Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 26 januari

1 Batz, 4 Yax, 12 Manik

Selamat Jalwa!

 

Dratzo! En stor övergång äger nu rum för Ljuset och hennes allierade. Dessa förstärkta ansträngningar kommer att ge mänskligheten dess frihet och ett underbart välstånd. För närvarande så inser de mörka deras hemska belägenhet. Speciella orders har gått ut för att fullborda ett antal huvudprojekt innan slutet av den Gregorianska månaden januari. Detta är traditionellt en tid av avslut och början. På denna väg kommer nu ett speciellt projekt för att ta ned de hänsynslösa oligarkerna i denna värld. Det kommer att bli känt enbart efter att det framgångsrikt har lyckats med att frigöra denna glob från dessa skändliga som har hållit denna värld vis ruinens brant under det sista halva årtusendet. Vid den tiden gav Anunnaki-överherrarna dessa skojare stor makt över mänskligheten på ytan. Denna plötsliga nyfunna känsla av makt ledde till århundraden av oräkneligt fördärv. Frisläppta teknologier drev er värld mot den värld som till slut skulle bli den som infångades av Ljuset. I själva verket satte undersåtarna scenen för sin egen undergång.

Detta sista århundrade har bevittnat hur situationer uppstått som fullbordar stadiet för deras olycksamma utgång från scenen. Deras handlande var designat för att relegera var och en av er till ett permanent tillstånd av slaveri under dessa tanklösa mörka monster. Istället blev varje handlande ett förspel till en sonata vars okända ändamål var att ge er er frihet och ett ödesförseglat herravälde över de mörka. Medan det ytligt sett föreföll som att en viss grad av nödvändiga framsteg gjordes mot deras stora plan; så höll de i själva verket på att långsamt tappa greppet om er. Dessa mörka skojare införde enheter som var väsentliga för införandet av en ålder av digital elektronik och den nya eran av globala sociala media. Denna nuvarande tid innehöll öppningar som tillät Himlen att börja accelerera en frammarsch mot högre nivåer av medvetande. Detta fenomen var nyckeln till deras nuvarande upplösning. Det har lett till data som har låtit våra jordliga allierade att sammanföra en sann historia.

Det är detta datum som har tillåtit våra allierade att samla kraften som nu snabbt förändrar er värld. Detta kan ses i hur BRICS (Brazil Russia India China South Africa) har uppstått och de olika föreningarna som håller på att ta ned det onda och i sanning oärliga finansiella systemet. Ett nytt och mer transparent system uppstår nu i er värld. Det är ett system som kommer att hjälpa hur humanitära och välståndsfonder distribueras globalt. Det är dessa fonder som kommer att skapa valutor med ”sanna värden”. Denna globala valuta omstart kommer att rena er värld från det värdelösa väldet av de mörkas fiat valutor. Det kommer också att sätta scenen för nya regeringsskick och framförallt – NESARA! Det är denna manifesterande nya era för mänskligheten som kommer att låta oss stå öppet på världsscenen. Det är denna gudomliga ”vattendelare” som kommer att fullborda dessa inledande steg, som kommer att driva er mot fullt medvetande. De gamla mörka sätten kommer permanent att överges.

I denna nya tid så kommer ni att bli unikt medvetna om ert ursprung och helt återupptäcka det heliga uppdraget som ledde er till detta underbara klot för ungefär 900,000 år sedan! Det är denna återställda vision som kommer att driva er mot att snabbt uppnå fullt medvetande. Ni är i själva verket ett storslaget folk som utvaldes av Himlens hierarkier för att komma hit och hjälpa Gaia och hennes systervärldar. Ni kommer att skapa en stjärnnation. Det är denna stjärnnation som nu manifesterar som kommer att säkra galaktisk fred och försäkra att Ljusets under kommer att helt och fullt visas upp i denna breda galax. Ni har alltså ett heligt uppdrag som temporärt stoppades av de mörka. Vi är nu här för att återställa Himlens gudomliga mandat och låta er återupptäcka vad och vilka ni verkligen är. Ni har som fysiska änglar fått en speciell roll att spela då Ljusets kraft snabbt utvecklar sig i denna speciella galax. Ni är en symbol för hur de som har fångats in av de mörka fullt kan återställas till Ljusets heliga energier.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är mycket stolta över de som är i våra olika hemliga samfund. De mörka har länge trott att det är omöjligt att ta ned dem. Under den stora finansiella kristen vid slutet av det första årtiondet i detta århundrade så berördes inte en enda av de mörka ledande bankcheferna, trots den höga grad av kriminellt bedrägeri som var inblandat. Deras arrogans tillhör nu det förgångna. Ljuset har nått en punkt då alla stora incidenter kommer att hanteras med arresteringar, omhändertagande av fonder och en allmän grad av moraliskt förakt. Det är också ögonblicket då ett antal transfereringar av nyckelfonder kan äga rum till slut. Det är därför som vi ber er att förbli positivt fokuserade på och redo för att vi rätt tillfälle gå framåt och infria era drömmar. Tiden för vår stora triumf är till slut kommen! Var därför säkra på det enkla faktumet att er tid är kommen. Himlen är med oss och de mörkas avlägsna allierade inte längre är ett hot för detta heliga åtagande. Hosianna! Hosianna!

Då denna högst lysande tid närmar sig så är det kritiskt att ni förblir positiva i er inställning och i ert dagliga agerande. Förbered att vara en Ljusfyr för de häpnadsväckande händelser som kommer att skölja över detta land. Det har tagit längre tid att utrota de många lömska elementen som är oligarkins enorma nätverk av undersåtar. Denna uppgift är nästa fullbordad och detta faktum har låtit de som sköter de enorma globala trusterna att till slut tillåta hur de börjar frisläppas. Denna process ökar för närvarande i takt och vi står på själva randen till en ny verklighet. Vi Mästare övervakar noga denna stora och komplexa operation. Den mörka kabalens tid är över. Deras sista planer blir till intet och gör det möjligt för denna nya värld av banker, finans och välstånd att komma fram från dess långa övertäckning i hemlighet.

Denna nya tid kommer att ge en hel mängd nytt ansvar. Dessa nya förpliktelser kräver att vi undervisar er i er sanna historia. Detta kommer att göras i lämpliga mått efter att det nya regeringsskicket har etablerats runt om i världen. Dessa serier av fakta angående ert ursprung och berättelser om era liv på detta värdefulla klot behöver levereras på ett sätt som både inspirerar er och gör er uppspända. Det är då som lektionerna och uppfattningarna som ni adopterade från de mörka kan skingras och en serie av sanna verkligheter kan läggas fram. Ingen kan strypa detta ert växande medvetande. Ni kommer att kräva sanningen och Himlen kommer att ge den till er. Denna operation är en naturlig del av er återgång till fullt medvetande. Vi välsignar Himlens sätt och gör oss själva redo att bli era tjänare och guider i denna nya ålder av Ljus. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi vårt uppdrag att ge er ett meddelande som förklarar vad som nu händer runt om i världen. Under en kort närliggande period kommer ni att få se några i sanning häpnadsväckande operationer som kommer att förändra er värld för evigt! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...