Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 juli, 2018

Er andliga utveckling

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har ett perspektiv på era framsteg, som vi önskar att ni kunde dela med oss. Vi önskar er alla väldigt mycket, att ni ska vara lika nöjda med var ni är, som vi är. Vi skulle älska att se fler av er mäta era framsteg i den mängd kärlek och medkänsla som ni känner för andra och för er själva. När ni först lärde er om sanningen, att ni skapar er verklighet, så började många av er att mäta era andliga framsteg, genom att se hur mycket er verklighet överensstämde med era önskningar.

Men förstås, så finns det mer att berätta om detta. Ni måste också ge er själva anledningar att expandera och bli mer av de ni verkligen är och det bästa sättet att göra det, är att inte skapa den verklighet som är den mest angenäma för er och att inte alltid få det ni vill. Det är på det sättet ni ger er själva möjligheten till villkorslös kärlek, självkärlek, medkänsla och villkorslös glädje.

Om ni inte först gav er själva möjlighet att ha dessa upplevelser, så hur skulle ni då kunna få dem? Ni ser, när ni inte lever ert perfekta drömliv, men ändå älskar er själva, känner glädje, förlåter andra och känner medkänsla för de som lider mer än ni gör; då vet i att ni är på rätt spår. Då vet ni att ni tar de stora kliven framåt på er uppstigningsresa.

Ni förstår att, när ni är femdimensionella, så kommer ni att skapa vadhelst ni vill, närhelst ni vill. Men just nu, så upplever ni fortfarande illusionen att ni inte skapar det och inte upplever det. Det här är inte ett test. Ni testas inte av Källan. Ni är Källan och ni ger er själva möjligheten att veta det mer helt och fullt, än om ni bara viftade med er magiska stav och gjorde allt i ert liv och i resten av världen, exakt såsom ni  önskar det.

Hitta den villkorslösa glädjen inom er och ni kommer att visa er själva exakt det som vi berättar för er här och nu. Ni kommer att visa sanningen, som ni gör så väldigt bra på er andliga evolutionsresa.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...