Brendas Blogg via Brenda Hoffman 15 juli, 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

15 juli, 2016

Kära Ni!

Ni har börjat känna, se och förnimma tunna solstrålar genom de massiva moln, som i eoner har försvagat ert ljus.

Vissa av er har ännu inte upptäckt sina nya jag, men ni kommer att göra det, för nu är det dags att få göra så.

Ni tänker: bara för att vi talar om det för er, så kommer det inte att bli så. Det är samma metod som har använts för att mystifiera och täcka över era strålande jag, som i eoner har hållits gömda på jorden. Vi håller med i den tanken. Samtidigt önskar vi att ni ska uppmärksamma era förändringar.

Ni har befunnit er i fängelse så länge, att ni inte förstår att dörren är öppen och ni är fria att ge er av.

Ni håller på att bli rätt skickliga på att säga ’Nej’ när ni inte känner för att göra eller vara något. Ni söker er till glädje och förväntar er den till fullo. Er ilska beror inte på att ni skulle vara insnärjda i rädsla, utan för att er glädje inte är mer bestående eller djupare. Det är koncept som ni för några månader sedan inte skulle ha funderat över.

Nu är det så att er ilska har växlat från rädsla, till inte tillräckligt stor glädje. Det är en definitiv indikation på att ni är nya varelser, jämfört med vad som var fallet för endast några månader sedan.

Naturligtvis lägger ni märke till rädsla och kaos överallt på jordklotet. Naturligtvis blir ni exponerade till haranger i media och rädslobaserade program. Skillnaden är att sådana program gör er arga, inte rädda. Ni blir arga över att andra inte fattar den Nya Jordens koncept och glädje. Att andra verkar bära skygglappar. Att andra fortsätter leva sina liv i rädsla.

Att veta att ni är arga, gör er upprörda. För en verkligt kärleksfull person skulle tillåta andra att känna vad de vill. Åh, sådana tankar innebär att ni fortsätter att klandra er själva för att ni inte ögonblickligen blir perfekta.

Ni håller på att utvecklas, ni håller inte på att göra om er. Evolutionen är en process – av vilken ni befinner er i mitten. Att göra om någon betyder för det mesta att det sker omedelbart, eller mycket snabbare än vad en process kan göra.

Vänligen förstå att om de av er som befinner i förgrunden hade gjort om er när ni först påbörjade er transition för flera månader eller år sedan, så skulle ni ha varit så mycket utanför normen att andra inte hade kunnat tro på dessa möjligheter. Ni skulle ha polariserat jorden i två olika grupper, i motsats till allt som ni försökte skapa. Plus att era fysiska kroppar inte skulle ha kunnat utstå en omedelbar övergång. Därför är er transition en process.

I denna process har ni skiftat från ett jordiskt liv där ni har förväntat er rädsla och smärta, till en ilska över att er glädje inte är djupare och tydligare. Ni är definitivt annorlunda jordiska varelser.

Fastän ni dramatiskt och ständigt i era ögon har skiftat, fortsätter ni klandra er själva för att ni inte har gjort eller varit nog. Ni har, och ni är det.

Förstår ni hur långt ni i en handvändning har skiftat? Från pågående rädsla till en förväntan om glädje? Från tungsinta varelser bärande på så många bitar av det förgångna samt nuvarande livsrädslor, att ni inte förmådde vara de varelser som ni har kapacitet till, till strålande fyrar som andra lägger märke till och söker efterlikna?

Den bit som är svårast för er att acceptera, till och med på detta stadium, är att ni verkligen är starka ljus. Ni känner ilska eller rädsla i några ögonblick och förväntar er att det under denna livstid hör till livet på jorden. Men ni förbiser hur flytande den rädslan eller ilskan är, jämfört med ert sökande efter och er förväntan gällande glädje.

Stämmer det inte att en stor del av er ilska nu beror på att ni inte har lyckats skapa det ni önskade skapa – antingen personligt eller globalt? Att ni fortfarande inte – bara i er tankevärld – är Universella varelser? Att ni har arbetat så flitigt bara för att få känna att ni inte har gjort några framsteg?

Förstår ni, att ens ställa dessa frågor och att ha dessa tankar, som ni en gång höll som heliga övertygelser, bara är en liten indikation på er personliga utveckling? Och att ni nu lägger märke till när ni gör något som ni inte önskar, i stället för att bara acceptera att livet är sådant? Ni är mycket annorlunda jämfört med vad ni nu kan inse eller uppfatta. En skillnad som ger bränsle till ert behov av att skapa glädje i alla former.

Er ilska mot er själva är malplacerad. Men det kommer inom en mycket kort tid att skifta. Den huvudsakliga pusselbiten för er att begripa och att agera utefter, är att ni ska förvänta er glädje – den mest uppenbara indikatorn på att ni håller på att utvecklas till era nya jag i den Nya Jorden.

Gräm er inte över er brist på ögonblickliga skapelser av glädje. De kommer. För tillfället: Lov och pris till det faktum att det gör er arga att ni inte kan skapa dem. Hur glädjefyllt är inte det! Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...