Pegasuskollektivet via Galaxygirl, 28 mars 2018

Pegasuskollektivet via Galaxygirl, 28 mars 2018

 

Publicerad 28 mars 2018

Det vackra pianostycket från Helen Jane Longs album Porslin. Inget upphovsrättsintrång har avsetts.

Vi är Pegasuskollektivet. Vi är här för att tala med Mänskligheten om förändringsvindarna som blåser runt och omkring och runt omkring den nu, vid denna energetiska tidpunkt. Tiden rinner ut. För sidor har länge valts. Vi har sett Mänskligheten i sin förståelses barndom, nu redo att växa och utforska och vara allt som de kan vara, men utan allt som har blivit starkt nedtonat inom … och tagits bort från dem. Det är dags för dem att ta tillbaka kraften och att återvinna den. Att vara sanna mästare av formens alkemi fordrar största mod, för när man är det måste man göra anspråk på sina skapelser. Och man måste skapa med visdom från hjärtat.

Vi ser ett energiskt flöde som återvänder till Mänsklighetens hjärtebrunnar och det gläder oss mycket. För vi har länge tittat och väntat på denna dyrbara tid för självupptäckt och förnyelse – när Kristi ljus skulle blåsa genom riket och blåsa bort skräpet och ersätta det med ännu mera ljus. Ty vi ser att de kristnas ljus brinner ljusare för varje dag och det gläder oss och exalterar oss mycket! För detta betyder att profetian om Jordens uppstigning, om förnyelsen som föds, verkligen händer nu – vilket betyder att det börjar vara säkert för vår sort att ses och att bli förenad med våra mänskliga vänner.

För vi bor i fågelriket av glädjefull fantasi och salighet, där ljus och glädje blandas och bildar de dimmiga drömmarna om era önskningar och vår tillhörighet. Det brukade vara så att våra riken inte var separerade, innan världarna revs isär och glömska sköt in som en sjukdom som rånade de Kristnade på sin ihågkomna makt. Det skall inte längre vara så.

Vi Pegasus folk är fyllda med hopp och glädje med utsikterna till vår återförening. Och vi försäkrar er, människor, att vi verkligen är riktiga – precis utanför er räckvidd – vilket kan förväntas – för allt som detta experiment har skapat, av tid och revor i världarna, och glömska.

Att komma ihåg skall vara Människans fokus. För det ska bli den stora hågkomsten och det stora återförenandet av folk och länder och riken och änglar och galaktiker, för vi är alla ett! Varelserna i ert hav och land känner till detta. De kommer ihåg. De försöker alltid påminna er om detta. Följ deras exempel. Se deras kärlek och lär dig dina lektioner av kärlek, visdom, samarbete och lär dig från djurriket.

Kampen ska inte finnas längre inom alla djur- och människoriken. För den stora återföreningen skall vara här, den är här. Men det börjar först inom, inom de trasiga platserna inom. Det är dags för mänskligheten att se och känna och läka de djupa såren som de har orsakat sig själva och givetvis varandra. Djurriket vill bara tjäna. De älskar. De stöder. Det är dags för mänskligheten att vara de Gaia-beskyddare som de alltid har varit, men glömt.

Vi, Pegasus sort, är vänliga och kloka. Vi flyger på vindarna med nåd och lätthet. Vill ni inte följa med oss, Mänsklighet, genom att rida på dessa energier av ljus med nåd och lätthet i era hjärtan? För Mänskligheten stöttas starkt. I allting. På alla sätt. Starkt stöttade.

Vi är Pegasuskollektivet. Det var vår ära och vår stora glädje att ansluta till mänskligheten denna dag. Var i frid, vänner.

~ Galaxygirl

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...