Plejaderna via Meline Lafont, August 17

Plejaderna

Som kanaliserats av Méline Portia Lafont

Mottaget den 17 augusti 2015

 

 

Älskade och dyrbara hjärtan

Vi är era Stjärn Bröder och Systrar i Ljuset och åter igen kommer vi för att höja ert medvetande genom det eviga Ljusets Strålar. För var och en av er representerar en regnbåge av ljus vilken har fötts genom elementalernas sfärer då de är de som vårdar denna värld. Ni har erkänts som Gudomliga Varelser av oss alla, i evighet, nu ska ni komma på vad det innebär att verkligen är när ni själva erkänner er egen Diamantsfär av den eviga Flamman, när ni tar detta till er.

Era Stjärn Bröder och Systrar i Ljuset har nu kommit till er för att tillkännage några deklarationer och avslöjanden som ska presenteras för er alla. Med er alla menar vi alla som är redo och alla som har deklarerat att de är redo, då ni nu erkänns som Gudomliga Mästarvarelser i era egna uppvaknande ögon och hjärtan för ni har erkänt er själva att vara det.

Vad vi förmedlar till er i detta nu är att många hjärtan har vaknat på kort tid i er linjära tid. Himlen talar högaktande om er bedrifter för dessa är extraordinära och av sådan Gudomlig potential. Det ni har hjälp till att föra fram är den Kosmiska potenta Källan att leva bland er alla då den nu lever i era hjärtan genom den fulla inriktningen ni förordnar och lever i detta nu. Denna fulla inriktning kommer att föra fram många utbrott och förändringar genom de många manifestationsportalerna. Ni kan nu förklara er själva Kungar och Drottningar av ert land då ert Heliga land lovar stor potential som snart kommer att ske. Ni har verkligen markerat en linje inom er tid och rum som är en skatt för er alla. Denna skatt kallas Självmästerkap ~ den länge väntade gåvan till Mänskligheten att åter resa till dess kust.

Vad detta medför är att många, som del av ert kollektiva Ljusarbetarnätverk, började att forma grupper på det eviga planet och även på era egna Heliga länder på Jorden. Detta på den inre – och även på det yttre planet. Ni har nått ett genombrott vad gäller att höja ert medvetande på denna Jord liksom att skifta tidslinjerna från en gammal vibration till en helt ny tidslinje av möjligheter med stora proportioner.

Självmästerskapet kommer väl till pass när ni kommer att handgripligt få veta hur det är att så och ta fram era egna skapelser till manifest form av verklighet. Vad ni önskar och kommer att önska kommer ni att uppleva från och med nu då era intentioner har ökat i hastighet till nästa omedelbar manifestation. Era tidslinjer har gått från krig och separation till hopp och enhet, när ni alla tar era vingar och flyger tillsammans som En.

Ni kommer att gå i okända land för många hjärtan har talat att detta är er sanning i resonans och i verklighet. Och så kommer det VARA. Ni vågar nu ta de nödvändiga stegen för att göra detta till ert Himmelrike på Jorden och för att föra fram vad ni vill och kan erbjuda detta plan. Detta för att det som får er att blomstra är Kärleken hos det eviga Jaget och föryngringsprocessen.

Vi förstår att många av er fortfarande bearbetar inflödet av 8-8-8 Portalen vilket fortfarande rör sig genom många på er planet, ändå önskar vi redan att bearbeta vetskapen att ni är på säker mark nu och att inget verkligen kan skada er längre. Det kommer att ta mycket tid att verkligen inse alla steg ni har tagit så långt, som ett kollektivt gruppmedvetande liksom individuellt att ha klarat det så långt vid denna tid.

Nu måste alla sakta komma ner igen genom och inom ert eget medvetande föra att bevisa att det är så. Bara med hjärtat, kära ni, att ni redan har klarat det genom pärsen och att en vacker återfödelse har skett för er alla som det kollektiva medvetandet. Det är bara det att er personlighet inte är medveten om detta ännu och den är fortfarande intrasslad i ert livs drama.

Personligheten kommer att förändras drastiskt nu och den kommer att förstå vad ni försöker processa här och nu. Vårt meddelande är kodat med dessa ord av en anledning för att hjälpa er förstå hur långt ni har utvecklats för ni måste förstå kvoten av er egen tro och vad som verkligen är. Detta meddelande kommer därför att befria er från vad er personlighet verkligen tror sig se och byta ut det med den sanna hängivelsen att hjälpa er förstå det som redan har hänt i Himlen. Himlen är fullbordandet och den fullständiga inriktningen av ert Sanna Jag med Källans Kod ~ för ni är den eviga Flamman. Det är inte en plats vilken ni reser till, det är ett inre tillstånd av medvetande ni måste vibrera med, åter igen för att se dagsljuset av er Kosmiska natur. Allt är ett Lycksaligt tillstånd av transparens ~ den eviga ungdomen inom det eviga hjärtat.

Kosmiska koder bombarderar er planet vid denna tid och då och då träffar de ert Kroppsliga Tempels magnetiska fält som raketer. Åtminstone är det så det kan kännas ~ då ni utsätt för dess storm. Ni kan komma att upptäcka att särskilt er fysiska kropp och sinne/mentala kropp är under konstant press. Det beror på att information av Kosmisk natur utväxlas. De många utbrotten som ni upplever är Kosmiska knuffar till era upplevelser av ert flöde och den fortsatta expansionen. Känner ni er tunga när det gäller någon eller er själv? Eller har ni starka känslomässiga utbrott när det gäller en situation eller något i ert liv?! Förstå att dessa är en del av er Mänskliga konstruktion för att låta er processa de många sakerna och energierna som bombarderas rakt på er. Ni processar fortfarande genom känslor då det är er mänskliga erfarenhet som hjälper er att assimilera och processa vad ni har kommit på om er själva. Ni lär er genom erfarenhet och ni processar energier och information genom en myriad av känslor.

Det finns många färger i det och så tenderar ni att färga det själva och hålla fast vid vissa förväntningar. När dessa kommer att falla bort vid en viss punkt i ert liv kommer ni att finna att många saker lättare kan processas än tidigare. För ni låter utgången vara som den var tänkt. Ni påminner bara er själva att släppa tendensen att hålla fast vid saker, och i stället bara hålla fast vid vetskapen att allt är evigt och flödar som det är tänkt att Vara: särskilt skapat för er och av er.

Allt är Gudomligt syfte och är alltid Gudomlig intention.

Ni är Mästarvarelser på denna planet nu, låt detta sjunka in och gör detta också till er Jordliga verklighet. Bilda grupper, skapa i Enhet och gå ut i världen! Var era roller som ni är ämnade att vara från början och gå med huvudet högt. Stora förväntningar kommer att infrias och detta är den Gudomliga intentionens förväntningar. Ni inväntar ivrigt tiden som väntar och den tiden har kommit och anländer vid er kust på det fysiska planet.

Ni är de som gör det bästa av det och styr ratten för ni är verkligen de stora Mästarvarelserna många profetior har förebådat skulle återvända. Det finns en Mästare i varje Varelse, någonstans och överallt. Det är allt närvarande och evigt. Tiden är nu, kära hjärtan! Det är verkligen nu.

Vi Välsignar er från ert eviga plan och gemensamma hjärta

Vi är Plejaderna

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered  www.melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

www.meline.lafont.com

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...