Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 28 juli, 2017

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

28 juli, 2017

Kära Ni!

Många av er håller på att upptäcka att massmedias nyhetsrapporteringar eller personliga interaktioner producerar ilska och ord som är skiljer sig från era vanliga reaktioner. Det beror på att ni håller på att ta itu med tidigare liv eller tidigare händelser vilka triggar igång ilska inom er.

Ni har ett val att få återuppleva och rensa ut denna händelse från er personliga historia eller att ignorera era ilskna känslor.

Naturligtvis föreslår flera av era lärare och gurus starkt att ni ska ta itu med alla bitar som gör er arga, ledsna eller rädda. Att ni ska ’konfrontera draken’, så att säga, i stället för att förneka att det finns en drake i rummet.

Detta stämmer överens för vissa av er, men inte för alla. Kanhända ni inte önskar ta itu med denna fråga i denna livstid, av olika anledningar, inklusive ifall ni gjorde så, så skulle det producera alltför många emotioner av fruktan för att ni ska kunna ta er bortom dem.

Medan det stämmer att många energier av själv-kärlek och själv-uppskattning nu håller på flyter omkring, så är det inget krav att ni ska ta itu med varje bit som upprör er, för ni har redan uppnått så mycket inom denna livstid och ni är menade att uppnå mycket mer inom er glädje.

Så hur ska ni avgöra ifall en djup känsla är en som ni önskar ta itu med nu eller vid någon tidpunkt i detta jordiska liv? Ni behöver bara fråga er själva, för när ni städar ur alla vrår inom er varelse, kan ni hitta några ’dammkvalster’ som ni önskar att inte hade dykt upp inom denna livstid.

Något som ni ofta förnekar eller glömmer bort, är att ni har makten att avsluta, starta eller pausa ert granskande av bitarna inom er. Ni blir inte en mindre varelse ifall ni tar ett beslut att granska specifika rädslor. Precis som ni inte blir en större varelse ifall ni gör det.

Ni har friheten att upptäcka alla bitar inom er. Ni har även friheten att förneka denna upptäckt nu, senare eller för evigt.

Många av er utvecklas så snabbt att ert utrensande fortgår bortom vad som är nödvändigt.

Kanske en sådan tanke förefaller ologisk, för om ni släpper taget om rädslan, kommer ni inte då att projicera en mer komplett varelse inom den här livstiden? Ja och nej. På grund av att ni har många områden av expertis och många områden som ni redan har rensat ut, så kanske ni helt i onödan håller på att ta extra lektioner i utrensning. För de bitar som vissa av er fördjupar er i, har mer att göra med 3D-rädslan än 5D-glädje.

Ni är rätt bekväma med, vissa kanske skulle säga beroende av, rädsla och ilska. Ni kanske misstar er på rädslan, för själv-kärleken känns ny och därför obekväm. Så ni drar till er förflutna rädslor, för att få återgå till er bekvämlighetszon.

Ni påbörjade denna resa i egenskap av 3D-varelser fyllda med rädsla, ilska, brist på själv-kärlek och sorgsenhet från eoner tillbaka av jordiska upplevelser.

Följaktligen rensade ni ut de stora bitarna gällande er rädsla och ilska, ofta städade ni även upp i vrårna, när ni framskred i denna övergång – och Universum tillhandahöll er med sin ’städservice’ via energier av själv-kärlek.

Men många av er har återgått till att städa er varelse istället för att gå vidare till glädje, vilket förväntades.

Såklart finns det bitar djupt inombords som är kontraproduktiva för ert glädjefyllda liv. Naturligtvis finns det varelser som påminner er, eller som är en upprepning av interaktioner som ni har haft i tidigare liv. Men för att ni ska rensa ut bortom vad som behövs för att kunna ta er till glädje, innebär det att ni måste förneka allt som ni hittills har åstadkommit.

Ni är verkligen mer bekväma med rädslan än med glädjen. Kanske media uppmuntrar er nuvarande djupa ilska eller kanske det är politik, en relation, en medarbetare, en samhällsmedlem och så vidare. Men innan ni helt och hållet syltar in er i att avgöra varför ni känner ilska, så kanske ni vill fråga er själva ifall ni är arga, så att ni inte ska behöva lämna er komfortzon – ert sista strå av bemödande för att stanna kvar i er ilska. Likt de som med fingernaglarna klamrar sig fast vid en bergskant, innan de faller ner i avgrunden.

Ni är av 5D och ni omges av kärlek, inte av rädslans energier. Därför måste ni fråga er själva ifall er senaste räd in i rädslan kommer att få hindra er från era nya kärlekslektioner, eller för att ni behöver rensa ut en särskild bit innan ni kan älska er själva.

Oftast är intensiteten i er rädsla eller ilska den avgörande faktorn. Om en rädsla förefaller att ta över ert liv; ifall era tankar och kommentarer är relaterade till denna bit; ifall det är svårt för er att föreställa er ett scenario av glädje för att ni fruktar så mycket eller för att ni är arga, så är det sannolikt att ni håller på tar extralektioner i rädsla.

Fastän det inte kan inträffa om ni håller er inneslutna i rädslan, så är ni fullt kapabla att skapa ett nytt liv av glädje. Det är dags att börja förnimma, se och känna glädje. Allt som tar er bort från denna plats är högst sannolikt en extrados av rädsla.

Fortsätt drömma både dagtid och nattetid – inte hur ni ska göra er av med er nuvarande överväldigande rädsla, utan hur och vad ni ska skapa i glädje.

Glädje är ert nya ord både gällande användning och förståelse. Ingetdera kommer att inträffa ifall ni fortsätter att dröja kvar i rädslor som har föga att göra med er glädje.

Den uppenbara reaktionen är: ”Hur kan jag känna glädje ifall jag är rädd eller ledsen?” Ja, hur? det är kruxet i detta meddelande. Ni har inget att frukta, för ni är mer kapabla och skickligare än någon rädsla som ni någonsin har fått stå inför.

För att ni ska kunna koncentrera er på rädsla i stället för glädje, måste ni veta att ni förnekar era krafter – och er själva.

Så är det. Amen.

 

 

http://www.LifeTapestryCreations.com.

 

If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...