Brendas Blogg via Brenda Hoffman 27 juli, 2018

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

27 juli, 2018

Kära Ni!

Var och en av er är en unik varelse som existerar under ett parasoll av helhet. Därför börjar ni uppleva er unikhet på sådana sätt som ni aldrig förr har gjort under er vistelse på Jorden.

Många av er känner er ensamma. Inte för att ni i verkligheten är ensamma, utan för att ni inte steg utanför de sociala gränserna i era tidigare jordiska existenser. Så ni väntar på ett godkännande som aldrig kommer.

För ni håller på att göra en övergång till det rebell-stadium som krävs av en unik varelse. Dags nog kommer denna rebellstämpel att respekteras – men inte ännu.

Så ni känner er ensamma och udda. Mycket likt fabeln om den fula ankungen som upptäckte att han var en tjusig svan.

Ni kanske hävdar att vissa av era politiska ledare uppvisar unikhet. Skillnaden är att de flesta inte har sträckt ut sin unikhet till det mänskliga helhetsparasollet. Så det stämmer att de är unika, men utan hjärta, något som ni medvetet har bemästrat.

Ni kommer att veta vilka era ’med-hjärtan’ i denna nya värld är, genom att ni kan förnimma att allting känns rätt när ni är tillsammans med dessa, trots deras olika kall eller gärningar. Ifall deras gärningar kommer från hjärtat, så kommer ni med lätthet att kunna acceptera deras olikheter. Ifall deras gärningar härstammar från hjärnan – utan hjärta – så tycker ni att det är svårt att vara tillsammans med dem.

Därmed befinner ni er djupare inom hjärtat än vad ni för några dagar sedan tänkte att var möjligt. Ni behöver inte länge ha andra som talar om för er vad som är rätt för er, ni bara vet det. Men genom att lägga till förmågan att bara veta det, så stryker ni många människor från era interaktioner. Därav era ensamhetskänslor.

Många av er tror att detta inte är någon belöning, utan ett straff.

I stället är en av era första evolutionsbitar förmågan att utan ord förstå människor. Att djupt inifrån er förnimma att de som uttalar de ”rätta” orden kanske inte menar dem. Och de som säger ”fel” ord kan vara mer fyllda av kärlek än vad ni har insett.

Ord blir överflödiga, för ni börjar förmå känna bortom ord. Nästan som om ni kunde ta en röntgenbild in i deras övertygelser och tankar.

Det betyder att ni har fler ytliga relationer, eller ni ignorerar eller vägrar samverka med dem. Det spelar ingen roll. Ni är unika individer som börjar leta efter andra som är intresserade av att lägga till nya färdigheter till sina uppsättningar med färdigheter.

Er ensamhet kommer att bli kortlivad, för ni har tillagt en knapp för glädje till er varelse som attraherar likasinnade själar och leder bort varelser som inte är av samma sort.

Kan ni minnas när ni började på ett nytt jobb, ni kände er attraherade till vissa av era medarbetare men inte till alla? Eller när ni flyttade till ett nytt samhälle, så blev ni bekanta med vissa, men inte alla era grannar? Så är det nu. Men denna attraktion är annorlunda, för den baserar sig på sensationer inifrån i stället för gemensamhetsfaktorer, såsom att ha barn i samma ålder.

Fastän era nya förbindelser inte nödvändigtvis kommer att bli såsom de nu förväntas vara, så är dessa förbindelser djupare än de i det förflutna, för de baserar sig på inre känslor.

Många av er undrar hur ni ska kunna upptäcka dessa inre känslor. En fråga liknande som när er tonårsdotter frågar hur hon ska veta när hon har blivit kär.

Fastän ni kanske hoppas på att sådana förbindelser ska vara i evighet, så kommer det inte att ske, för nu är ni exalterade över att växla över från den ena sensationen till den andra. Era nya förbindelser kommer att omkullkasta er bägge till följande vägskäl i Skapelsen.

För nu är ni så fokuserade på er väg att inget eller ingen är viktigare för er. Ett sådant påstående kommer sannolikt att skrämma er, för ni känner er redan ensamma, och ni vill ha en del stabilitet i er varelse, en viss känsla av att på ett kärleksfullt sätt känna tillhörighet med Jorden.

Det skifte som nu pågår handlar inte om att lokalisera er kärlek eller era förmågor, utan att expandera dem globalt. Detta koncept kan förefalla skrämmande just nu, men när ni väl är i full sving med aktiviteter som har riktat sig inåt, så kommer ni att fungera med glädje när ni flaxar från den ena upplevelsen till den andra, när ni använder olika färdigheter, tidsramar, dimensioner och kvaliteter.

Ni har ingen personlighet som ’sticker huvudet i sanden’. En portion av er 3D-brist på glädje var ert behov att passa in i en liten box full av ’borden’. Nu flyger ni till nya äventyr och förbindelser dagligen eller under sömnen.

Kanhända vetskapen om att ni inte längre kommer att bilda djupa och bestående relationer är en skrämmande tanke, för det är vad ni har klamrat er fast vid under era jordiska existenser. Era energier riktas nu till vad som ger er glädje. Fastän det kan innebära några bestående relationer, så har ni utformats för äventyr och kärlek – vilket ni kommer att upptäcka när ni blickar inåt.

Kanhända sådana förutsägelser inte verkar vara kärleksfulla. De gäller vilka ni för tillfället är. För ni måste framgångsrikt samverka med celler av olika slag, precis vad som gäller för den mänskliga kroppen inuti livmodern. Ifall vissa av dessa celler vägrar samverka med ett antal andra celler, så föds detta barn med fysiska eller mentala svårigheter. Därför återvänder ni på ett sätt till livmodern, för att samverka med alla som ytterligare kommer att utveckla er nya gestalt, bara för att lämna dem med kärlek när ni går vidare till nästa cellkluster.

Tänk på humlorna. Fastän de på djupet älskar de blommor med vilka de samverkar, så är deras roll att återvända till kupan med information om blommornas positioner och för att hjälpa till med att skapa honung.

Rollen för er är på liknande sätt fokuserad. Så fastän ni längs vägen får möta många utifrån hjärtat, så är er roll att arbeta er framåt på er färd. Något som till en början kan förefalla udda, men ni får upptäcka att 3D-förbindelser betyder föga i jämförelse med era nya förbindelser på en Universell cellnivå.

Nu letar ni efter andra med liknande natur. Inte för att fullända er, vilket gällde för 3D, utan för att putta er vidare längs er väg. Dessa förbindelser kommer att bli starkare men kortlivade, för ni båda kommer att fokusera på den nya som ni är, i stället för 3D-behoven.

Ni står i färd med att förändra Jorden. Detta kan inte ske ifall ni endast håller er till ert liv bland de få människor som alltid har funnits i ert liv. Nu förundrar ni er över den glada trädgårdsmästaren som finner glädje i att visa upp sina blommor för alla att få se. De som stöttar denna roll dyker upp vid behov. För trädgårdsmästaren kommer att vara som de blommor vilka bina pollinerar. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...