Rådet via Ron Head, 27 April 2016

 

Rådet/Ron Head

Vad ser ni när ni tittar i spegeln? – Rådet

Vi kommer idag att diskutera ett ämne som verkar nödvändigt, då vi ser er i vissa fall tappa fokus och hopp, eftersom ni inte uppfattar i era omgivningar, de saker som ni har hoppats på. Låt oss peka ut några av de saker som ni har missat, eller inte lagt tillräckligt mycket vikt vid.

Ni vill se en stor och varaktig, förändring bryta fram i er värld, som löser de uppfattade problem, som ni observerar omkring er. Stanna upp och tänk ett ögonblick hur katastrofalt detta kunde vara på kort sikt. Era högre jag, de som vi arbetar med ständigt håller med oss, och har faktiskt begärt, att även om dessa förändringar är nödvändiga, kommer det att bli bra mycket bättre för alla inblandade, om de har åstadkommits på ett sätt mycket mer stegvis. Vi har talat om detta förut. Detta mer långsamma genomförande av förändringar, på grund av det viktiga i att korrekt placera på dem, och eftersom den uppfattade långsamheten av den passerande tiden i sitt hänseende, orsakar att många av er att tror att ingenting händer, när sanningen är att allting sker. Vi har också sagt så här tidigare.

Nu, på samma gång som ni uppfattar att förändringar sker så sakta, eller inte alls. Ni har också intrycket av att tiden flyr fortare än någonsin. Är det inte så? Det här är den mest säkra indikationen på att tiden, som ni känner den, verkligen är en relativ sak. Ni ser samma fenomen som ni ser när ni noterar att tiden flyger eller verkar stå stilla, beroende på vad ni går igenom för tillfället.

Nu, låt oss titta i spegeln vi talade om, den spegel som ni kallar yttervärlden, som bara är en reflektion av ert kollektiva inre fält, av vibrations energi.

Först kommer vi att fråga om ni, antingen är medvetna eller ej, om förändringar som inträffar i det politiska klimatet som ni ser. Ni ser det naturligtvis, oavsett hur ni tolkar det.

Ser ni att sådana förändringar också händer i andra länder? Är Rysslands relation till världen något annorlunda? Har en stor förändring hänt i Kanada? Har Kinas roll i världen förändrats?

Höjer ursprungsbefolkningar upp ansträngningarna för att försvara sin värld?

Är världens finansiella och ekonomiska struktur över huvud taget förändrad?

Och till slut, men säkerligen det mest viktiga, förändras ert eget inre liv på något vis? Alla de saker som vi har nämnt ovan, är verkligen bara, som vi har sagt, en spegel av mänsklighetens nuvarande medvetande.

Vi skulle vilja påpeka för er att det finns extremt stora och oerhört viktiga förändringar på gång, även när ni läser detta. I efterhand, kommer ni att veta att hela er värld har utvecklats kolossalt nästan över en natt.

Vi vill att ni ska se det här hända, så att ni har möjlighet att förstå var de stora förändringarna har skett, och så att ni har möjlighet att ge beröm till er själva för att få det att hända. Bara den kunskapen kommer att tillåta er att äga er egen makt. Och tillbakatagandet av er egen makt, är en av de viktigaste sakerna ni måste göra nu. Detta har många implikationer för er egen värld, så väl som för era egna liv. Många årtusenden av att ha makten över era liv utövat genom andra, är orsaken till de stora problemen som världen upplever. Det här blir mer och mer uppenbart. Och mycket omisskännlig natur om detta är exakt vad som har drivit på så många att till slut ta upp fanan för förändring. Som nyligen har angivits genom en av era ledare: ”Nu får det vara nog.”

Så ni ser, förändringen händer. Det sker ganska snabbt. Och brytpunkten, den punkt från vilken det inte kommer vara något återvändo, har verkligen redan passerats. Det finns intressen som skulle älska att sätta anden tillbaka in i flaskan, men så kommer det aldrig att bli. De är dessa som skulle fortsätta i avskildhet och egenintresse, på bekostnad av andra och det Gudomliga har beslutat att den tiden är förbi.

Och vi skulle vilja att ni förstår nu varför det är så viktigt att ni har tillåtits att göra detta för er själva. Ni behöver veta, bortom alla tvivel, vilka ni är och vad ni kan åstadkomma, på grund av vilka ni är. Att inte kunna veta det, är vad som tillät er värld att nå det tillståndet som den varit i så länge. Att veta det är vad som avslutar problemet. Och vidare, att ha erfarit denna händelse, kommer att kvalificera er till att vara lärare i tider och platser ni ännu inte kan föreställa er.

Vet också denna enorma kärlek och respekt som ni hålls i på dessa plan och dimensioner. Känn vår närvaro när vi stödjer er. Vet alltid att ni aldrig är ensamma.

God dag.

 

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

Du gillar kanske också...