Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 10 februari 2017

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

10 februari 2017

Kära Ni

Ibland känner ni er kapabla att åstadkomma vad som helst, men andra stunder känns det som er värld håller på att rasa samman. ”Vem är jag?” är ert nya mantra.

Precis som det var under puberteten när ni i ena stunden var ett barn som ville ha era föräldrars omsorg och i nästa ville ha total vuxen frihet och inget ha att göra med era föräldrar.

Era känslor nu liknar detta – från arg till lycklig till ledsen till glad inom några ögonblick. För ni omvandlas snabbt från en 3D vuxen på Jorden till en ny varelse i nya frekvenser och dimensioner. För att göra det, måste ni omvandlas bit för bit – precis som det var under puberteten.

För precis som det var under puberteten har ni ännu inte den visdom som behövs för att vara vuxen i 5D eller någon annan dimension som är er hemvist. Ni har heller inte den fysiska styrkan för detta.

Ni kanske känner till att den mänskliga hjärnan inte är fullt utvecklad förrän vid nära 25 års ålder. Och många människor är före 25 års ålder inte hållna för att vara vuxna på grund av lättsinne, ilskna eller orealistiska handlingar. Tonåringar och de ikring 20 år beter sig ofta på sätt som vuxna tycker är irrationella.

Så är det för er nu. Ni är i början på er pubertet för att bli inter-dimensionella, intra-dimensionella varelser. Så ni pendlar mellan handlingar och känslor hos en 3D vuxen och en inter-dimensionell, intra-dimensionell varelse.

Den tanken kanske gör er upprörd, för ni känner er överlägsna många andra genom era nuvarande inter-dimensionella, intra-dimensionella förmågor. Det känns inte, för er, som om ni påbörjar processen därför att ni kanaliserar, varseblir känslor, healar etc. – och visar hur avancerade ni är jämfört med många andra.

I realiteten är ni bara ett steg eller två före andra som vill omvandlas i denna livstid på jorden.

När ni gick i gymnasiets tredje ring la ni knappast märke till eleverna i första ring för ni tyckte de var så mycket barnsligare än ni själva. Men nu, när ni blivit äldre, är en åldersskillnad på några år inte märkbar. Så är det för er och de som så småningom följer efter.

Även om ni alla är i olika faser i er mognad som nya ni, av olika orsaker som bara er inre-varelse till fullo förstår, så kommer ni alla att fullborda er nuvarande fas – att hoppa från vuxen i 3D till pubertet i nya ni.

Och tack vare ert mod att fullborda fas efter fas, trots er oförståelse av logiken bakom faserna, kommer de som följer att få en lättare väg än den ni genomgått. För när era följare kommer till någon fas ni fullbordat kommer de att veta att allt är väl i deras värld även om de inte tycker om eller förstår just den fasen.

Ni är de modigaste av de modiga. För ni upplever ännu en fas som inte verkar logisk givet allt ni fullbordat. Men, om ni tillstår hur mycket ni lärde er innan ni upplevde 3D pubertet, kommer ni att förstå att denna fas är något annorlunda.

När ni var ett spädbarn var att gå och tala en skrämmande uppgift som ni behärskade med hjälp av de vuxna omkring er. När ni gick i på dagis, förskola eller första årskurs lärde ni er läsa och räkna.

Så har det varit för er i denna livstid. Varje ny upplevelse av lärande eller rensning har verkat omöjlig tills ni bemästrade den – bara för att acceptera en ny utmaning ,kanske med lite gnäll, men aldrig att ni vände om eller gav upp.

Och nu är ni i en dimensionell pubertet och försöker gestalta nya vuxna ni på sätt som verkar vettiga för er, men lyckas nog inte då ni går framåt på mogenhetstrappan.

Låt det vara acceptabelt. Erkänn för er själva att ni ännu inte nått dimensionell mognad. Ni testar möjligheternas hav utan att göra något som klipper av era alternativ.

Så det är troligt att ni känner er lite oorganiserade, osäkra, arga, kärleksfulla, rädda – då ni bestämmer er för vem ni vill vara och i vilken dimension.

Ni har en hemdimension – precis som ni hade ett 3D hem som barn. Men ni kanske väljer att gå vidare från den dimensionen på samma sätt som ni valde att lämna er hemstad innan ni blev fullt vuxen. Det är, och har alltid varit, ert val.

Vet bara att förvirringen ni känner nu har väldigt lite att göra med er dimensionella vuxenhet, annat än att det hjälper er välja er väg under tiden ni mognar till ni. Så är det.

Amehttp://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:   http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...