Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 27 maj

Bild t Michaels text

Kära Ni,

Även om ni har en vision om en värld i glädje och fred blir ni dagligen påminda om ångesten som upplevs och visas av så många. Var finns glädjen? Var finns freden?

Så är det, ni är tillräckligt upprörda med att allmänheten visar upp raseri, att ni skiftar delar av ert liv och varande. Så klart önskar ni samma sak för alla dem i er värld. Men det är inte så detta skifte sker. För det är verkligen så att om en gudslik figur visade sig nu på himlen över hela klotet, skulle dispyter uppstå om vem guden representerar och betydelsen av den guden.

Världen som helhet är inte redo för en sammanhängande rörelse mot fred och glädje.

Ett sådant uttalande gör er arga för ni är trötta på att tänka att allt är bra när det inte alls verkar bra. Era grannar och vänner har olika koncept på vad glädje innebär för dem. Era lärare och anställda pressar er att tjäna på sätt som inte känns rätt för er nu även om liknande handlingar kändes rätt för bara dagar eller månader sedan.

Ni förändras – era tankar, filosofier, handlingar och trosuppfattningar. Och ni vill att alla ska göra detsamma. För, verkligen, ni har rätt, och de har fel. Vilket inte är så stor skillnad mot vad som deklarerats under jordens eoner.

Ni har rätt inom er. Men den korrektheten expanderar inte utanför er.

Så är den svåra punkten för er vid denna tid. Vem vill inte leva i fred och glädje? Även om den största majoriteten av mänskligheten vill detta, sammanfaller deras uppfattning om hur man kommer dit till freden och glädjen, inte nödvändigtvis med er.

Att känna att någon har fel, vad det än gäller, indikerar att ni håller kvar lite av 3D-trossystemet som hållits av alla under eoner.

Nu tänker ni att vi inte har rätt att berätta för er hur ni ska känna eller agera. Att ni har rätt och så många andra har fel. Att deras riktning handlar om rädsla och er är glädje och frihet.

Inga försöker skapa ett hemskt liv för sig själva. Alla för det bästa de kan med resurserna de har. Så är det att även om ni försöker närma er denna allomfattande övergång med kärlek i ert hjärta, är det ni säger, känner och era handlingar diktatoriska.

Om det senaste påståendet gjorde er arga eller det minsta obekväma, gör ni verkligen anspråk på att andras frihet är er heliga rättighet.

Nu klagar ni över att om alla går framåt i deras takt kommer denna övergång inte hända under er livstid. Det betyder att allt ni har åstadkommit hittills är för intet – att ni inte kommer få uppleva denna övergång.

Men att ta bort friheten för andra att utforska sina intressen, sina behov är inte någon skillnad mot vad som har skett under eoner av 3D på jorden. Det är dualitet som göms i ‘riktigheten’ i era tankar – och viktigare, ni behöver känna att alla är en del av denna övergång spå fort som möjligt.

Ni vill ha ett snabbmatsresultat för en långsiktig process.

Vi säger inte att ni inte kommer vara en del av denna Nya Jord i denna livstid. Bara att er snabba förändringshastighet inte kan likställas med förändringshastigheten hos dem som just vaknat eller dem som inte vill vakna vid denna tid.

Precis som ni inte kan berätta för någon vem de ska gifta sig med eller hur de ska rösta, kian ni inte berätta för andra hur de måste uppföra sig eller fungera bara för att den känner att ni vet bättre eller är visare.

Kanske är ni visare. Men ni är på en annan plats än de kan loka lite se ert direktiv som ni kan förstå varför de inte kan se det eller önskar uppleva det.

Även om denna övergång sker mycket snabbare än ni eller vi förutsåg, är den fortfarande draperad i friheten att vara. Bara för att ni vill ha en snabbmatsövergångsupplevelse betyder inte att andra vill ha det.

Er roll, och enda roll. Vid denna tid, är att älska er själva så mycket att ni skapar en unik väg. Alla andra handlingar faller på plats därefter – utan att pressa på och stressa.

Ni hör rädslan och ilskan som visas av era medier och vänner. Och är bekymrade att om ni inte pressar på er kandidat eller filosofi kommer alla vara förlorade i andras rädsla eller vredesutbrott.

Var inte bekymrade över andra. Ni är inte frälsaren i något avseende. Ni är en stråle, en ledare och en rekognosceringsmästare för dem som vill följa. Men det är inte er roll att pusha andra på plats. Inte heller är det er roll att tvinga andra att tänka, tro eller fungera som ni gör.

Ni tror att om ni ger någon ni bryr er om den rätta pushen, kommer de att upplysas med en plötslig insikt om denna övergång – eller rättare sagt – hur rätt ert sätt att ta er an denna övergång, är.

Ni är ni. De är sig själva. Den enda bisektrisen (tudelaren) av de två entiteterna, om ni vill, är er stråle av ljus. Inget mer. Eller inget mindre än att bara vara er själva och låta andra vara det samma. Låt det vara så. Amen.

Kära Ni,

Även om ni har en vision om en värld i glädje och fred blir ni dagligen påminda om ångesten som upplevs och visas av så många. Var finns glädjen? Var finns freden?

Så är det, ni är tillräckligt upprörda med att allmänheten visar upp raseri, att ni skiftar delar av ert liv och varande. Så klart önskar ni samma sak för alla dem i er värld. Men det är inte så detta skifte sker. För det är verkligen så att om en gudslik figur visade sig nu på himlen över hela klotet, skulle dispyter uppstå om vem guden representerar och betydelsen av den guden.

Världen som helhet är inte redo för en sammanhängande rörelse mot fred och glädje.

Ett sådant uttalande gör er arga för ni är trötta på att tänka att allt är bra när det inte alls verkar bra. Era grannar och vänner har olika koncept på vad glädje innebär för dem. Era lärare och anställda pressar er att tjäna på sätt som inte könns rätt för er nu även om liknande handlingar kändes rätt för bara dagar eller månader sedan.

Ni förändras – era tankar, filosofier, handlingar och trosuppfattningar. Och ni vill att alla ska göra detsamma. För, verkligen, ni har rätt, och de har fel. Vilket inte är sådan skullnad mot vad som deklarerats under jordens eoner.

Ni har rätt inom er. Men den korrektheten expanderar inte utanför er.

Så är den svåra punkten för er vid denna tid. Vem vill inte leva i fred och glädje? Även om den största majoriteten av mänskligheten vill detta, sammanfaller deras uppfattning om hur man kommer dit till freden och glädjen, inte nödvändigtvis med er.

Att känna att någon har fel, vad det än gäller, indikerar att ni håller kvar lite av 3D-trossystemet som hållits av alla under eoner.

Nu tänker ni att vi inte har rätt att berätta för er hur ni ska känna eller agera. Att ni har rätt och så många andra har fel. Att deras riktning handlar om rädsla och er är glädje och frihet.

Inga försöker skapa ett hemskt liv för sig själva. Alla för det bästa de kan med resurserna de har. Så äår det att även om ni försöker närma er denna allomfattande övergång med kärlek i ert hjärta, är det ni säger, känner och era handlingar diktatoriska.

Om det senaste påståendet gjorde er arga eller det minsta okomfortabla, gör ni verkligen anspråk på att andras frihet är er heliga rättighet.

Nu klagar ni över att om alla går framåt i deras takt kommer denna övergång inte hända under er livstid. Det betyder att allt ni har åstadkommit hittills är för intet – att ni inte kommer få uppleva denna övergång.

Men att ta bort friheten för andra att utforska sina intressen, sina behov är inte någon skillnad mot vad som har skett under eoner av 3D på jorden. Det är dualitet som göms i ‘riktigheten’ i era tankar – och viktigare, ni behöver känna att alla är en del av denna övergång spå fort som möjligt.

Ni vill ha ett snabbmatsresultat för en långsiktig process.

Vi säger inte att ni inte kommer vara en del av denna Nya Jord i denna livstid. Bara att er snabba förändringshastighet inte kan likställas med förändringshastigheten hos dem som just vaknat eller dem som inte vill vakna vid denna tid.

Precis som ni inte kan berätta för någon vem de ska gifta sig med eller hur de ska rösta, kian ni inte berätta för andra hur de måste uppföra sig eller fungera bara för att den känner att ni vet bättre eller är visare.

Kanske är ni visare. Men ni är på en annan plats än de kan loka lite se ert direktiv som ni kan förstå varför de inte kan se det eller önskar uppleva det.

Även om denna övergång sekr mysket snabbare än ni eller vi förutsåg, är den fortfarande draperad i friheten att vara. Bara för att ni vill ha en snabbmatsövergångsupplevelse betyder inte att andra vill ha det.

Er roll, och enda roll. Vid denna tid, är att älska er själva så mycket att ni skapar en unik väg. Alla andra handligar faller på plats därefter – utan att pressa på och stressa.

Ni hör rädslan och ilskan som visas av era medier och vänner. Och är bekymrade att om ni inte pressar på er kandidat eller filosofi kommer alla vara förlorade i andras rädsla eller vredesutbrott.

Var inte bekymrade över andra. Ni är inte frälsaren i något avseende. Ni är en stråle, en ledare och en rekognosceringsmästare för dem som vill följa. Men det är inte er roll att pusha andra på plats. Inte heller är det er roll att tvinga andra att tänka, tro eller fungera som ni gör.

Ni tror att om ni ger någon ni bryr er om den rätta pushen, kommer de att upplysas med en plötslig insikt om denna övergång – eller rättare sagt – hur rätt ert sätt att ta er an denna övergång, är.

Ni är ni. De är sig själva. Den enda bisektrisen (tudelaren) av de två entiteterna, om ni vill, är er stråle av ljus. Inget mer. Eller inget mindre än att bara vara er själva och låta andra vara det samma. Låt det vara så. Amen.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

 

You may also like...