Brendas blogg via Brenda Hoffman, 21 juni 2021

 

 

Brendas blogg via Brenda Hoffman

den 21 juni 2021

 

Kära Ni!

Fastän ert behov av att ha rätt är ett ämne som vi från Universumen tidigare har nuddat vid, så har de pågående energierna uppmuntrat vissa föregångare att gräva djupare ner i sitt 3D-varande.

Samtliga frågor – både gamla och nya – ska nu komma upp för att på nytt utvärderas och diskuteras. Ändå så har en del av er fortsatt med era 3D-övertygelser i ert nya liv.

Det finns inget rätt eller fel – endast vad ni behöver i varje ögonblick. Andra som har en annan åsikt kan befinna sig i en annan fas, eller hjälper er att uppmärksamma era nya behov.

Ibland kan ni inte förnimma era behov utan en knuff från någon med en motsatt, eller till och med en liknande åsikt. Har ni någonsin känt behovet av att få uppleva något tills ni fick det och sedan insåg att detta inte var den ni är eller vad ni önskar vara? Så är det nu. Många av er längtar intensivt efter något ni tror att ni vill ha, på grund av vad de som har en motsatt åsikt gör. Sådana drömmar är en reaktion i stället för ett nytt agerande. ”Vi alla behöver göra det här för att bestrida detta förfärliga agerande.”

Fastän ni kanske känner det som att ni vill vara en del av denna bestridande handling, vänligen stanna upp ett ögonblick för att säkerställa att det stämmer. I det nuvarande kaoset så finns det sannolikt många frågor som oroar er. Inte för att dessa frågor är er nya grej, utan för att ni vill ha en kärleksfull värld. Det som nu visas upp förefaller ofta vara det motsatta till denna önskan.

Du är en unik varelse med unika behov. Du är inte längre en världsfrälsare. Denna fas fullbordades när du hjälpte till med att skifta Jorden från 3D till 5D och bortom.

Du är nu en personlig frälsare – för dig själv.

Så granska på nytt dina nuvarande behov för att avgöra ifall vad du starkt längtar efter kommer från din inre varelse eller ifall det blott är en fortsättning på 3D-borden. För har du inte alltid längtat efter fred på Jorden, inklusive alla de element som behövs för att detta ska ske?

Fastän du kanske önskar hjälpa till med att skapa fred på Jorden, så är en sådan dröm endast effektiv om du initierar fred inom dig själv. Du är inte längre en vårdnadshavare för någon annan än dig själv.

För under de eoner som du har vistats på Jorden, så var du själv den mest sannolika personen du ignorerade, inte litade på, eller inte ens gillade. Rollen för den nya du är mycket större än vad du inser. För om du och miljoner andra lyssnar till era inre röster, så kommer det att finnas mer fred på Jorden än vad ni nu kan föreställa er.

Rädsla är endast möjlig ifall du inte har tillit till, eller inte tycker om dig själv. Så den första uppgiften för ditt nya du är att lyssna till ditt hjärta. Inte till dina rädslor. Inte till det som andra vill, eller vad du tror att de behöver, utan till ditt hjärta. Ditt hjärta, din inre röst, leder dig inte vilse.

Tills du lyssnar till din inre varelse, så kommer du att leva i rädsla, till och med i ilska, gällande hur hemsk Jorden är för den här personen, det där landet eller den där gruppen.

Din inre röst är din nya röst för resonemang.

Din logik och ditt intellekt är endast lika korrekta som dina studier eller personliga upplevelser av rädsla. Logik och intellekt är begränsade till vad du och andra har upplevt medan ni har vistats på Jorden och hur dessa upplevelser delades mellan er.

Din inre röst är din Universella kunskap plus alla relaterade upplevelser. Den är bredare, djupare och inte rädslobaserad, för dessa Universella element består av kärlek.

Naturligtvis låter det här sista påståendet som en aning ’hokus-pokus’. Men du vet att din inre röst är mycket klokare och mer personlig än vad som någonsin har gällt för din jordiska logik.

Hela din jordiska logik är baserad på rädsla. ”Om jag gör det här, så kommer inte det där att hända.” Din inre röst består av kärlek. ”Om jag gör det här, så kommer jag att öka på, eller fullborda min personliga roll med att hjälpa till med skiftet från rädsla till kärlek.”

Det är dags för er att lyssna till er inre röst, inte för att ni måste, utan för att genom att ni gör det, så skiftar ni från rädsla till kärlek.

3D-versionen är att skiften endast sker en masse. Och eftersom det aldrig har funnits en global samsyn hos jordvarelserna, så infrias aldrig hoppet om en fredlig och kärleksfull Jord. Så rollen för denna nya Jord som ni nu ledsagar in, handlar om att förändra er själva och genom att ni gör det, så gör ni mer för gruppens samsyn än någon annan rörelse, politiskt parti eller diskussion som någonsin har skapats i 3D.

3D handlade om prat och hoppet om att andra upplevde samma sensationer som du. Och bakom varje handling fanns en subtil undran ifall andra i denna grupp talade sanning, eller var lika engagerade som du var.

Nu när miljontals börjar lyssna till sin inre röst, så kommer sanningen eller engagemanget inte att bli ett bekymmer. För när uppvaknade gruppdeltagare inte länge är intresserade, så kommer de att gå vidare. Precis som att du kanske fladdrar från det ena intresset till det andra, baserat på din inre röst av korrekthet, i stället för ekonomiska behov eller popularitet.

Därför kommer samhällsgrupper som består av likasinnade människor att bildas tills fred på Jorden är en självklarhet. Inte för att en grupp har tagit beslutet att detta ska gälla, utan på grund av att tävlande, en makt som är riktad utifrån, samt girighet inte kommer att vara intressant för dem som deltar. Och de som vill uppleva dessa 3D-sensationer som nämndes tidigare, kommer att hitta andra likasinnade.

Inser ni hur obekväm en 3D-människa skulle känna sig i ett samhälle utan rädsla eller maktkamper?

Ni är nya varelser i en ny värld som håller på att lära er att följa er inre röst av kärlek, i stället för er 3D-röst av rädsla som riktas utifrån. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. Or subscribe via WordPress.com.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...