Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 25 januari

Bild t Michaels text

Brendas Blogg, 25 januari 2016

Via Brenda Hoffman

Jorden håller på att ställa om sig till den kärleksfulla planet den alltid var tänkt att vara. Mikro påverkar makro, så när ni ställer om er till kärlek, så gör Jorden det också. Precis som ni måste rensa er för att hitta kärlek inom er själva, så måste också Jorden rensa sig för att öppna sin centrala kärna av kärlek.

Jorden har översköljts av en tjock vägg av rädsla och ilska i eoner och samlat på sig människors dåliga energier, i vetskap om att väggen måste krackelera till slut. Resultatet har blivit nya vädermönster, jordbävningar och kaos överallt. En spegling av det som händer med mänskligheten. Jorden vrider och vänder sig för att bryta ner den tjocka väggen av rädsla och ilska.

För dem av er som observerar eller är en del av Jordens omvälvning känns det som om allt är kaos. Det är inte sant. I ställer är Jordens vridning och vändning en rensning och rening så att den bekvämt kan höja sig till femte dimensionen.

Många är bekymrade över den globala uppvärmningen. Det är så eftersom ni äntligen har insett att ni inte längre vill begränsa/kontrollera Jorden, ni vill leva på Jorden i fred. Ni har börjat förstå att ni inte är större eller bättre än Jorden – snarare en jämlike med en mycket annorlunda roll att fylla.

Förr i tiden försökte mänskligheten kontrollera naturliga jordmönster – alltifrån regn till jordbävningar. När det inte fungerade som planerat eller i önskad grad, beslutade sig mänskligheten för att förneka och ignorera den.

Så det gäller för mänskligheten att inse att Jorden är ett makrokosmos av mänskligheten och ett mikrokosmos av etern. Etern är ett mikrokosmos av allt som är och så vidare. Allt är sammankopplat, så att ogilla en viss blomma eller någon annan del av Jorden är att ogilla Jorden. Och att ogilla Jorden är att ogilla er själva, för ni två är Ett – två delar av en och samma Enhet.

Mänskligheten erkänner äntligen den glädje och kärlek till Jorden som har förnekats den i eoner. Naturligtvis fanns det många som erkände Jordens skönhet, men majoriteten gjorde det inte. Det fanns alltid ett behov av att utmana och kontrollera den. Ni erkänner äntligen att ni är ett med Jorden och därmed ett med kosmos.

Först måste ni älska er själva och sedan, om ni har tillräckligt med inre kraft, älska varandra, naturen och djuren. Ni är alla sammankopplade. Ni kommer att vilja göra det innan börjar ert nästa stora äventyr i etern/kosmos. För en del av er jordiska dröm är vetskapen om att Jorden är en del av er – er hemmabas så att säga.

Många av er tänker på Jorden som mer av en språngbräda än en hemmabas. Det kommer också att förändras. Varför skulle ni vilja skapa en jordisk dröm om ni känner motvilja mot lokaliseringen av den drömmen? Allt knyts samman till ett fantastiskt paket.

Inte nog med att ni skapar er dröm om Jorden – trots att ni kunde skapa den drömmen var som helst i kosmos – ni gör det för att ni är jordiska i denna livstid, ni är inte kosmiska.

I nästa fas kommer ni att besöka olika delar av kosmos. Ni kommer att experimentera med era förmågor i denna livstid. Ni kommer att dra undan slöjan som har begränsat er till 3D i eoner av liv. Ni kommer att göra det som jordiska människor, inte som varelser från Orion eller Plejaderna eller någon annan planet.

Det är lite annorlunda mot vad som är sant för dem av er som följer i era jordiska förfäders fotspår. Ni upptäcker deras historia, deras glädje, ångest och andra emotionella upplevelser de hade i sina liv – men ni är inte era förfäder.

Ni börjar förstå vad Jorden känner även om ni inte alltid vet att det är så. Tillåt er själva att flöda med dessa känslor medan ni och Jorden läker i denna fantastiska fas, i vilken ni till fullo kräver er födslorätt i denna livstid. Så får det bli. Amen.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st.germain.se

 

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

You may also like...