Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 21 december

Älskade,

Det är med stor förväntan vi hälsar er idag. Det överlämnas gåvor till er värld nu som avsevärt kommer att förändra era liv till det bättre. Till att börja med kommer dessa förändringar vara sådana att de finns för alla i form av avgiftning av miljö, möjligheter till större lättnad och flöden genom många av era system och tillåtande för alla till lika möjligheter oavsett nuvarande omständigheter. När förändringarna fortsätter kommer ni att uppleva ett stort inflöde av ny teknologi från era galaktiska bröder och systrar. Vi förstår att ni är uppfostrade till att vara rädda för eller misstro varelser som inte är från Jorden. Kära ni, om era galaktiska grannar och välgörare hade haft dåliga intentioner så hade de redan agerat på dem vid det här laget. De ligger långt före er när det gäller teknologi. Flera av dem är ytterst spirituellt framskridna och de är mycket kunniga i universella lagar. Därav förstår de att allt de gör har en inverkan på allt. Deras förståelse av energi, karma, ömsesidighet, tankeöverföring, manifestation och allt som ni kallar metafysik är där dit det skulle ta er tusentals år att komma utan deras hjälp. Vi menar inte att alla som inte är från Jorden är välvilliga. Vi menar att de som guidar er till en större utveckling och fler möjligheter skyddar er mot dem som har mörkare intentioner.

Vet att ljuset alltid vinner mot mörkret. När du är i mörker behöver du bara närvaron av ljus för att skingra mörkret – oavsett om det är ett stearinljus, en ficklampa, en öppen dörr, eller betänk, när strömmen går, att endast veta hur rummet ser ut, ger dig stor kunskap kring hur du kan navigera i rummet i mörker. Det är ett bra exempel på hur kunskap kan överkomma rädslan. När du har tillräcklig kunskap för att avvärja rädslan, kan du ta dig igenom vilken situation som helst utan besvär av rädsla. Det är det vi önskar att få göra i den här överföringen – beväpna dig med kunskap som ger dig möjlighet att röra dig genom vilket okänt område som helst utan rädsla.

Först och främst, vet och förstå att du är älskad, vägledd, skyddad och stöttad i varje stund genom dina andetag. Vi har upprepat detta om och om igen i dessa meddelanden för att du skall ta in denna trossats i ditt medvetande och i din vetskap. Om du agerar utifrån den kunskapen är det mycket enklare att avvärja rädsla. Som det är nu, agerar många av er utifrån rädsla. Du kommer att vara tacksam för dina vänner på jorden som lärt sig avvärja rädsla och som är redo att leda er ut ur mörkret. Det är sant att det ni lever i nu är mörker. Precis som det ibland räcker att öppna en dörr eller tända en lampa för att avvärja rädsla kommer de som i stort sett har kommit över sin rädsla att kunna utrota mörkret genom sin kunskap om hur rädsla avvärjs och om hur man navigerar ur mörkret till ljus. Hur övervinns rädsla? Genom att förstå och veta att du är älskad, vägledd, skyddad och stöttad i varje situation. Det fungerar mycket bra om du tar till dig den kunskapen till ditt medvetande och din tro. Tänk på den bibliske David. Han vann över Goliat för att han visste att han var älskad, vägledd, skyddad och stöttad i varje stund, i varje andetag. Varje stor hjälte, biblisk eller annars tror på att den är större jämfört med den upplevda ondskan och har därför inte bara rätten och ett privilegium att segra utan också ödet att göra det.

Vi sänder detta meddelande detta vintersolstånd för er att känna till så att ni förstår att allt vi säger symboliskt är bokstavligt och allt vi säger bokstavligt är symboliskt. Alltså, på samma sätt som norra hemisfären badar i mörker denna dag och för varje dag ökar ljuset fram till sommarsolståndet. Vi ber er förstå att för varje dag som går ökar ljuset från en större förståelse, harmoni, fred och överflöd över hela er värld. För dem av er som undrar över hur det är i den södra hemisfären så förstå att det finns alltid balans.

Balans i ljus och mörker i norra och södra hemisfären kommer att röra sig uppåt på livsspiralen. Den här högre, mer utvecklade, lättare och mindre skrämmande plasten kommer att bli er nya normalitet. Den uppåtgående spiralen kommer att fortsätta tills du anländer på en nivå av fred, glädje och framgång för allt det är din gudomliga födslorätt.

Det spelar ingen roll om du tar en drink när du varit nykter. Det spelar ingen roll om du givit bort din kraft till någon annan genom att skylla den för dina omständigheter. Det spelar ingen roll att du inte gjort ditt bästa i en viss situation. Det spelar inge roll att du varit överviktig, deprimerad, ohälsosam, haft dåliga tankar, att du har dragit nytta av andra, att du har s.k. mörka förmågor, att du känner dig icke kapabel att älska dina bröder och systrar, att du känner dig överlägsen, att du ljuger, att du känner oförmåga att leva upp till din omgivnings förväntningar, att du är självcentrerad och därför inte hjälper andra, att du hellre skulle tigga, låna eller stjäla istället för att använda de förmågor Skaparen givit dig. Vilka dina upplevda begränsningar än är – är de just det – upplevelser. Du är så bra eller dålig som du tänker att du är. Sannolikt förstorar du dina svagheter förminskar du dina styrkor. Vi kan uttrycka detta med auktoritet eftersom vi ser hur ni förminskar er själva och andra. Vi ser hur ditt ljus tillfälligt ökar för att sedan minska på grund av dina egna tankar eller andras ord. Vi ser hur du säger till dig själv att du inte är god nog, inte tillräcklig inte värdefull.

Älskade, ni är den mest värdefulla civilisationen som någonsin befolkat er planet. Ni har glömt er storhet, er kontakt med Gudskällan, er förmåga att avvärja rädsla med an kraftfull tanke. Tro på det och tillåt dig själv att mer och mer tro på att du föddes i den här tiden av galaktisk historia för att förändra mörker till ljus nu och för evig tid. Gör det till din personliga uppgift att låta ditt ljus lysa klart genom dina tankar, ord, val och ditt agerande. Du har legioner av assistenter i andra sfärer – varav de flesta funnits där till hjälp i eoner av er tid och före det. Några har just lämnat er planet i olyckor, oväntade dödsfall eller helt oförklarliga omständigheter för att kunna hedra de avtal de gick medla innan de förkroppsligades i den här senaste livstiden. De hjälper alla till i det hör stora skiftet som ni kollektivt går igenom nu.

Det här kallas Skiftet av alla tider av en anledning. Detta är skiftet som förutspåtts i århundraden. Älskade var inte oroliga för det som massmedia vill att ni ska fokusera på. När du bli vittne till, hör eller på annat sätt får till dig deras skrämmande vilseledande information kuvas din suveränitet. Vi ber dig att vara suverän genom att fasta från media. Oavsett om du ser på det som fastande, bojkottande eller som ett hållande av ljus så är det väldigt viktigt för dig att släppa mittfåran och till någon del även social media. Så många av er tappar kraft på de sätten och har ingen aning om att det sker. Om du tror att det är bättre att hålla sig informerad genom konventionell massmedia så vill vi berätta att den information du får genom ditt inre vetande, när du tillåter det, är utan jämförelse den mest adekvata och rätt i tiden jämfört med den information du kan få genom fabricerad källa.

Den viktigaste relationen du har är den med det som skapat dig. Om du inte har en relation med det så är du frånkopplad. Ingen mängd av kontakt med andra kommer att fylla den luckan. Det är något du finner inom det för du är Gid och Gud är du. Det är sant oavsett hur du upplever att Gud är. Den enda sanningen vi kan säga om din tro om vad Gud är att han/hon/det är större än du. Inget annat som existerar är större om du har kontakt med Gudskällan. Gudskällan är de som gjorde David oövervinnerlig och det är det som gör dig oövervinnerlig. Kunskap kan inte det, pengar kan inte det, ägodelar kan inte, påverkan på andra varelser på jorden kan inte det. Vi säger inte att dessa saker är ovärdiga inom eller utanför sig själva. De kan vara kraftfulla tillbehör att användas för att få människor närmare ljuset. Förstå att Gudskällan finns inom dig. Det enda sättet att få tillgång till det är genom att gå inom dig själv. Allt annat är distraktion.

Vi älskar dig med kraft.

Och så är det.

Kollektivet av Guider

 

Översättning: Anneli

Du gillar kanske också...