Den Galaktiska LJusfederationen via Sheldan Nidle, 1 november

nidle071112

7 Men, 18 Tzec, 13 Caban

Selamat Jalwa!

Dratzo! Processen för att separera Illuminoiderna från folket fortsätter att gå framåt. Den nya NESARA republiken omger snabbt alla som på något sätt fortfarande är lojala till USA, Inc regeringen. Detta är bara början på en operation som till slut kommer att ta ned de som olagligt styrde Amerika under en så lång tid. I denna nya tid är det Amerikas öde att ta sin plats tillsammans med de som så modigt kämpade för att föra in denna uppsättning av GESARA regeringar. Vi saluterar alla dessa modiga män och kvinnor som gladeligen offrade sig själva för att se till att denna tid inföll. Det globala RV kommer snabbt att bli en världsomspännande omstart av valutor, och samtidigt den legala basen för ett nytt finansiellt system. Den slutliga döden av denna arroganta kabal är absolut en gudagåva till folket i denna värld. Det kommer till slut låta alla som skulle vara förlöpare till ett nytt välstånd att till sist få ta del i denna process. Dessutom låter det oss till slut be er världs regeringar om en ”Deklaration av Samförstånd” då det gäller karaktären av detta härliga första kontaktuppdrag. Denna globala affirmation är bara den första och mest väsentliga del av våra inledande uttalanden.

Vi ämnar visa att det nya spirituellt orienterade regeringsskicket har en mäktig och av himmeln framförd allierad. Det är vår intention att använda vår första sändning att sätta stopp för all propaganda som era filmer och TV programmering har spritt om oss. Vi behöver alla göra en färsk start och påbörja ett allmänt avslöjande av vilka vi verkligen är. Vi har satt en tidtabell för när skeppen skall göra sina inledande landningar runt detta klot. Det är väsentligt att ni lär känna oss. Än mer viktigt är att det nya regeringsskicket fungerar såsom planerat att ge er välståndet och friheten som ni så väl förtjänar. Masslandningarna kommer att äga rum när ni väl har vant er vid att noga övervaka dem och är säkra på att allt är i enlighet med vad vi har sagt till er. När vi väl tycker att denna verklighet fungerar och börjar uppnå sina första mål så kommer vi att göra två saker. Först så behöver vi en masslandning för att introducera er till era handledare. För det andra behöver vi introducera våra replikatorer till er. Vägen är då öppen för en snabb frammarsch mot fullt medvetande!

För länge sedan tilläts de mörka att sätta sina representanter som styrande av denna ytvärld. Himlen sa till dem att denna tid skulle bli ett högst magiskt ögonblick för hela mänskligheten. Agarterna visste om detta och berättade för Mästarna om de stora förordnandena som kom från AEON. Dessa förändringar förde en av våra flottor för Vetenskap och Teknik till ert solsystem. Dessa modiga utforskare blev tillsagda att vara redo för ett speciellt uppdrag som skulle leda er tillbaka till fullt medvetande. Vi har därför deltagit i en revolution av medvetande som är ledd av Himmelns Högsta Administratörer. Händelserna som nu flyger runt omkring er är för att föra in en ny levande värld med frihet och välstånd. Ta denna tid för att reflektera och göra snabba planer för er underbara del i detta magnifika äventyr för er själs fortsatta tillväxt! Vägen görs redo så att ni kan lära er om era tidigare tider här, och att återskapa det fantastiska undret av att närma ert möte med ert Sanna Själv.

Denna alltmer närmande återföreningen av mänskligheten som bor på ytan med de galaktiska människorna i denna stora sektor av galaktisk rymd har tagit lång tid. Er historia, såsom den är skriven av Anunnakis undersåtar förnekar hur vi liknar varandra. Istället så överbetonar de kraftigt potentiella skillnader. Undersåtarnas falska vetenskap försöker att etablera att ni härstammar från vissa apliknande varelser. Detta strunt upprepas i olika andra vetenskaper som fortsätter att förneka att en ihålig inre Jord kan existera! Resultatet är en mängd lokaliserad kunskap som behöver stora omskrivningar. Det är den kommande chocken för många som djupt tror på dessa ”fakta” som kommer göra det möjligt för oss att formulera en ny vetenskap för alla. I detta sammankommande av en mängd nya verkligheter kommer ni att inse er sanna historia. Det innefattar den exakta karaktären av Lemuria, Atlantis och era ”Tre Gyllene Åldrar”. I denna blandning, presenterad av era Uppstigna Mästare, kommer vi att ge er möjligheten att till slut förstå varför ni är här, och hur viktig er återgång till fullt medvetande är! Vi kan bara säga Halleluja! Halleluja!

Välsignelser av nåd och glädje! Vi är era Uppstigna Mästare! Den sista månaden har visat början på framgångar som kommer att leda till den nya NESARA republiken och spridandet av ett stort globalt välstånd. Detta projekt har bokstavligen tagit århundraden att fullborda. Anunnaki och deras undersåtars fall har varit ett långt och noga utstakat åtagande. Detta synbarligen oändlig projekt närmar sig nu fullbordan. Vi ber er alla att helt fullt uppskatta frukterna av detta långa arbete. Våra olika medlemmar av de olika globala nätverken av hemliga, heliga samfund har kunnat sätta scenen för att störta de mörka. De har också kunnat konstruera planer som skall utföras med glädje och passion utav de vi nyligen instruerade om vad som behövdes för att distribuera denna stora rikedom. Vi gläds åt hur lätt allt detta har satts på plats för att utföra. Vi tackar och välsignar Himlen för hur väl dess storslagna planer lyckas med att ändra detta land till Ljuset. Så betydelsefulla dessa kommande månader kommer att bli!

Mest av allt så ämnar vi tacka var och en av er för vad ni har gjort, både kollektivt och individuellt. Era välsignelser och positiva visioner är ytterligare en nyckelfaktor i den oerhörda framgång som Ljuset nu åtnjuter. Tänk på vad era visioner uppnår. NI möjliggör nya regeringsskick och frihet, och säkrar ert eget underbara välstånd. Vi ber bara att ni förblir sanna till er master-vision för era många projekt. Detta är bara början. Snart kommer vi för att lära er om er sanna historia. Använd denna historia för att förstå precis hur viktiga ni i sanning är. Gaia är beroende av er för att införa denna nya teknologi för att rena er ytvärld och löfte om att vidmakthålla dess nya ursprungsskick. I denna verklighet kommer ni otvivelaktigt att frodas. Vi önskar att öka vårt handledande av er då de mörka undersåtarna inte längre kan förhindra detta.

Förhållandet mellan er och oss kommer avancera till en ny nivå. För årtusenden sedan blev vi tillsagda att hålla en lätt och konstant kontakt med er. På grund av karaktären av denna mörka värld så hade vi begränsad framgång med att uppnå denna heliga plikt. Nu då de hemska förhållandena släpper så är vi öppna för att börja ändra våra interaktioner. Våra Råd förbereder för närvarande en ny inriktning för hur dessa händelser kan äga rum. Agarterna har erbjudit platser i Agarta där, om nödvändigt, vi kan erbjuda speciella individuella eller grupplektioner. Vi gör redo denna nya uppsättning av planer för att gå i effekt just innan våra rymdfamiljer masslandar. Som ni kan se så väntar en mycket mer inspirerande värld för oss och för er! Vi välkomnar dessa kommande förändringar och vet att de kan hjälpa er alla för att bättre förbereda er för er framtid som fullt medvetna Varelser av Ljuset.

Idag har vi utforskat vad som nu utvecklar sig runt omkring denna glob när som de sista bitarna av denna nya värld läggs på plats. Det har varit en lång resa. Vi närmar oss tidpunkten då vi i sanning kan fira denna era av frihet, välstånd och nytt regeringsskick! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...