Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 29 april

Bild t Michaels text

Brendas Blogg, 29 april 2016
via Brenda Hoffman

 

Mina Kära!

Känner ni den oro som kommer med ett tomrum? Känslan av att ingenting händer när, i sanning, så mycket gör det.

Er inre kroppslighet skiftar på ett sätt ni förmodligen ännu inte kan tro, inte heller kan den medicinska vetenskapen ännu upptäcka det med dagens teknik. Om ett litet tag kommer ni att notera nyheter här och där som diskuterar “konstiga” människor med fler DNA-strängar än väntat. Och ni kommer att läsa om medicinska mirakel som till synes inte har någon anledning att hända – inom nuvarande vetenskapens kunskap och teknologi.

Men nu – utan några andra indikatorer än att ni kanske känner er utmattad eller har några andra fysiska indikatorer på att något händer trots att ni inte vet eller förstår – så är det.

De vanligaste faserna i alla era skiften är först en andlig, sedan emotionell och slutligen fysisk. Ni är nu i den tredje fasen.

Så är det eftersom, utan andligt och känslomässigt vetande skulle era fysiska förändringar verka överväldigande. Ni skulle springa till den medicinska eller homeopatiska världen med en sjukdom här och en sjukdom där. De flesta utövare skulle inte kunna förklara någon av dem – så ökar era rädslonivåer.

Kanske ni ökat eller minskat i vikt. Kanske er hörsel är känsligare. Kanske ni har influensa eller förkylning som indikatorer. Inget som är allvarligt inom ramen för detta tomrum, men som utan ert inre vetande kunde vara skrämmande faktiskt.

Så är det, att er kropp skiftar under detta tomrum på ett sätt ni kanske har läst om men ännu inte nödvändigtvis har upplevt – inklusive tillägg av nya DNA-strängar.

Alla strängar kommer inte att läggas till samtidigt, utan i stället tillkommer en eller två strängar för de flesta under era pågående tomrum. Och samma sak gäller för er nya kristallstruktur.

Ni skiftar er fysiska varelse i den takt som är bäst för er helhet. Varken tillägg av nytt DNA eller kristallina strukturer kan slutföras under ett tomrum utan att “spränga era kretsar”.

Så är det att under detta tomrum kan ni känna er uttråkad – ni har inget att begrunda; orolig – för ni gör till synes inte något för att nå era nya mål; eller ilska – “Varför just jag? Varför händer ingenting för mig som det verkar hända för andra?” Men ni kommer inte vara rädd.

Även om det sista påståendet kanske inte stämmer för er, kommer det att göra det för de flesta. Ni kanske känner känslor som ni inte nödvändigtvis njuter av, men rädslan kommer att vara den sista av dessa känslor.

Kanske ni har läst eller kanaliserat känslor i kontinuumet som så småningom skapar rädsla – ilska, ångest, avund etc. Men de är inte rädsla. Ni har flyttat bortom rädsla in i, om man så vill, högre nivå-känslor som så småningom skulle kunna bli till rädsla, men inte är rädsla.

Så ni utvecklas och förstår bättre er övergång och andras övergång utan rädsla. En annan indikator på att ni inte längre är av 3D – kanske en dunkel indikator, men en indikator hur som helst.

Ni utvecklas på ett sätt ni kan inte alltid kan se, mäta eller förstå. Ni utvecklas inom er fysiska varelse. Precis som det var sant för er under er förra stora, minnesvärda tillväxtspurt – puberteten – ni växte fysiskt utan att nödvändigtvis veta att ni gjorde det. Ni visste att ni behövde mer sömn. Eller att ni alltid var hungrig. Men det var en del av att vara en tonåring.

Så är det nu. Ni utvecklas till en 5D-mänsklig gud / gudinna alltigenom varje cell i er fysiska kropp, genom er andliga förståelse och era känslomässiga skiften.

Ni är inte längre BARA ni. Ni är nu en hybrid av många segment, ett antal dimensioner och frekvenser – mer än ni någonsin har varit innan på jorden. Och när ni blir nya ni i all er härlighet, förändras ert utseende också.

Många av er rusar nu till era speglar för att avgöra om ert ansikte eller kropp ser annorlunda ut. Det gör det, men det gör det inte. För skulle ni kunna besöka vänner eller familj eller återgå till ert jobb om er kroppslighet var så annorlunda inom några timmar att ingen kände igen er?

Era fysiska förändringar sker, men inte i samma takt som gäller för era andliga och känslomässiga förändringar. Er nya känslor och övertygelser kan upprätthållas privat om ni önskar. Er fysikalitet kan inte det. Så detta är en tid av förändring i er varelse som ni ännu inte fullt ut förstår och som få, om några, kan upptäcka.

Resultatet kommer att likna en tonåring som någon inte hade sett sedan den var tolv och nu är arton. Även om det finns många förändringar, förblir den 12-åriga fysiska varelsen en del av 18-åringen.

Så, ni kommer att fortsätta vara ni, men med förändringar som bara uppmärksammas av dem som inte har varit med er under en tid.

Hur kommer ni att vara annorlunda? På ett sätt föryngras ni för ni kommer inte längre tro att ni behöver åldras och sedan ha en övergång. Nya övertygelser, nya ni, Nya Jorden. Låt allt vara på sin tid och plats. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...