Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 3 februari 2017

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

3 februari 2017

Kära Ni

Ni dras dag efter dag in i 3D-världen av ilska, hat och raseri därför att ni inte ser positiva förändringar i er värld. Istället känner ni av fler negativa handlingar – i era termer – än någonsin i denna livstid.

Allt verkar hopplöst – och skapar en känsla av hjälplöshet på grund av rädslan och ilskan som nu förefaller skena.

Ni har läst och studerat vad som händer – att raseriet och ilskan rensar de sista resterna av utåtriktad makt. Även om ni vill tro på att det är sant, indikerar er syn på den nuvarande världen inte det.

Er rädsla fortsätter att inkludera allt ni upplevt i förgångna tider och liv – Atlantis och Lemuriens fall, förintelsen, diktaturer och annat. Allt sådant som nu livfullt visas upp av era regeringar och mångas handlingar.

Även om ni vill leva i frid och glädje, är ni förvirrade angående er roll i att uppnå det målet. Ja, ni kan skapa det inom er – men ni har försökt. Bara för att upptäcka ytterligare bitar av ilska, kontroll eller raseri uppvisat av andra som ni inte kan bortse ifrån.

Ni känner att ni måste kasta er in i striden. Men, då ni gör så, upptäcker ni att er glädje vänds till ilska, att ni blir en del av den grupp ni försöker omvända.

Vad ska ni göra? Låta hatet och ilskan rasa oförminskat – eller hoppa in för att frälsa världen? Det är ert dilemma nu och veckorna framåt. Så är det för ni hoppar, så att säga, mellan två världar. I den ena känner ni er bekväma – er 3D-värld – så ni vet hur ni ska reagera. Den andra är er nya 5D-värld i vilken ni inte har en aning om hur ni ska reagera. Så ni driver mellan de två och försöker hitta er bekvämlighetszon.

Det kommer att ta ett tag innan ni känner er fullt bekväma i 5D. Inte för att ni finner att er 5D bekvämlighetszon behöver ta tid, utan för att ni lämnar allt ni känner till bakom er.

Om ni skulle flytta till ett annat land med annorlunda mat och språk, skulle ni troligen laga mat från ert hemland och tala ert modersmål så mycket som möjligt – tills ni anpassat er till ert nya hem – eller kanske för alltid.

Så är det nu. Ni väljer en hemtrakt med nytt språk och nya incitament. Men då ni gör det har ni ett behov av att återvända till några av bekvämligheterna i 3D. Det är inget dåligt eller ett steg tillbaka – bara ni som fastställer vem ni är.

Låt er själva skifta mellan de två världarna så mycket som ni behöver. För, att sätta mätvärden på er tillväxt, ert utforskande, är samma som att följa samhällets diktat. Det finns inga ”måsten” i utvecklingen av nya ni – inkluderande de ni lägger på er själva.

”Jag borde inte bli upprörd av nya lagar, policys eller handlingar för jag är i 5D. Eller ”Jag borde hjälpa andra för de är så dåligt informerade, de förstår inte att de kan få ett bättre liv”. Varken tanke eller handling är av 5D. Båda är ”måsten” som inte har något att göra med nya ni.

Ni kanske behöver utforska mer delar av 3D. Ni kanske inte helt tror på möjligheterna i 5D. Det är er fulla rätt. Det är vem ni är. Att tvinga er själva till något eller någon annan är att lägga onödiga ”måsten” på er själva.

Precis som ni inte kan tala om för andra hur de ska leva sina liv, kan ni heller inte tvinga er själva att göra det.

Många av er börjar tro att ni BORDE vara en annorlunda, mer kärleksfull, mer förlåtande och mer 5D perfekt varelse. Genom att säga er själva att ni borde, tvingar ni er själva till något som inte riktigt är ni. Det är som att försöka tvinga in era fötter i skor som är en storlek för små.

Er enda roll nu är att följa ert hjärta, er inre varelse – varthelst det leder er. Ni kanske behöver rikta er mot saker som förvånar er. Ni kanske upptäcker att ni inte tycker om en viss grupp människor, och det förbluffar er. Ni kanske inte vill umgås med någon nu. Låt det vara så.

Ni kan inte vara någon ni inte är. Låt er själva utvecklas i den takt som är rätt för er. Lita på er själva tillräckligt för att förstå att när något är för otrevligt, för smärtsamt, för tungt eller bara inte rätt för er, så kommer er inre varelse att få er att ändra riktning.

Detta handlar om självkärlek. Vad som är rätt för er – inte för massorna eller era vänner och familj. Vad är rätt för er? Ni kommer att veta det genom kallelsen till handling, i vilken form den än kommer. För ni kommer att känna gott i handlingen även om den inte verkar vara av 5D.

Sätt inte gränser runt ert 5D-växande som ni i eoner gjort runt er 3D varelse. Det finns inga gränser annat än det som får er att känna er glädjefulla och levande. Och om det betyder att ni talar ut eller förblir tysta, om det betyder att äta eller inte äta viss mat; om det betyder handling eller icke-handling – låt det vara så.

För er inre varelse riktar er mot att bli en fullt fungerande 5D varelse – ibland med stora steg och vid andra tillfällen, med små steg framåt eller bakåt, men alltid skapande en fullt fungerande 5D varelse.

Tillåt er själva att vara – inkluderande rasande, om det är vad ni behöver för att släppa delar av er 3D varelse.

Tillåt er själva att vara i alla era facetter, och ni kommer snabbt att anpassa er till 5D. Beskär era olika facetter och ni fortsätter att fungera på 3D vis.

”Måsten” är inte lämpliga för andra eller för er själva. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:   http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

 

You may also like...