The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, 7 februari, 2017

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Mycket har hänt sedan vi sist talade med er. Vid slutet av det senaste Gregorianska Året uppnåddes en övergång angående hur den nya maktstrukturen skulle formuleras. Som ni kommer ihåg så var den gamla mörka kabalen på fallrepet. Det föreföll som att ett nytt finansiellt system stod på randen att vara i full överensstämmelse och en massive global valutaomstart hade kommit till en punkt av fullt avtäckande. Detta har sedan dess satts under en kortare stopperiod. Detta betyder enbart att en pågående utrensning nu är på gång. Huvudbiten av detta finns fortfarande på plats. Detta är naturligtvis medvetande. En stor uppsättning av nya teknologier står nära att avslöjas. Huvudbryet är framförandet av ett vetenskapligt paradigmskifte. För över 300 år sedan fastnade er vetenskap i kravet att använda enbart energier som var fysiskt uppenbara. Denna uppfattning saktade ned den naturliga frammarschen. Nu kommer en serie av verkligheter att inom kort kulminera i en sann förståelse av hur man integrerar detta växande medvetande.

Behovet av att skapa ett nytt och mer trovärdigt paradigm är kritiskt viktigt för mänsklighetens historiska spridning. Mänskligheten behöver känna att den snabbt för sig mot en större acceptans av dess expanderande medvetande. Denna process tog en serie konsekutiva århundraden för att nå den punkt som den för närvarande är vid. Den bygger på en önskan att återgå till de färdigheter mänskligheten hade för länge sedan. Dessa olika utvecklingsstadier var inledningsvis en del av en operation som sträckte sig från Atlantis fall till för ett par århundraden sedan. Inledningsvis så gick det sakta. Enbart efter att Anunnaki gav oss mindre uppmärksamhet blev det en snabb utvecklingsoperation. Under de sista två årtiondena började denna utvecklingsprocess att växa från generation till generation. Vi såg hur framsteg gick snabbare och började utvecklas. Mänskligheten började snabbt föra sig mot bildandet av en ny art. Denna transformation av medvetande sammanfattar hur ni nu är på randen till ett massmöte med oss.

Detta möte är uppbyggt runt ert accepterande att ni nu når tidpunkten då er uppfattning om verkligheten ändras. Ni närmar er utkanten till galaktisk mänsklighet. Denna process är något som era förfäder förnekades. När Anunnaki bytte sida öppnade de upp för er möjligheten att snabbt utvecklas till något närliggande till vad ni var då Atlantis gick under. Ni har inom er alla grundläggande redskap som ni ägde då ni sjönk ned i begränsat medvetande. Under de senaste tre århundradena ökade Himlen takten på de tidigare långsamt pågående operationerna. Den nya tidslinjen hjälps på av att Federationen nu är här för att hjälpa mänskligheten och detta har fått att fartökningen blir mer uppenbar. Ni för er bortom det förvridna genetiska paketet som ni alla har. I själva verket har de senaste veckorna börjat skapa grunden för de ändringar som Himlen har gett var och en av er. Vi är stolta över hur de Uppstigna Mästarna har hjälpt med dessa ändringar och låtit oss komma allt närmare till avslöjanden. Vissa enastående händelser kommer allt närmare till att infalla!

Denna enastående process äger för närvarande rum runt om detta vackra klot. Vi inser att en viss kort försening med att fullborda dessa mycket komplexa processer har ägt rum. Denna värld för sig framåt något på måfå, men konstant mot en ny verklighet. Er värld kan inte längre existera på samma sätt som den gjorde under de tidiga delarna av ert senaste århundrade. En hel mängd uppfinningar och nya teknologier behöver nu komma fram och manifesteras. Vi håller på att hjälpa våra vänner med att manifestera dessa ting. I själva verket är vi upptagna med att skapa scenarios som kan skapa helt nya möjligheter. Denna förtryckta verklighet behöver nu manifestera på ett i sanning obehindrat sätt. Vi opererar för att hålla dessa ting hemliga till rätt ögonblick. Vår flotta står därför redo för ett plötsligt avslöjande och en serie av speciella tecken som leda kan oss mot en välbehövlig masslandning. Därför förväntar vi oss att se några överraskande upptäckter som kommer att omforma denna verklighet!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld är nu mitt i en omskakning, men vi är välsignade med att göra denna verklighet redo för en högst remarkabel förändring. Himlen återfår sitt fotfäste och vi kommer att se en storslagen spridning av denna verklighet. Anunnaki som under en lång tid arbetade åt de mörka ser för närvarande till att alla de nya förändringarna i denna välsignade värld manifesteras. Himlen erkänner hjärtligen vikten av vad som inom kort kommer att äga rum. Denna verklighet behöver få sin frihet och dess verklighet och välstånd. Mänskligheten har väntat allt för länge på dess välförtjänta belöning. Hammaren är redo att falla. Ett stort firande kommer inom kort att inträffa. Era magnifika visioner och underbara fokus gör denna tid så välsignad för Himlen och för oss. Denna tid kommer att se slutet på en lång försening och det kommer att nådigt leda till denna högst himmelska händelse. Denna tid är högst helig!

Låt alla vara i nåd och fyllda av himmelsk barmhärtighet. Vi har med sorg sett hur de vid makten har försenat era välsignelser. Vi gläds och firar dessa underbara gåvor. En serie av speciella uttalanden kommer att i ett slag sätta punkt för den felaktiga uppfattningen att ett fantastiskt undanflyktsscenario på något sätt hade skapats. Så är inte fallet. Vad som nu har hänt är bara en kort försening. Alla de som skall arresteras och isoleras från mänskligheten väntar fortfarande på deras rättfärdiga efterrätt. Vi gläds åt det faktum att de som är ämnade att få denna bestraffning snart kommer att få det. Detta är inte enbart för att bestraffa de skyldiga utan att också se till att i sanning känna att denna utlovade verklighet heligt kommer att manifestera. Låt alla känna i sina hjärtan att en stor börda kommer att lyftas och låta de högst underbara himmelska gåvor manifestera.

För länge sedan lade Himlen fram en agenda vars ändamål var att i slutändan låta hela mänskligheten återförenas med våra himmelska och rymdfamiljer. Detta heliga löfte kommer nära till att infrias. Vår galaktiska familjs unika ändamål är att hjälpa på vad som har uppnåtts av våra hemliga heliga associerade och i härlig glädje hjälpa med att transformera era synbarligen oändliga generationer av skuldslaveri och tanklöst evigt tilltagande skulder. Detta tidvatten kommer nu dras tillbaka. En ny värld kommer att födas. Många dokument kommer nu att bli lag och tillåta nya regeringsskick. Detta kommer att bli fordonen för att uppnå ert välstånd och er suveränitet. Med detta i handen kommer det gamla tyranniet att avskaffas och ett nytt sätt för att organisera denna verklighet kommer till. Vi kommer därför att leva på ett nytt sätt och lära mycket om oss själva!

Idag har vi fortsatt våra veckorapporter. Låt denna visa att en ny verklighet läggs på plats. Ni kommer att få ett enormt välstånd och medel för att uppnå era drömmar och visioner. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...