De accelererande faserna i vår Uppstigning av Sandra Walter, 24 februari

ascending-light

Sandra Walter

De accelererande faserna i vår Uppstigning

24 februari, 2016

Välsignelser Älskade Ljus-Familj!

Som tidigare nämndes i den förra artikeln om Uppståndelsefasen, kommer vi under de första veckorna i mars att befinna oss i en djup förberedande fas. Före mitten av mars kommer nästa våg av förstärkt ljus som har trappats upp, att anlända. Detta innebär att de kommande veckorna är viktiga för Uppståndelsefasen, den medvetna föreningen av det Högre och det Lägre Jaget. För några kommer det välkomna Kristus- medvetandetillståndet att stiga till en helt ny nivå. Detta år sker saker och ting snabbt; var uppmärksamma.

Kristus -Uppstigningen – en ren Förening av Kristallint Medvetande

Vår Kristus -Uppstigning på Gaia är en unik uppstigningsprocess. Vi är varelser som kan förseglas i täthet, fullständigt bli berövade på våra högre förmågor, och återförenas med Källan medan vi fortfarande existerar i en skepnad. Det gör oss till extremt starka Skapar-varelser; vi blir förmögna att sammankoppla oss med, och i alla situationer upprätthålla ett medvetande i enlighet med Källan.

Upplevelsen av det sanna Kristus – tillståndet skriver över det multidimensionella medvetandet till en Enhet av varande ett med Solen, sedan ett med Källan. Detta sträcker sig bortom enheten med Det Högre och Lägre Jaget; det finns ett genomgående förenande med Sol-aspekten i vår föränderliga innersta natur. Många av oss är redo att överlämna oss till denna nivå då Uppståndelse-fasen närmar sig sin fullbordan under de två följande månaderna för dem som först har förkroppsligats. Många får ta emot dagar av detta tillstånd, för att stretcha sina energifält och sin medvetna varseblivning av detta sanna Kristus-tillstånd.

Vågor av Ljus

Vi har tre förberedande vågor av intensivt ljus före de blixtar som skiftar dimensionerna år 2017. Den första anlände i mitten av december förra året och varade till mitten av januari. Det var när vi förflyttade verkligheter från de lägre tidslinjerna till de högre tidslinjerna. Syntetiska strukturer i tidslinjerna, som höll människor i ett återskapande av samma verklighet, blev nermonterade. Den syntetiska impulsen av att få mer av samma sak, det tricksande kryphålet i den fria viljan, föll bort. Slutet på en era. På grund av denna tidsintervall tar det ett tag att vänja sig. Det finns många som antagligen aldrig får uppleva ljuset så som vi gör. Och ändå är accelereringen på väg att bli kännbar till och med för dem som nyss har vaknat upp. Allt är väl. Håll ert fokus på Uppstigningen om det är vad ni väljer gällande tidslinjerna.

De högre Uppstignings-tidslinjerna blev sedan förstärkta så att Mästar-kollektivet nu har möjligheten att förkroppsliga sig helt och hållet. Ett förkroppsligande förändrar allting. Det förändrar ert personliga liv, era kollektiva trossystem, planetens energifält och det övergripande uppdraget i att Gaia ska bli en mer Sol-lik individ. Det är därför vi utför detta goda arbete; det har inget att göra med vår personliga resa när vi överlämnar oss till detta tillstånd. Familjen av höga vibrationer är i färd med att växa sig stark och ofantlig i sin påverkan på det kollektiva medvetandet. Samarbete och lösningar kommer att bli normen, snarare än beklaganden och apati. Och det gäller även den andliga vägen. Ett andligt Avslöjande överväger långt avslöjanden om konspirationer som rör politik, finanser och utomjordingar. Ett förkroppsligande förändrar allt på varje nivå. Jag rekommenderar starkt att ni tillbringar mer av er dag fokuserade på kärlek, lösningar och skapande omsorg snarare än frammatandet av rädslobaserade program. Vibration = vibration. Välj era handlingar från ögonblick till ögonblick klokt när vågorna intensifieras.

Vår andra våg landar i mitten av mars och flödar genom hela april. Många av oss kommer att börja hålla dessa förkroppsliganden under längre stunder, vilket hjälper Gaia att förbereda sig för att också bli en mer Sol-lik individ. Den tredje förstärkningen under detta år anländer i september. Detta är så linjärt som året kan bli vad gäller Portaler, för arbetet och energin är ihärdiga. Dag för dag, ögonblick för ögonblick ges val för förstärkning, renande och utvidgande. Vi ärar alltid vår naturliga Gaia och våra Galaktiska händelser; Dagjämningar, Solstånd, Månar och kollektiva händelser som vi samskapar för att hjälpa Mänskligheten. Enhet kommer att vara den viktigaste agendan med denna nästa våg. Grott-eran kommer till ett slut; samla ihop era Stammar i enlighet med det.

Ett Dimensionellt Skifte

I stället för att tänka på det dimensionella skiftet i linjära/materiella termer, känn det som en medvetandejustering och en evolution i form. Dualiteten ser det som här eller inte här, materiellt eller icke-materiellt. Se på ett träd; trädet kommer fortfarande att existera i 5D/6D; er varseblivning av det kommer dramatiskt att förändras. Allt kommer att se nytt ut, kännas nytt och hjärtats varseblivning ser Allt som Gudomligt.

Det handlar inte om materia till en början – det är sättet på vilket skapelsen tolkas som skiftar först. Kärlek först. Icke-dömande först. Då genljuder ni med den högre- dimensionella upplevelsen av tidslinjerna. Ju högre det förenade perspektivet ser den Gudomliga Viljan, Uppstigningens hela linje; en andlig Sols evolution och dess befolkning av Kristus- Människor. Oroa inte er själva med vad som kommer och inte kommer att finnas. Kärlek kommer att finnas. Medkänsla, omsorg, glädje, tillit och Källans medvetande kommer att existera. Genljud med allt detta i allting ni gör, säger, tänker och känner – och lägg ner era orosmoment till vila. Detta medvetandetillstånd förändrar allting.

Varseblivning och Tacksamhet

Det är en egenskap i vårt Sol-varande som en del av Källan att ha en unik upplevelse. Källan skapar inte två exakt likadana kopior av någon upplevelse. Er skapelse har i sin täthet en möjlighet att inte ens bli involverad med en högre nivå. Unikhet på en spelplan av fri vilja. Njut av er frihet, fira nu denna verklighet. Att Stiga upp till Kristus-tillståndet innebär att ni blir ren omsorg; det finns inte längre någon lägre självönskan. Formen fortsätter att transformeras, men vibrationen och intensiteten i detta Ljus har Gudomlig Vilja på sin agenda. Ett nytt slag av frihet som vi inte har känt på mycket länge.

Källans spegel inom ert hjärta är inte dualistisk; den kommer att inte att se saker och ting i ett en-mot-en elektromagnetiskt speglande, vilket den gjorde inom 3D/4D. Varseblivningen blir mycket multi-dimensionell, vilket innebär oändliga möjligheter för vårt uttryck. Man kommer att kunna se saker från många olika perspektiv och det i sig självt för in frid och gudomlig kärlek till ens medvetande. Ni får det kosmiska perspektivet på er själva, världen, allting annat. Ni kommer inte att kunna behärska er tacksamhet, ens i händelse av bakslag.

Själv-Bemästrande

Det nya ljuset kan vara mycket stimulerande för den mentala nivån, vilket är varför vi har utfört så mycket arbete. Vi rensar ut det undermedvetna, skapar nya vägar i kroppen, hjärnan och i hjärtats centrum och arbetar från detta multi-dimensionella perspektiv. Bemästrande handlar inte om att kontrollera det yttre; det handlar om att bemästra den inre responsen till den yttre världen. Ord, gärningar och handlingar talar i mängder – och påverkar tankesfärer på ett starkare sätt – när vi accelererar. Tacksamhet och respekt för alla, oberoende av vilken väg de har valt, visar er nivå av Gudomlig Nåd, Kärlek och Icke-dömande.

Styrka

När Uppståndelsen stiger till framkanten är det av yttersta vikt att vi är så äkta som möjligt med oss själva och med varandra. Dagarna av Ego – styrka är över; kraften kommer nu från hjärtat och det högre medvetandet. Ni kommer att upptäcka en oändlig energiström när ni utför arbetet, tar risker, ärar er skapare och tillägnar er själva till Källan. Källan är hela anledningen till varför ni befinner er här; när ni ärar den och allting som vi har samskapat med Källan, så kommer ni inte ständigt att försöka slita isär den. Ni upptäcker längtan efter att stötta själva skapelsen och önskan att rätta till det som inte längre tjänar vår upplevelse. Det är den bestående tilliten till hela skapelsen som är villkorslös Kärlek.

Checkning av er avsikt

I ”Vägen till Uppstigningen” Ascension Path rekommenderar vi Essens-metoden att uttrycka er avsikt fyra gånger dagligen. Det är en regelbunden checkning för att förbli medveten och att leva i de högsta möjligheterna och ett ständigt ärande av vår Skapar-existens.

Kristus-vägen, medelvägen, ärar balans. Detta är inte en asketisk eller strikt andlig väg för kontroll. De högsta valen härstammar ur en äkta önskan att tjäna, att vara kärlek, att förkroppsliga något nytt. Checkningen för avsikter kan användas för att upptäcka de saker som ni fortsätter att återskapa utav gammal vana, så väl som era framsteg när ni justerar er till de Högre nivåerna och förblir strålande medveten hela dagen.

Om Nirvana är frånvaron av önskan, så kan vi undersöka vad vi skapar som inte ger oss detta resultat. Behov och önskningar tenderar att reduceras när vi höjer vår vibration. Omsorg blir vårt fokus, önskan att ge mer Omsorg. Vår Kärlek för Mänskligheten, Gaia, och all skapelse överröstar de lägre önskningarna.

Vissa använder lidande som ett skyddsnät, för det är lättare att fortsätta med att önska eller återskapa samma saker om och om igen – till och med när det får en att känna sig eländig – hellre än att riskera en förändring och att röra sig framåt. Använd avsikts-checkningen för att förbli balanserade. Mycket på denna Kristallina väg handlar om att släppa taget om sitt gamla Jag. Överlämna er till Anden och Universum kommer att dyka upp rätt inne i ert hjärtas centrum.

Uppståndelseprotokoll

Vad ni än har använt er av som er Uppståndelse-övning, utöva den flitigt under de nästföljande två veckorna. Vid det här laget vet ni hur ni ska förbereda er för en våg. Ta alla era verktyg i bruk och njut av dem som en helig väg av förberedelse. Att vara upptagen går inte an tills vågen slår till och den kommer att vara mycket stimulerande inför Dagjämningen. Fokusera helt och hållet på det goda arbetet och att sammansmälta med Kristus om det är ert mål. Många av er känner behovet av att ordna upp saker och ting; förbered er nu och få det gjort. Skala av er det gamla, ni kommer inte att behöva det. Slappna av, ge sammansmältningen mycket utrymme att veckla ut sig. Detta är en Gudomlig nyhet som vi träder in i; försök att inte återskapa det som var, eller se på när de system som inte går att tillämpa brinner upp. Släpp taget, släpp taget om det gamla Jaget och ta emot det Nya.

 

I Kärlek, Ljus och Omsorg, Sandra

 

The Accelerating Phases of our Ascension by Sandra Walter, February 24th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...