Brendas Blogg via Brenda Hoffman 28 oktober, 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

28 oktober, 2016

Kära Ni!

Kan ni upptäcka glädjen och nöjet i att uttrycka er själva på sätt som ni inte kunde ha föreställt er bara för några veckor sedan? Håller ni på upptäcker nya glädjeämnen eller återanvänder ni era tidigare sådana? Det spelar inte så stor roll, för en stor del av er dag fokuseras nu på glädje, fastän ni ännu inte har upptäckt att det är på det viset.

Låt oss förklara. Kanske ni oroar er över något, fastän det värsta inte har inträffat. Eller ni fokuserar på hur hemska era liv för tillfället är, på grund av att ni vägrar se eller förnimma allt det roliga.

Naturligtvis kan våra ord inom er föda ilska, till och med ursinne, för ni kan inte känna någon glädje i era liv.

Därför är det dags för er att helt och hållet göra anspråk på era liv.

Fram tills nu, har de flesta av er tillåtit rädslor som skapats av andra, att framkalla rädsla inom er. Kanske du ber om att få ha en annan uppfattning, för du behöver betala din hyra eller har frågor som relaterar till familjen eller arbetet rasande igenom dig, närhelst du försöker koppla av.

Vad du ännu inte inom din varelse har tagit itu med, är att du är en skapare. Att du i denna livstid anlände till jorden – och varje annan livstid – med förmågorna att skapa ett liv av ångest eller glädje. Och att du medvetet skapade det liv som du fick leva, om det så var av ångest eller glädje utav olika anledningar, vilka inte längre är aktuella.

Du fortsätter att ta itu med ditt nuvarande liv med bördorna från tidigare liv, familjen, samhället eller från minnen relaterade till ditt land och som gäller för ditt 3D-liv, men som inte längre är tillämpliga eller giltiga.

Fastän du kan ropa till alla universa så mycket du vill, efter ett mer överflödigt liv på alla sätt och som är förenligt med din dröm, så ljuder dessa rop för döva öron, för ’de’ skapar inte ditt liv; du gör det.

För ett tag sedan fick du höra att du är din egen guru, att du skapar ditt eget liv – och det gör du och det har du gjort. Nu är det dags att ta denna tanke ett steg vidare och erkänna för dig själv att det är på det viset. Att du inte längre behöver tillämpa 3D-karmiska lärdomar. Att du inte längre behöver ha någon som talar om för dig vad du ska göra och när du ska göra det. Att du är skaparen i detta liv av glädje – och att det är dags för dig att börja skapa det.

Vem önskar du vara? En 3D-fungerande entitet, som förlitar sig på andra att tala om för dig vem du ska vara – om det så är i detta liv eller tidigare jordeliv. Eller en ny varelse med ett fokus som inte inkluderar tidigare minnen av smärta, ångest och vrede.

Du är en ren skiffertavla. Det finns inget från ditt förflutna som behöver störa ditt nuvarande liv eller din framtid – om inte du önskar att det ska vara så.

Du är en stark människa/andlig skapare, som skapade en underbar värld av rädsla, vilken inte längre gäller för dig. Accepterar du denna verklighet, eller vill du stanna kvar i den 3D- dynga som du har överlevt (och överlevnad är här det rätta ordet) under jordiska eoner?

Ni kom inte hit till jorden i denna livstid för att upprepa vad ni redan hade fått uppleva. Ert mål, på vilket ni så flitigt har arbetat att få uppnå – liv av glädje – har skapats av er och för er. Acceptera nu detta för er själva.

Ni är helt redo att acceptera att det är fullt möjligt att leva i en värld utan krig, med de rätta omständigheterna. Detta översitteri skulle kunna vara en rädsla från det förflutna, med de rätta omständigheterna. Att ingen är värd mer eller mindre än någon annan, med de rätta omständigheterna. Att jorden är fantastisk, med de rätta omständigheterna. Dessa omständigheter är här NU. Inte i morgon. Inte nästa år, utan nu.

Er roll i allt detta är att acceptera glädjen, precis som ni en gång i tiden accepterade rädslan – fullt ut. Ni är föregångarna. Ni är fyrarna av ljus. Och om ni inte kan förnimma eller lägga märke till skönheten och glädjen i era liv, hur kan då någon som är öppen för 5D göra det?

För vissa av er ligger denna förfrågan, denna uppmaning, bortom era trosmönster och förväntningar.

Sluta upp med det. Sluta genast upp med det, precis nu, och erkänn ert sanna värde och ert sanna varande. Om ni helt och fullt kan acceptera era nya jag, så finns det inget som kan hindra er från att skapa era drömmars liv medan ni befinner er på jorden.

Ni behöver inga ritualer, inget ytterligare utrensande, inget annat än att i sanning acceptera er nya varelse, med vetskapen i varenda fiber i er varelse att ni inte längre behöver se till rädsla, att ni behöver leva i glädje. Och att tiden nu är inne för det. Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...