Brendas Blog via Brenda Hoffman, 1 november 2021

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman

1 november 2021

Kära Ni,

Vi från Universum vill tala om er otålighet med utvecklingen av er nya värld. Ni vet att ni har förändrats. Ni kanske vill ha mer uppmärksamhet eller kärlek än tidigare. Eller så är ni obekväma med ert nuvarande liv men har ingen indikation på att det förändras. Eller ni känner er ensamma därför att era vänner eller släktingar har andra frekvenser.

Det spelar ingen roll hur ni visar er otålighet. Ni är redo att gå vidare.

De energier som omger er nu är skapande-energier. Ni har gått genom själv-kärlekens gatlopp, så ni är redo att belöna er själva för att ni erkänner ert värde för er själva och andra.

Belöning är förstås en mer oklar term nu när ni befinner er bortom 3D. Så var och en av er har format eller håller på att forma en tanke som indikerar en lämplig belöning.

Det finns inget behov av att dela era belöningstankar, för er personliga belöning år så individualiserad att de flesta inte förstår eller bryr sig om den.

Att diskutera er personliga skapande-belöning med andra är en 3D-handling eftersom det indikerar ett behov av att få bekräftat att ni gör rätt, att ni känner att er belöning ska diskuteras, avfärdas eller till och med skrattas åt. Det finns ingen anledning att lägga andras kraft till er önskan, för detta är er mycket personliga skapande-belöning.

Vad är det ni hoppas på eller drömmer om? Det är er nuvarande personliga belöning för väl utfört arbete. Era belöningar kanske förändras med årstid eller per timme.

Men det är dags att upphöra med behovet att planera en sekvens av belöningar – om ni gör det kommer det att ske, vilket leder till det ena, och slutligen till det andra.

Låt det vara tillräckligt att veta att ni inte behöver bekymra er för eller planera för framtiden. Er dröm är nu. För när ni mognar in i ert nya varande, kommer era drömmar att utvecklas, precis som det gjorde i 3D.

Skillnaden är att ni i 3D måste förbereda er för framtiden innan ni förstod vad framtiden kunde innebära. Till exempel att gå utbildningar som bäst förberedde er för framtida anställningar, även om dessa utbildningar inte vara så intressanta. Eller att acceptera ett tråkigt jobb på nybörjarnivå för att kunna arbeta er upp i företaget. Så var det i 3D – hela tiden planera för framtiden genom att försaka det nuvarande.

Ert nya varande är nästan motsatsen i tanke och handling. Glöm framtiden, för den kommer att ordna sig själv om ni följer er nuvarande dröm.

Denna nuvarande dröm har kanske mindre att göra med stegpinnar till ert nya varande än en belöning för framgångsrik fullbordan av er själv-kärleks-fas.

Detta är er personliga belöning.

Skapa och acceptera er belöning, vetande att ni förtjänar den. Vet samtidigt att ni övar på ert nästa steg i skapande. Precis som ni gick på tå in i själv-kärlek, gör ni nu med skapelser som kulminerar i er nya ni roll. Så snart ni initierar era nya ni skapelser, som ni gjorde med själv-kärlek, kommer ni att upptäcka att ni skapar utan att tänka. Det bara blir så.

Några av er känner att ni ännu inte klarat kursen i själv-kärlek, att ni måste ”arbeta hårdare” på själv-kärlek innan ni belönar er själva. Vilket är lite som att tro att ni inte begrep koncepten i en otrevlig skolkurs, även om ni blev godkända. De flesta studenter skulle glatt gå vidare. Men över-presterare känner att de måste straffa sig själva med en närliggande men lika otrevlig följande kurs. Nonsens. Sådana tankar är 3D-måsten som viskar i ert huvud.

Ni har fullgjort er kurs i själv-kärlek med utmärkelser från oss i Universum. Och då ni ytterligare utvecklar dessa förmågor i själv-kärlek, kommer ni inte att tillåta andra att kontrollera er med borden och måsten.

I stort har ni accepterat och utövat grunderna i själv-kärlek. Precis som ni först lärde er att läsa enkla ord innan ni gick över till att expandera de elementära fraserna till komplex text ni bekvämt kunde läsa på många nivåer.

Ni har tagit åt er grunderna i själv-kärlek. Det är dags att göra samma sak med er skapande-förmåga. Så belöna er för gott utfört arbete.

Inte det ni förväntar er, utan det ni vill, är nu er glädje-process. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com), and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. 

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...