Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 29 maj, 2020

Kära enare av källan,

Ni skiftar så snabbt att det som fanns inte längre finns. Naturligtvis är ni bekymrade över upploppen, viruset, och era till synes oupphörliga livsförändringar.

Men allt som allt, ni känner er som om ni har ett grepp om ert liv. Något ni inte har känt på länge. För ni kan hysa medlidande med dem insnärjda i smärtan av allt som händer, men ni är sannolikt observatörer inte deltagare. Även om ni förstår vad som händer, väljer ni att inte delta i det.

Så är det, ni börjar slappna av. Inte i den meningen att förneka er omgivning eller era behov, utan i stället känna att andra kan protestera, oroa sig eller testa sig. Ni är inte intresserade. För ni är på en annan plats.

Ni vet vem ni är eller börjar bli. Er nya andliga identitet är inte längre helt en del av 3D-världen.
3D-världen verkar vara dramatiskt betonad nu – som om all smärta och lidande kommer fram för era ögon. Områden av lidande ni har ignorerat eller försökt att ignorera. Samtidigt inser ni, att denna smärta och detta lidande inte längre är ert jobb, ert affärsintresse.

Ni föregångare är de med klara huvuden och koncisa idéer. Inte nödvändigtvis för att rädda världen, utan istället för att leva era liv i komfort.

Hur kan ni leva era liv i komfort när så många lider? Det är så eftersom ni inte längre deltar i andras smärta.

Naturligtvis, en sådan attityd verkar vara fel. För är ni inte era bröders välgörare? I 3D, var ni definitivt era bröders vårdgivare för avlägsna smärta i andra var avgörande för era vårdande arbetsuppgifter.
De helt insnärjda i smärta och lidande vill att ni ska gå med dem. Inte för att ni kan rädda dem, utan istället, så att alla lider.

Det sista uttalandet är svårt för många av er att förstå. Men, kom ihåg era tidigare lidanden och behov av andras förståelse via liknande känslor. Och om de inte svarade in natura, sökte ni efter någon som kunde eller skulle kunna ha omsorg om er genom smärtan.

Det är vad som händer nu. De helt insnärjda i smärta och rädsla vill att ni ska känna samma sak.
Istället drar ni bort för att ni inte längre spelar med dessa 3D-regler, inte heller har ni ett behov av att lida. Ni har klarat av den vägen. Allteftersom veckan går kommer ni att erfara mer av observatörsrollen – en ny pjäs för er. Ja, ’det’ händer, men det är inte ert problem.

Många av er känner skuld med det sista uttalandet, för ni borde skydda eller stödja dem även om ni inte kände behovet. En 3D-roll som ni glider bort från. För ni har andra roller ni önskar spela.

Det är som om ni en gång uppnått storhet genom att utföra en filmroll bara för att tacka nej till samma roll efter att ha insett att ni inte har något mer att bidra med eller lära.

Detta är den vecka ni börjar distansera er från allt ni en gång trodde var absolut nödvändigt att bidra till antingen personligen eller känslomässigt. En roll som har blivit tråkig. En känsla av ”samma gamla”.
Men ändå kan denna justering inte vara så lätt som ni tror. För er inre varelse förklarar suveränitet samtidigt som er yttre varelse applåderar er att göra något till det bättre.

Kom ihåg att er inre varelse är nu er guide. Så när dessa krampningar av skam, skuld, eller rädsla för att inte göra tillräckligt tillkännager sig via vänner eller släktingar, vet att ni börjar återuppbygga era strukturer och denna världen.

Samtidigt fokuserar ni på att skapa ett liv av glädje för er själva när ni övar era skapande färdigheter.
Ser ni inte hur skuld och skam kan höja sitt 3D-huvud om ni lever i komfort, och resten av världen tycks stå i lågor eller vara i känslomässigt dödläge.?

Ni är föregångarna och gick igenom denna smärtans arena för länge sedan. Ni behöver inte fortsätta med det. Men andra kommer att försöka tvinga er att göra det. Vilket inte är annorlunda än vad som var sant för många av er när ni inledde övergången.

De som försöker få er att återvända till 3D ångest kommer sannolikt att vara några av dem som försökte tända er rädsla när ni hittade er första kristall eller började läsa Tarot-kort.

De som inte är föregångare har inte förstått era intressen en längre tid. Tillåt det vara så.

Precis som ni ignorerade deras rädsla för er när ni grävde in er i er nya varelse månader eller år sedan, kommer samma sak hända nu. De kommer ikapp er. Men för tillfället behöver de få sina rädslor till ytan innan de kan klargöra dem. Ni har slutfört den rollen.

Er nya roll är att följa er inre varelse, som definitivt innehåller ett nytt liv av lycka och glädje. Så blive det så. Amen.

Översättning: Mats

 

 

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.
Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by incluerg the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

Du gillar kanske också...