Brenda’s Blogg via Brenda Hoffman, 19 juni, 2020

Brenda’s Blogg via Brenda Hoffman, 19 juni, 2020

Kära vänner,
Mask eller ingen mask. Ja eller nej. Höger eller vänster. Upp eller ner. Det är så av en anledning. Ni alla förklarar er rättighet att vara på ett sätt som ni inte förutsåg när ni inledde denna övergång.

Med all sannolikhet föreställde ni er att några av er skulle sväva omkring från dimension till dimension. Och att andra antingen skulle lämna jorden eller vara så tydligt annorlunda att kunna skapa områden av de valda och de icke valda.

Istället finner ni att andra bara har andra åsikter. Ingens gestalt har förändrats dramatiskt. Så det enda sättet ni kan avgöra om någon är ”med” er eller ”mot” er är genom deras handlingar och ord.

Kommer ni ihåg era tidiga tonår och skillnaden mellan inne-gruppen kontra den impopulära ute-gruppen? Som det var sant då, ni vill vara med den populära gruppen. Svårigheten är att den populära gruppen verkar skifta dagligen från, ”Detta är helt rätt sätt” till ”Detta är helt fel sätt” och alla varianter däremellan.

Så är det, de ni en gång kände er nära håller inte med er längre så helhjärtat. Och kanske de ni inte hade något intresse av fungerar mer som ni. Era interaktioner har blivit förvirrande och nedslående.

För ni är föregångarna, så ni borde veta vad som är rätt för alla.

Men vad ni upptäcker – och inte nödvändigtvis så behagligt – är att varje individ fungerar som det som är rätt för dem just nu. Det finns inte längre en gruppens borde eller skulle. Vilket är förvirrande för alla. Ska ni lyssna på ert hjärta, forskarna, den medicinska världen, den politiska världen, er make eller er familj? Alla försöker pracka på andra olika botemedel, och alla tror att deras handlingar är korrekta. Och det är de.

Det finns inte längre denna enda dynamiska åtgärd eller handling som bekvämt passar för allt. En dynamik som gör att ni kan veta skilja rätt från fel – enligt sociala diktat.

Även om vi har diskuterat denna fråga med er många gånger, är ni annorlunda nu. Ni bryr er inte längre om vad andra vill, och det skrämmer er lika mycket som något annat. För vad händer om ni har fel? Tänk om er inre röst är mer av en saga än sann verklighet?
Så är det, ni blir arga på dem som inte följer er känsla av rätt och sanning. För ni visionerade den här tidslinjen som en tydlig uppdelning med glasögon som skulle göra det möjligt för er att veta att ni har rätt och andra, inte av ljuset, är helt fel. Istället är uppdelningen dimmig och förändras dagligen. Så ni ifrågasätter er själva eftersom det inte verkar rätt att ni har en åsikt, och andra har en annan uppfattning.

Ett nytt sätt att vara som är skrämmande. För ni har inga avgörande bevis för att er riktning är rätt. I sanning, många av er finner att ert liv verkar mindre tilltalande än de som fungerar annorlunda.

Det här är en tid av att upptäcka er själva. Men i denna tid av dramatiska förändringar, är ni inte säkra på att er riktning är den rätta för er. Tänk om ni missar något underbart eftersom ni rör er i en annan riktning? Eller ännu värre, tänk om ni isolerar er i onödan och upptäcka att allt detta obehag var själv-orsakat?

Eftersom ni ännu inte helt har tillåtit er själva att bli helt er själva, är ni återigen i den unga tonåringens dilemma av vem ska jag vara? Skillnaden är, att gå med i denna grupp eller aktion ger er ingen glädje. Men då verkar era isolerade handlingar så kontraintuitiva. Varför verkar alla veta sin vägs riktning, och ni fortsätter att ifrågasätta er?

Ni känner er som udda ankor – er riktning är mer förvirrande och mindre givande än ni förväntat er. Och ni fortsätter att vänta på er belöning för att vara en snäll pojke eller flicka. Ändå verkar ingenting förändras.

Vad ni snart kommer att upptäcka är att er känsla av rätt och sanning kommer att förbättras långt utöver vad du nu upplever.

Energierna som anländer de närmaste timmarna kommer att skifta ert inre läge från en ung tonåring till en ung vuxen.

Ni har skapat inom en 3D-bubbla av förvirring. Efter de energier som anländer de närmaste dagarna, kommer ni att veta vilka ni är och vart ni är på väg. Er förvirring kommer att skifta dramatiskt från ”Jag undrar varför eller vem jag är” till ”Naturligtvis.” För ni är inte längre 3D-barnet eller det nya spädbarnet. Ni kommer att bli en ung vuxen som vet er riktning och era behov. Vilket har lite eller inget att göra med vad andra gör eller förväntar sig av er.

Ni kommer att mogna de närmaste dagarna långt utöver allt ni nu föreställer er. Och allt som krävs för att göra det är att acceptera er själva som den varelse ni alltid har velat vara. Ni kommer inte att vara som andra, inte heller kommer andra att vara som ni. Ni kommer att hävda din rättighet att vara och tillåta samma för andra.
Även om det är sant att vissa kommer att förbli 3D, av skäl som inget har att göra med er, ska miljontals andra – den tredje uppväckelse gruppen – komma att bli uppväckta de närmaste dagarna.

Så är det, era tankar och handlingar kommer att bli mer och mer acceptabla för er, liksom för andra. Inte så att ni kommer att fungera exakt det samma. Men att ni förstår att andra har sitt inre röst direktiv annorlunda än er av en anledning. Vilket ger er friheten att vara utan att de ifrågasätter era handlingar eller motiv.

Detta är en tid av stort uppvaknande – något som ingen på jorden nu har upplevt tidigare. Ropa hosanna och halleluja för glädjen att bli till de ni är. Ni behöver inte längre dölja era övertygelser eller handlingar – och detsamma gäller för alla. För jorden har skiftat från rädsla till kärlek, och jordens invånare tillåter nu detsamma för sig själva.

Så är det, er unikhet kommer att hedras istället för att kvävas – och detsamma gäller för alla de som vaknar eller vaknat.

Er övergång krävde troligen år, de som följer er, månader och de som följde den andra vågen, dagar. Det är skillnaden mellan de tidiga pionjärerna som sökte efter spår över USA i tunga vagnar till pionjärer som gör samma resa med tåg från en del av USA till en annan. Ni var vagnens pionjärer. De som följer har fördelen av tåg på grund av er. Så varde det. Amen.

Översättning: Mats

Brenda’s Blog via Brenda Hoffman, June 19th, 2020

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Du gillar kanske också...