omvända övergång har för en del av er, på så många sätt, krävt en del för att anpassa sig till den. För er inre varelse uttrycker handlingar som ofta verkar kontraintuitiva – motsatsen till vad ni tränat ert jordelivs jag att tro, under alla eoner som ni dolt er inre kraft/ Universella färdigheter/ gud/ gudinna-förmågor.

Några av er är så hängivna gud/gudinnor att ni skapade ett inre liv för att matcha den tunga, 3D, utåtriktade värld som VAR jorden. Nu när ni kastar om allt ni lärde er för att bäst passa in i 3D-jorden, är det lite svårare än både ni och vi förutsåg.

Några av er fortsätter att falla tillbaka till er säkerhetszon av det som var, i stället för det som är. Det är den delen ni nu tar itu med.

Många ”förstår det” dagligen – på samma sätt som ni gjorde i skolan när ni plötsligt förstod ett mattetal. Troligtvis funderade ni, ni pressade er, ni blev arg och sedan bara kunde ni svaret. Ni visste inte nödvändigtvis hur ni löste det mattetalet men ni gjorde det.

Så är det nu. Ni försöker tvinga fram resultatet. Ni blir arg på er skenbara oförmåga att skapa det ni vill. Så en dag finns det bara. Efterklokheten kommer att indikera att ni löste problemet med ert sätt och tid. Men nu är ni i en arg-på-er-själv-fas för att ni inte förstår, än mindre löser problemet.

Och det är problemet. Ni riktar in er på er skenbart bristande skaparskicklighet och brist på självkänsla, med rädsla. Ingen av dessa etiketter är korrekt för ni bara omskolar er själv, till att gå i glädje utan rädsla eller brist på värde.

Enkla ord men inte nödvändigtvis enkla handlingar. För ni har gjort ett sådant fantastisk jobb med att blanda in 3D-rädsla, att ni är något villrådig i vad utan handling innebär.

Det innebär precis som det är formulerat. Att vem ni är – Universell gud/gudinna, segment av Gudomen, skaparna av världen och därmed Universella skapare – utan behov att framföra eller bevisa att det är så.

Ni utformar en helt ny väg medan ni lär er av de många rankor av rädsla ni har lagt till er varelse för att bäst passa in i en 3D-miljö.

Många av er tror att det måste finnas någon form av krav, att göra något för att ta bort dessa bitar av rädsla. Och, naturligtvis, är det er rädsla – att om ni inte gör något, kommer dessa rädslor kvarstå.

Delen ni ännu inte har accepterat är att, när ni gör något fortsätter er 3D-värld inom er. Det är dags att lära sig att vara. En svår uppgift för er som är handlingsvarelser.

Tänk på er själva som Universella scoutmästare – en titel som anger ett behov av handling. Handlingen ni avslutade genom att klättra upp på ert berg och rulla nedför er backe i glädje. Det är dags att stänga av eller byta detta handlingsläge för att bli den andliga varelse ni är.

Det betyder inte att ni kommer att gå runt i vita kläder och välsigna andra – separera er från ert samhälle, er nation och er värld. Men i stället att ni börjar öva att veta, att ni är allt ni någonsin trott att den andligaste person på er jord skulle vara. Att ni med all sannolikhet, antingen hjälpte de människor ni framhåller som 3D-andliga exempel på godhet och nåd, eller var dessa personer i ett tidigare liv.

Ni har varit en del av ”de inflytesrika” på jorden från jordens start till nu. Ni är en föregångare för ni tillhör jordens skaparteam och kan jorden bättre än någon Universell entitet, förutom de som är av ert jordskaparteam.

Det är dags att skifta ert fokus. Att kasta bort era tunga rockar av jordförklädnad medan ni accepterar er – så att ert sanna jag kan lysa genom hela Universum. Era jorddagar med att gömma er i alldaglig åsyn är över. Släng av era kappor. Acceptera er själv och vet att ni är en jordskapare, mentor och förändringsartist.

Det är dags att förändra jorden igen. Men inte under gestalten av en ”normal” 3D-människa som lever i rädsla eller som den enda på jorden som frambringar meddelanden för att hjälpa världen att byta till olika faser.

Det är dags för er att hävda er i all er Universella härlighet, att förena er med andra som har varit era jordmedskapare, och för att flytta jorden till ny och nästan oväntad glädje.

När ni, som en grupp, inledde jordexperimentet var ni inte säker på att sådant skulle hända.

Under eoner sådde ni tankeprocesser genom en eller flera av er som besökte jorden. Några av er var i mänsklig form. Andra av er puffade till 3D-varelser genom era osedda ord och handlingar. Så ni kulminerar ert jordprojekt genom att äntligen tillåta er själv att vara ni i er mänskliga form. Och så är det att ni lär er att slänga av er er kappa som dolde er så väl under de liv som ni valde att uppleva på jordskapelsen – till denna tid.

Kasta bort er kappa och tillåt er att vara. Det är den enda skillnaden mellan de av er som har skapat er jordtrygghetsdröm och de som undrar varför ni inte gjort det. Tillåt er att vara. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by incluerg the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...