Hilarion via Marlene Swetlishoff, 1:e januari 2017

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 1:e januari 2017

Uppdatering från Anslutning med Hilarion

Januari 2017

 

Älskade Ni,

Jag kommer på vingar av kärlek för att ha ett samtal med er. Världen går in i nästa fas och den innehåller ökade energifrekvenser. Det kommer att skapa en viss intensitet i era energetiska och mänskliga organsystem. Det är viktigt att ni tar er tid varje dag, kanske till och med flera gånger om dagen, för vila och avkoppling, för dessa energier kan få människor att känna sig utmattade, och när det inträffar, är vila och avkoppling nödvändig.

Då kommer ni alltid att vara på toppen av den högre energifrekvensen, när den tränger igenom och påverkar allt och alla, på denna planet. Dessa energier finns i processen, som tidigare, för att reda ut allt som finns i ert energetiska system, av det som inte är i linje med den högre dimensionen ni är på väg in i. Detta kan skapa en mental dimma, och ibland kan det verka som att vad ni än försöker göra, så går det bara inte så som ni vill. Då är det dags att ta en paus, stanna upp och vila.

På världsscenen, är det många som håller på att förlora sin kontroll och makt, som de har utövat på människorna på planeten under många, många århundraden, och det skapar några desperata ageranden, och det är viktigt att man tar reda på vad de har i kikaren, inom deras hjärtchakran, dagligdags, oavsett vilka nyheter ni hör eller läser. Det är alltid klokt att kontrollera med er egen inre vägledning, och få råd. Det är där er egen sanning finns.

Det är viktigt för var och en på planeten vid denna tid, att följa råden från sina egna hjärtan, själens inre vägledning, eftersom det är den avsedda individuella vägen. Genom att följa denna väg, tjänar ni också det högsta goda, den Gudomliga Planen för jorden.

Det är nu dags att följa er egen stjärna, för att få era speciella gåvor som ni tagit med er till denna värld, för att dela med andra. Att dela med andra betyder inte att ni ska bli martyrer. Att dela med andra kan erbjudas med en anda av glädje, av att veta att det ni tagit hit, är värdefullt för dem som söker ett specifik tillvaro. Det gör ingen som helst skada att ni behåller suveräniteten i alla era erbjudanden, utföranden och gåvor av kunskap och högre förståelse, i det ni erbjuder. Det är inte i konflikt med det Gudomliga.

Var och en av er är unik, var och en av er har någon gåva, någon som är viktigt för den pågående uppvaknandeprocessen som sker på, och inom planeten. Det ni ger kan vara till stor nytta för många. Ni behöver inte anstränga er med sådant som inte är ömsesidigt. Det krävs kunskap om själv och självförtroendet om någons förmågor och gåvor på denna planet. Var och en av er har frivilligt gått med på att inkarnera på denna planet, och kom till den med speciella gåvor.

Vi förstår att det krävs ansträngning och uppoffring, för att kunna erbjuda dem till andra. Förutsättningen för själens tillväxt, kräver ibland viss information och vissa metoder, som fås genom att hjälpa andra längs sin resa, för att hitta ”Vägen” tillbaka till Källan. Era gåvor behövs – era gåvor har planerats för att ges till er under dessa tider, av den Gudomliga.

Och så säger vi, slappna av och vila – för det är då era gåvor utvecklas. Det är när ni är i ett tillstånd av glädje, harmoni och frid, som era gåvor kommer. Era högre aspekter kommer fram, för att ni ska kunna se en annan sida av världen, för att bli en del av ert fysiska uttryck, och det är då helheten uppstår inom varje människa, om de nya högre aspekterna får möjlighet till det. Ha tillit till processen, och förstå att allt kommer samman, för det högsta och bästa goda. På detta sätt bidrar man till de kollektiva frekvenserna och vibrationerna, som hjälper andra för deras högsta goda. Allt det är bra.

Förstå att ni är älskade av de varelser som bor i de uppstigna världarna av Ljus. Vi arbetar tillsammans, i sömnen kommer ni till oss, ni kommer då till Sanningens Tempel, till de högre dimensionerna. Ni samarbetar med oss, ni samarbetar med Stjärnnationernas familjer, de som tjänar den Ursprungliga Skaparen. Ni kommer alltid hit eftersom vi arbetar tillsammans. Man har behov nu av att vara surfare i energier. När någon tycker att energin inte bidrar till den andliga vägen av uppstigning, måste man använda sin energi, sin kunskap, sin visdom och sin kraft för att transcendera och hitta en annan inriktning, eftersom detta är ”Vägen ’.

”Vägen” är att hitta helheten i någons väsen, det är vad ”Vägen” handlar om. Det kräver fokus och engagemang, det kräver motivation och entusiasm, andlig kraft, egen kraft, själens kraft på ett upplyst sätt, som inte skadar någon eller något på planeten, som ni har valt att inkarnera på för ett högre syfte, i tjänst för Ljuset, i tjänst för den högre dimensionella verkligheten av den Ursprungliga Skaparen.

Ni har lärt er hantera er kraft, och kraften kommer alltid från en plats av kärlek, för det är den högsta kraften, och ni har lärt er att använda den, och var och en av er behöver fortsätta arbetet ni har erbjudit er att utföra. Var och en av er har styrka – styrka i sinnet, styrka i era varelser, styrka i syftena och styrka i visionerna. Detta kommer nu fram hos var och en av er, så att ni målmedvetet kan stanna kvar på den väg ni har valt, den väg som kommer att sammanstråla i enighet under alla år som följer.

Tills nästa månad …

JAG ÄR Hilarion

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

©2009-2017 Marlene Swetlishoff/Tsu’tana. All rights reserved. Copying and sharing of this material is not permitted. The making of videos in any language is not permitted. It is for the reading pleasure of those who come to www.therainbowscribe.com website.

 

www.therainbowscribe.com

 

Du gillar kanske också...