Brendas blogg via Brenda Hoffman, 30 december, 2016

Brendas blogg

via Brenda Hoffman

30 december, 2016

 

Kära Ni!

Detta är ett nytt år enligt en 3D-måttstock och en pånyttfödelse till 5D-medvetenhet. För ni har faktiskt accepterat nya energier, nya segment, och är nu redo att gå vidare bortom allt som ni var medvetna om i 3D.

Det betyder inte att ni ska zooma mellan frekvenser eller dimensioner – eller så skulle det kunna göra det. Det spelar ingen roll vilka de specifika egenskaperna är, för var och en av er är en individ. Under de senaste månaderna skiftade ni ert varande i snabb takt, så att ni skulle vara redo för ert nya liv.

Innan ni gjorde era skiften; de sista månaderna av det som de flesta av er kallar 2016, rensade ni ut 3D-bitar som inte längre var ändamålsenliga för ert nya väsen. Sedan lade ni till nödvändiga bitar för att fullborda den nya som ni är.

Inte för att ni har slutat växa i 5D, utan för att ni skiftade från 3D och gjorde en utrensning för att kunna acceptera och tillkännage ert nya väsen.

Vissa av er har lagt märke till ett tydligare förhållningssätt till livet inom ert varande. Andra har lagt märke till svårigheter att minnas dagliga aktiviteter och ytterligare andra upplever dramatiska fysiska symptom eller så ingenting överhuvudtaget. Återigen spelar det ingen roll, för när ni väl korsade mållinjen av att rensa ut er 3D-varelse till att bygga ert nya väsen, så skapade ni vägar som var och är unika för er.

Nu är ni djupt involverade i ert nya väsen – ni bearbetade, anpassade er och skapade det som är mest bekvämt för ert nya väsen. Er 3D-varelse är alltsedan länge borta.

Den utrensning som ni avslutade tidigt under 2016 eller tidigare, befinner sig bara i sin början för många på jorden. Det kaos ni ibland med fruktan lägger märke till, är av detta slag. Gräm er inte, ängslas inte, för ni går längs en helt annan väg och har gjort så alltsedan ni för flera månader sedan tog i bruk ert nya väsen.

Kanske det hjälper er att förstå om ni tänker på en förfärlig bilolycka som stoppar trafiken i flera kilometer på en väg som ni INTE befinner er på. Fastän ni kan hysa medlidande med dem som är inblandade, speciellt med de skadade, så är olyckan inte en del av ert liv eller ert väsen.

Runtom på jordklotet sker vägolyckor, som det verkar, eftersom miljontals utan att veta varför, tar beslutet att de måste rensa ut sina 3D-rädslor. Därför gör de så, på sådana sätt som ni inte kan begripa, för ni befinner er långt bortom denna punkt.

Kanske minns ni att ni fick hjälpa era barn med deras läsförståelse. Ni visste att de till slut skulle lära sig läsa, genom försök och misstag, fastän era barn var rädda att de inte skulle kunna lära sig en förmåga som är så betydelsefull i deras 3D-värld.

Så är det nu för dem som precis håller på att påbörja sina liv som nya varelser. De är rädda att de aldrig kommer att kunna radera sina rädslor, som i eoner har varit en del av deras liv. Men ni, de som har kännedom om denna specifika situation, känner utan tvivel till att de framgångsrikt kommer att ta sig igenom allt som de önskar gå igenom, precis vad som gällde för er – för flera månader eller år sedan.

Det är varför ni fortsätter få ta emot så många meddelanden för att upprätthålla ert ljus så högt. För ni är budbärarna och vägvisarna för alla som önskar följa efter.

Vissa av er förblir ängsliga för att kärlek och medkänsla aldrig kommer att dominera i denna skenbart kaotiska värld. Att ni får stå ensamma i er kärlek, med bara lite att kunna visa upp för era ansträngningar inklusive personliga belöningar.

På grund av att ni är en unik individ, så är era personliga belöningar unika. Vissa av er önskar ligga lågt och lära ut till nya varelser hur de ska anpassa sig till den nya världen och andra önskar få ekonomiska eller andra belöningar som visar er att ert mod var värt besväret.

Ni kanske tycker att andras belöningar är opassande – antingen alltför lågt tilltagna, alltför pråliga eller alltför det ena eller det andra. Individuella belöningar har inget att göra med er och allt att göra med den person som väljer belöningen.

De belöningar som var och en av er väljer är den belöning som behövs för att ni ska kunna komma vidare på er väg. Vilket bara skiljer sig en aning från ett litet barn, som föredrar en inlagd gurka framför en glass-strut. Fastän den inlagda gurkan verkar vara ett ovanligt val, nekar barnets föräldrar inte till denna belöning, utan hjälper i stället barnet att få tag i gurkan.

Ni har tagit er förbi gruppaktiviteter. Ni befinner er på er unika väg. Det är så för alla som i likhet med er befinner sig i 5D – och precis likt de som nu börjar vakna snart kommer att vara. Det är inte er uppgift att fördöma eller banna någon som längtar efter en belöning som ni inte kan förstå. Ni är en unik individ, precis som de.

Därför har ni för första gången på eoner med full styrka återvänt till det som ni kallar den gyllene regeln: ’Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem’. Fastän denna kärleksfulla regel, om ni så tillåter, tusentals gånger har diskuterats och nämnts i varenda en av era livstider, så var er 3D-verklighet ingenting i närheten av den.

I 3D lydde regeln: ’Gör för andra så som är bäst för samhället och er själv’. Det är dags att se över denna regel med de nya tankar, koncept och förnimmelser som är bidragande delar i ert nya väsen. Tillåt er själv vara – och detsamma för alla andra.

Så må det bli. Amen.

 

 

http://www.LifeTapestryCreations.com.

 

If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:   http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...