Brendas blogg

Brenda´s Blogg

30 augusti 2014 Kanal: Brenda Hoffman

 

Mina Kära, Ni har avslutat en extremt lång resa för att bli ert nya väsen – oavsett om det tagit månader eller decennier. Denna resa bestod av- som ni vet – att se över smärtan av detta och andra jordeliv. Några av er manifesterade smärtan till fysiska sjukdomar, andra av er behöll dessa känslor i ert känslomässiga eller andliga varande. Men ni har alla omprövat, vad och varför, tills ni kände att ni  omöjligen kunde uthärda mer. Och ändå gjorde/gör ni det. Ert nya jag kommer vagt ihåg dessa smärtor, men är inte längre engagerade i vad som hände i 3D världen.

Ni är så redo att flyga in i ert nya liv. Ändå tror ni inte att ni gör det. Ni känner er som om ni har varit i detta stationära läge för alltid – ungefär som ni kände om er smärtperiod. Även om det inte är sant, så förändras inte era känslor av tristess eller ointresse för aktiviteter som en gång var spännande. Ni fortsätter att röra er snabbt in i ert fullt nya varande. Det är bara det att gårdagens mätningar inte längre gäller. Ni kan inte konstatera detta skifte fysiskt eller kanske inte ens känslomässigt – men ni växer lika säkert som ni gjorde i tonåren.

Minns ni, hur ni som tonåringar önskade att ni skulle uppnå en viss längd eller få färdigheter i det ena eller andra området – och som ni sedan fick?  Sådant händer nu. Ert inre väsen – inklusive ert fysiska varande – skiftar snabbt på ett sätt ni inte kan föreställa er eller ens fullt ut förstå. Det enda mätbara som ni kanske upplever just nu är att ni ändrar perspektiv om personliga och världsliga händelser. Kanske var ni en gång oroliga för att världshändelser skulle innebära smärta för er eller de ni älskar.

Sedan en dag, ville ni inte längre stödja globala rädslor. Eller, era fysiska problem driver er inte längre till skräck som de en gång gjorde. Eller någon som ni tidigare önskade ha nära band till, har inte längre samma makt över er. Allt är indikatorer på att ni går från smärta till glädje – mycket snabbare än ni inser. De av er som hävdar att inget har hänt eller händer nu inom ert varande, ska veta att ni skulle inte vara intresserade av detta material eller andra material om nya jorden, om det var sant.

Eller så kanske ni tror att ni är förutbestämda till smärta – oavsett om det är fysiskt eller känslomässigt. Även om ni får en gnista av hopp från olika nyheter eller läror om nya jorden, verkar dessa material inte ändra ert liv på något sätt. Tillåt er själva att förvänta er ett liv i glädje. Ni skulle inte vara intresserade av något material gällande nya jorden om ni vore en del av de 25% som vill fortsätta ett liv i smärta. Det finns inte längre ett krav på att visa er rädsla, ego, stolthet eller rikedom – allt är 3D. Istället existerar endast uppmaningen att gnistra i er glädjefyllda strålglans för alla att känna och se. Kanske verkar den sista tanken vara motsatsen till vad ni lärt er gällande att visa  er glädje – inklusive rikedomarna av, på eller i jorden. Det finns en stor skillnad mellan att vilja vara rikare än andra eller att låta er själva att vara ekonomiskt bekväma så att ni kan fokusera på ert inre välbefinnande.

Om ni vill ha ekonomiskt överflöd att överträffa någon, är er önskan 3D. Om ni vill ha ekonomiskt överflöd för att ge mer energi för att upptäcka er själva, är er dröm av nya jorden. En del av ny jords glädje ger er friheten att vara –och att inte behöva oroa sig för räkningar eller att ha tillräckligt med mat att äta. De yttre riktade rädslorna återger endast gårdagens rädsla. Er glädje är inte möjligt förrän era grundläggande behov är bekvämt tillgängliga. Och så är det, att detta är en del av den nya jordens livsglädje.

Många av er är fortfarande oroliga för att svälta eller över sjuka personer överallt på hela jorden. Låt alla jordentiteter, inklusive er själva, att utvecklas som ni vill utvecklas. Alla är inte intresserade av att föda jordens entiteter, precis som alla inte drömmer om att bli en dietist eller skapa ett datorprogram. Sådant händer då ni låter era drömmar och alla drömmar att utvecklas – även glädjen i att veta att varken ni eller någon annan behöver oroa sig för tak över huvudet, mat eller ekonomi.

Det är glädjen av den nya jorden. Alla ni av den nya jorden, har friheten att följa era drömmar, inklusive det överflöd av livet, som gör det möjligt för er att göra det. Kan ni leva i glädje om ni ständigt ser hur era nya jordbröder och systrar dör i brist på mat eller tak över huvudet? Kanske var det möjligt i er 3D-värld, men definitivt inte i nya jorden. Men sedan, får tanken på att flytta till någon plats i världen för att se till att alla är friska, er att känna entusiasm eller känns det tråkigt och tungt? Det är skillnaden mellan 3D och nya jorden. Ni skiftar enligt era inre direktiv av glädje.

Så det är. Amen

Översättning: Helene Alexandersson www.st-germain.se

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s free blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her subscribe and blog page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright © 2009-2014, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

You may also like...